Elad Eran

VP Rozwiązania dla Klienta

Elad jest mózgiem stojącym za zaawansowanymi rozwiązaniami dla klienta w Wix. Jego przyszłościowe myślenie przyczyniło się do powstania narzędzi oprogramowania oraz metod wspierania klienta, co spowodowało stworzenie nowoczesnego systemu pomocy i umożliwiło efektywne udostępnianie w firmie wiedzy na temat milionów klientów na całym świecie.

Zanim Elad przyłączył się do Wix, stworzył on system CRM dla przemysłu gier. Stało się to po trzech latach w firmie Retalix na stanowisku Menedżera ds. Klienta Światowego. Elad zdobył głęboką wiedzę w tym zakresie, służąc poprzednio w elitarnej jednostce wywiadu 8200 w Siłach Obronnych Izraela.

W wolnych chwilach ćwiczy MMA (mixed martial arts) z Avishai'em.