Komentarze Facebooka

Aplikacja Wix
Za darmo

Komentarze Facebooka

Dodaj pole Komentarzy Facebooka do swojej strony, by odwiedzający mogli komentować twoją stronę za pośrednictwem konta Facebook. 

 

  • Wykorzystaj siłę największego serwisu społecznościowego na świecie
  • Niech wszyscy dowiedzą się o twojej stronie jak najszybciej! Przyjaciele tych odwiedzających, którzy zostawią komentarz na twojej stronie, będą mogli zobaczyć to na ich osi czasu Facebooka 
  • Przykuwaj uwagę odwiedzających przy pomocy ciekawej i interaktywnej zawartości
  • Dostosuj pole komentarzy do wyglądu i charakteru twojej strony