Informacja patentowa

Jeden, lub więcej następujących patentów albo oczekujących wniosków patentowych, może mieć zastosowanie dla następujących witryn oraz dla funkcji i usług dostępnych za ich pośrednictwem:

Wix.com 

US9513771

US9436765

US9805134

US9753911

US9747258

US9817804

US20130086496

US20130219263

US20130232403

US20130238977

US20170116761

US20140229821

US20140282218

US20150074516

US20150089354

US20160124839

US20160350794

US20160357527

US20170032050

US20170046317

US20160371312

US20160350422

IL 228896

DeviantArt.com

US9305084

US9519685

US9535996

US8321525

US8959175

US9137679

US9521516

US20150271626

Flok.com