Polityka prywatności Wix.com

Data ostatniej zmiany: 9 września 2019

Witamy w Polityce prywatności Wix.com!

 

Wix.com otacza troską prywatność swoich odwiedzających i użytkowników i dokłada wszelkich starań, aby chronić ich dane osobowe i wykorzystywać je w sposób należyty, zgodnie z przepisami o ochronie prywatności danych.Niniejsza Polityka opisuje sposób, w jaki gromadzimy i wykorzystujemy dane osobowe, oraz prawa i możliwości wyboru przysługujące naszym odwiedzającym i użytkownikom w odniesieniu do takich danych.

 

Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni ją rozumiesz, przed skorzystaniem z naszych usług.

 

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały zdefiniowane w niniejszej Polityce, mają znaczenie nadane im w Warunkach korzystania z usług.

1. Przeczytaj uważnie!

Niniejsza Polityka prywatności Wix.com („Polityka prywatności”) opisuje sposób, w jaki Wix.com Ltd. (wraz ze spółkami stowarzyszonymi na całym świecie, w tym DeviantArt, Inc. – „Wix" lub „my”) gromadzi i wykorzystuje informacje dotyczące swoich niezarejestrowanych odwiedzających i zarejestrowanych użytkowników, w tym użytkowników premium, („Odwiedzający” lub „Użytkownik” (odpowiednio) lub „Ty”) w związku z użytkowaniem i dostępem do stron internetowych Wix (w tym www.wix.com i ich subdomen – „Strona internetowa”), aplikacji internetowych („Aplikacje Wix”), aplikacji mobilnych („Aplikacje mobilne”) oraz korzystaniem z usług powiązanych (łącznie – „Usługi”).

Celem niniejszej Polityki prywatności jest wyjaśnienie kiedy, dlaczego i jak gromadzimy i wykorzystujemy Twoje dane osobowe oraz wyjaśnienie Twoich praw ustawowych.Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu zastąpienia warunków umowy, jaką zawarłeś z nami, ani praw, jakie przysługują Ci na mocy obowiązujących przepisów o ochronie prywatności danych.

 

Zapoznaj się z niniejszą Polityką i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki dotyczące Twoich danych osobowych przed skorzystaniem z naszych Usług.Jeśli zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności i w pełni ją rozumiesz, ale nie akceptujesz naszych praktyk, niezwłocznie zamknij stronę, aplikację lub usługę i nie korzystaj z naszych Usług.W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt pod adresem: privacy@wix.com.

#ToTakieProste

Niniejsza Polityka opisuje nasze praktyki w zakresie prywatności – jakie dane dotyczące naszych odwiedzających i użytkowników gromadzimy, jak je gromadzimy, co z nimi robimy, jak je chronimy i jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych.

 

Korzystając z naszych usług, oświadczasz, że zapoznałeś się zniniejszą Polityką prywatności.

2. Jakie dane gromadzimy?
2.1. Dane Odwiedzających i Użytkowników

Gromadzimy dwa rodzaje danych dotyczących naszych Odwiedzających i Użytkowników:

 1. Niezidentyfikowane i nieidentyfikowalne dane dotyczące Odwiedzających lub niezidentyfikowanych Użytkowników, które mogą zostać nam udostępnione lub które są gromadzone automatycznie w trakcie korzystania przez nich z Usług („Dane nieosobowe”).Takie Dane nieosobowe nie umożliwiają nam identyfikacji Odwiedzających lub Użytkowników, od których zostały uzyskane. Gromadzone przez nas Dane nieosobowe obejmują przede wszystkim dane techniczne i zbiorcze dane dotyczące użytkowania takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania Usług przez Odwiedzających i Użytkowników, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące dane dotyczące urządzenia Odwiedzającego lub Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, ustawień języka i klawiatury, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających/końcowych, daty/godziny itd.

 2. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej, tj. dane, które identyfikują osobę fizyczną lub pozwalają na jej identyfikację po podjęciu zasadnych działań lub dane, które mogą mieć charakter prywatny lub wrażliwy („Dane osobowe”). Gromadzone przez nas Dane osobowe obejmują przede wszystkim dane kontaktowe (np. adres e-mail lub numer telefonu), dane dotyczące płatności (imię i nazwisko, fizyczny adres rozliczeniowy, metoda płatności i dane transakcji), które są gromadzone wyłącznie w przypadku Użytkowników Usług płatnych, dane dotyczące sesji przeglądania lub użytkowania (adres IP, lokalizacja geograficzna lub unikatowy identyfikator urządzenia), dane dotyczące powiązanych kont zewnętrznych (takiejak adres e-mail lub nazwa użytkownika przypisane do powiązanego konta PayPal, Google lub Facebook), wysłane do nas zeskanowane dokumenty tożsamości (takie jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub oficjalne dokumenty rejestracyjne spółki), korespondencję (w tym wysyłaną za pośrednictwem naszych Usług) oraz wszelkie inne Dane osobowe przekazywane nam przez Odwiedzających lub Użytkowników w trakcie korzystania z Usług. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie Dane nieosobowe powiązane z Danymi osobowymi (np. w celu doskonalenia oferowanych przez nas Usług) uznaje się za Dane osobowe przez cały okres takiego powiązania.

#ToTakieProste

Gromadzimy dwa rodzaje danych: Dane osobowe (które pozwalają na identyfikację osoby fizycznej) i Dane nieosobowe (które nie pozwalają na taką identyfikację).

Powyższe dane gromadzimy w odniesieniu do naszych użytkowników i odwiedzających, użytkowników naszych użytkowników, kandydatów do pracy oraz wszystkich innych osób, które je nam przekazują.

2.2. Dane Użytkowników Użytkowników

Możemy także gromadzić podobne dane dotyczące odwiedzających i użytkowników stron internetowych naszych Użytkowników lub usług naszych Użytkowników („Użytkownicy Użytkowników”) wyłącznie w imieniu i na rzecz naszych Użytkowników (jak opisano w  art. art. ‎6 poniżej).

2.3. Dane osób ubiegających się o pracę w Wix

Gromadzimy również dane przekazywane nam przez osoby ubiegające się o pracę w Wix („Kandydaci”) przy składaniu podania o przyjęcie do pracy w odpowiedzi na ogłoszenia publikowane na stronie:https://www.wix.com/jobspocztą elektronicznąlub w inny sposób (jak opisano w   art. ‎7 poniżej).

3. Jak gromadzimy dane?

Stosujemy dwie zasadnicze metody:

 1. Gromadzimy dane, gdy korzystasz z Usług. Gdy korzystasz z naszych Usług, w tym gdy przeglądasz naszą Stronę internetową lub dowolną Stronę internetową Użytkownika, rejestrujesz Konto Użytkownika, edytujesz swoją Stronę internetową Użytkownika i zamieszczasz informacje oraztreści lub pobierasz Aplikacje Wix bądźAplikacje mobilne i korzystasz z nich, jesteśmy tego świadomi i zwykle gromadzimy dane dotyczące takiego użytkowania lub sesji niezależnie bądź z pomocą usług zewnętrznych, o których mowa w   art. ‎8 poniżej, w tym za pomocą plików cookie i innych technologii śledzenia opisanych w art. ‎9 poniżej.

 2. Gromadzimy dane, jakie przekazujesz nam dobrowolnie. Przykładowo, gromadzimy Dane osobowe, jakie przekazujesz nam, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach bezpośrednio, gdy rejestrujesz się w naszych Usługach za pośrednictwem usług zewnętrznych, takich jak Facebook lub Google, gdy dokonujesz zakupów lub rejestrujesz domeny, gdy wysyłasz lub zamieszczasz Dane osobowe w trakcie korzystania z naszych Usług lub gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pomocą dowolnych kanałów komunikacji (np. zgłoszenia do pomocy technicznej Wix, wiadomości e-mail).

 3. Ponadto, gromadzimy dane ze źródeł osób trzecich opisanych w art. 8 poniżej.

#ToTakieProste

W trakcie korzystania z naszych usług możesz przekazywać nam pewne dane (automatycznie poprzez proces korzystania z Usługi lub poprzez wysłanie ich ręcznie).

4. Dlaczego gromadzimy dane?

Dane nieosobowe i Dane osobowe, o których mowa powyżej, gromadzimy w następujących celach:

 1. Świadczenie i obsługa Usług;

 2. Dalszy rozwój, personalizacja i doskonalenie naszych Usług na podstawie wspólnych lub osobistych preferencji, doświadczeń i trudności Odwiedzających i Użytkowników;

 3. Udzielanie Użytkownikom bieżącej pomocy i wsparcia technicznego;

 4. Możliwość wysyłania naszym Odwiedzającym i Użytkownikom ogólnych i spersonalizowanych zawiadomień dotyczących usług oraz wiadomości promocyjnych (bliższe informacje na ten temat zawiera  art ‎10 poniżej);

 5. Ułatwianie, sponsorowanie i oferowanie konkursów, wydarzeń i promocji, określanie, czy uczestnicy spełniają wymogi kwalifikacyjne, monitorowanie działań, kontakt ze zwycięzcami oraz przyznawanie nagród i wyróżnień;

 6. Opracowywanie zbiorczych danych statystycznych i innych zbiorczych lub wywnioskowanych Danych nieosobowych, jakie mogą posłużyć nam lub naszym partnerom biznesowym do świadczenia i doskonalenia odnośnych usług;

 7. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych i zapobieganie nadużyciom;

 8. Rozpatrywanie kandydatur Kandydatów do pracy w Wix (bliższe informacje na ten temat zawiera art. ‎7 poniżej); oraz

 9. Spełnienie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.

 

Twoje Dane osobowe będziemy wykorzystywać w celach określonych w art. 4 wyłącznie wówczas, gdy jesteśmy przekonani, że:

 1. wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków mających na celu zawarcie umowy z Tobą (np. dostarczenia Ci narzędzia do tworzenia stron internetowych, udzielenia Ci wsparcia lub pomocy technicznej); lub

 2. wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania ciążącego na nas zobowiązania prawnego lub regulacyjnego; lub

 3. wykorzystanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych słusznych interesów jako przedsiębiorstwa (np. do utrzymania i doskonalenia naszych Usług poprzez identyfikację trendów wśród użytkowników, badanie skuteczności kampanii Wix i wykrywanie problemów technicznych), pod warunkiem że jest ono wykonywane zawsze w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Twojego prawa do prywatności.

Korzystanie z naszych Usług przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, jest niedozwolone.  Osoby, które nie ukończyły 18. roku życia, nie powinny przekazywać nam Danych osobowych za pośrednictwem naszych Usług.  Nie gromadzimy w sposób świadomy Danych osobowych osób, które nie ukończyły 18. roku życia.  Rodzice i opiekunowie prawni powinni zawsze sprawować nadzór nad działaniami swoich dzieci.

#ToTakieProste

Dane gromadzimy i wykorzystujemy w celu świadczenia i doskonalenia naszych usług oraz podnoszenia poziomu ich bezpieczeństwa.

Ponadto gromadzimy je i wykorzystujemy w celu kontaktowania się z odwiedzającymi, użytkownikami i kandydatami do pracy oraz w celu spełnienia obowiązujących wymogów prawnych.

5. Gdzie przechowujemy Twoje dane?

Dane osób odwiedzających strony Wix, użytkowników Wix oraz użytkowników użytkowników Wix, mogą być przechowywane przez centra baz danych zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, Irlandii Południowej, Korei Południowej, na Taiwanie oraz w Izraelu. W razie konieczności, możemy odnosić się do innych jurysdykcji celem zapewnienia ciągłości oferowanych usług lub jako skutek wymogów prawnych (dalsze wyjaśnienie poniżej),

Dane Kandydatów do pracy w Wix będą utrzymywane, przetwarzane i przechowywane w Izraelu, w lokalizacji (lokalizacjach) stanowiska, o które ubiega się dany Kandydat, oraz – w razie konieczności – w zabezpieczonej chmurze zapewnianej przez nasze Usługi zewnętrzne.

Siedziba Wix.com Ltd. znajduje się w Izraelu, który Komisja Europejska uznaje za państwo zapewniające odpowiedni poziom ochrony Danych osobowych rezydentów państw członkowskich UE.

Podmioty stowarzyszone i usługodawcy Wix przechowujący lub przetwarzający Twoje Dane osobowe w imieniu Wix są zobowiązani umownie do zapewnienia im bezpieczeństwai ochrony, zgodnie ze standardami branżowymi i niezależnie od ewentualnych mniej rygorystycznych wymogów prawnych, jakie mogą obowiązywać w ich jurysdykcjach.

5.1.

#ToTakieProste

Możemy przechowywać i przetwarzać Twoje Dane osobowe w USA, w Europie, w Izraelu lub w innych jurysdykcjach – samodzielnie lub z pomocą naszych podmiotów stowarzyszonych i usługodawców.

Dostawcy usług przechowywania danych Wix są zobowiązani umownie do zapewnieniabezpieczeństwai ochronyTwoich danych.

Programy Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA

Wix.com jest uczestnikiem programówPrivacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA oraz złożył oświadczenie o przestrzeganiu jego Zasad.Z tytułu uczestnictwa w programie Privacy Shield Wix.com jest zobowiązany do traktowania wszystkich Danych osobowych z państw członkowskich Unii Europejskiej (UE) oraz, odpowiednio, Szwajcarii zgodnie z odnośnymi Zasadami programu.Aby dowiedzieć się więcej na temat programu Privacy Shield, zapoznaj się z listą uczestników programu prowadzoną przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych tutaj.

W ramach programu Wix.com odpowiada za przetwarzanie Danych osobowych, jakie otrzymuje, i późniejsze transfery doosobytrzeciej działającej w charakterze agenta w jego imieniu.Wix.com przestrzega Zasad programu Privacy Shield mających zastosowanie do wszystkich transferów Danych osobowych wychodzących z UE, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności za transfery wychodzące.

W zakresie Danych osobowych otrzymywanych lub przesyłanych zgodnie z Zasadami programu Privacy Shield Wix.com podlega regulacyjnym kompetencjom wykonawczym Federalnej Komisji Handlu (FTC) Stanów Zjednoczonych. W niektórych przypadkach Wix.com może zostać poproszony oujawnieniedanych osobowych na zgodny z prawem wniosek organów publicznych, w tym w celu spełnienia wymogów w zakresie bezpieczeństwa narodowego lub egzekwowania prawa, i spełni taką prośbę, jeśli zezwalają na to lokalne przepisy o ochronie danych.

W przypadku nierozstrzygniętych kwestii z zakresu prywatności lub wykorzystywania danych, których nie podjęliśmy w zadowalający sposób, skontaktuj się z naszym niezależnym rozjemcą sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (bezpłatnie) pod adresem: https://feedback-form.truste.com/watchdog/request.  

Pod pewnymi warunkami bardziej szczegółowo opisanymi na stronie programu Privacy Shield stronie programu Privacy Shield możesz powołać się na prawo do wiążącego arbitrażu, jeżeli inne procedury rozstrzygania sporów zostały wyczerpane.

Na Twój wniosek Wix udzieli Ci informacji o tym, czy przechowujemy Twoje Dane osobowe. Możesz uzyskać wgląd do swoich Danych osobowych, poprawić je lub zażądać ich usunięcia, postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykułach Centrum Pomocy: „RODO: Pozyskiwanie danych konta Wix” lub „RODO: Trwałe usuwanie konta Wix”. Odpowiemy na Twój wniosek w terminie wymaganym przez prawo lokalne lub w rozsądnym terminie.

Zwracamy uwagę, że trwałe usunięcie konta Wix usuwa wszystkie Twoje dane z baz danych Wix.Po zakończeniu tego procesu nie będziesz mógł dalej korzystać z Usług Wix, Twoje Konto użytkownika i wszystkie jego dane zostaną trwale usunięte, a Wix nie będzie w stanie przywrócić Twojego konta lub odzyskać Twoich danych w przyszłości.Jeśli w przyszłości skontaktujesz się z Działem Wsparcia Wix, system nie rozpozna Twojego konta, a nasi agenci nie będą w stanie zlokalizować usuniętego konta.

5.2.

Zobowiązania dotyczące lokalizacji danych:

Jeśli zamieszkujesz na terytorium jurysdykcji, która nakłada zobowiązania dotyczące „lokalizacji danych” lub „rezydencji danych” (tj. zobowiązania do przechowywania Danych osobowych rezydentów w granicach terytorialnych danej jurysdykcji), i zwrócimy uwagę na ten fakt, możemy utrzymywać Twoje Dane osobowe w takich granicach terytorialnych, jeśli zobowiązuje nas do tego prawo.

Potwierdzasz, że wykonując powyższe zobowiązanie, możemy kontynuować gromadzenie, przechowywanie i wykorzystywanie Twoich Danych osobowych w innych miejscach na świecie, w tym w Stanach Zjednoczonych, jak wyjaśniono powyżej.

5.3.

Między innymi, Wix przestrzega Zasad prywatności programów Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USAw celu zapewnienia dalszej ochrony prywatności naszych użytkowników.

Niektóre jurysdykcje zobowiązują nas do utrzymywania i przechowywania danych swoich rezydentów w granicach takich jurysdykcji.

Możemy gromadzić, przetwarzać, przechowywać i wykorzystywać takie informacje także w innych miejscach na świecie, w tym w USA.

 
6. Dane Użytkowników Użytkowników

Możemy gromadzić, przechowywać i przetwarzać określone Dane nieosobowe i Dane osobowe Użytkowników Użytkowników („Dane Użytkowników Użytkowników”) wyłącznie w imieniu naszych Użytkowników i na ich polecenie.Przykładowo, każdy z naszych Użytkowników może importować swoje kontakty e-mail z usług zewnętrznych, takich jak Gmail, lub w inny sposób gromadzić kontakty i zarządzać nimi poprzez Stronę internetową Użytkownika.Następnie takie kontakty są przechowywane przez Wix w imieniu Użytkownika.

Dla takich celów Wix uznaje się za „Podmiot przetwarzający” a nie za „Administratora danych” (zgodnie z definicjami obu terminów zawartymi w Ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych Unii Europejskiej) w odniesieniu do takich Danych Użytkowników Użytkowników.Użytkowników będących administratorami i operatorami takich Stron internetowych Użytkowników uznaje się za „Administratorów” takich Danych Użytkowników Użytkowników i są oni odpowiedzialni za spełnienie wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych, jakie mają zastosowanie do gromadzenia takich Danych Użytkowników Użytkowników i administrowania nimi, w tym wszystkich przepisów o ochronie danych i prywatności obowiązujących we wszystkich właściwych jurysdykcjach.

Na podstawie obowiązujących regulacji prawnych, Wix przetworzy informacje dotyczące Twoich użytkowników (User-of-Users) według ustaleń Data Process Agreement, zawartych tutaj.

Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo, integralność i autoryzowane wykorzystywanie swoich Danych Użytkowników Użytkowników, a także za uzyskanie zgód i zezwoleń oraz przekazanie uczciwych informacji i przetwarzaniu danych wymaganych do gromadzenia i wykorzystywania takich danych.

 

Wix nie może udzielać porad prawnych Użytkownikom lub Użytkownikom Użytkowników, jednak zalecamy, aby wszyscy Użytkownicy publikowali i utrzymywali jasne i kompleksowe polityki na swoich Stronach internetowych Użytkowników, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymioraz aby wszyscy Użytkownicy Użytkowników uważnie zapoznali się z ich treścią i upewnili się, że ją akceptują.

Bliższe informacje na temat traktowania Danych Użytkowników Użytkowników przez Wix (które mogą być istotne dla celów zawiadomienia, które przekazujesz swoim Użytkownikom Użytkowników lub na uzyskanie którego od swoich Użytkowników Użytkowników wyrażasz zgodę) zawierają . art.‎ 8, ‎13 i ‎14 poniżej.

 

Jeśli jesteś odwiedzającym, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników, zapoznaj się z poniższą informacją: Wix nie łączy bezpośredni stosunek z poszczególnymi Użytkownikami Użytkowników, których Dane osobowe przetwarza.Jeśli jesteś odwiedzającym, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników i chciałbyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich Danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z takim Użytkownikiem (Użytkownikami).Przykładowo jeśli chciałbyś uzyskać wgląd w dane przetwarzane przez Wix w imieniu swoich Użytkowników bądź poprawić, zmienić lub usunąć nieprawidłowe dane, skieruj swoje pytanie do właściwego Użytkownika (który jest „Administratorem” takich danych).Jeśli otrzymamy żądanie usunięcia Danych osobowych Użytkowników Użytkowników, udzielimy na nie odpowiedzi w terminie trzydziestu (30) dni.O ile nie zostaniemy poinstruowani inaczej przez naszego Użytkownika, Dane osobowe jego Użytkowników Użytkowników zostaną zachowane przez okres wskazany w   art. ‎13 poniżej.

#ToTakieProste

Wix może gromadzić i przetwarzać dane dotyczące użytkowników naszych użytkowników. Robimy to wyłącznie w imieniu naszych użytkowników i na ich polecenie. Nasi użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za dane swoich użytkowników użytkowników, w tym za ich bezpieczeństwo, integralność i zgodność z prawem.

Wix nie łączy bezpośredni stosunek z użytkownikami użytkowników. Jeśli jesteś użytkownikiem użytkownika, skontaktuj się bezpośrednio z właścicielem strony Wix.

 
7. Podania o pracę w Wix

Wix zaprasza wszystkich Kandydatów, którzy spełniają wymagania, do ubiegania się o przyjęcie do pracy w odpowiedzi na ogłoszenia publikowane na stronie:https://www.wix.com/jobs poprzez przesłanie nam swoich danych kontaktowych i CV („Dane Kandydata”) za pośrednictwem Formularza aplikacyjnego na naszej Stronie internetowej lub za pomocą innych zapewnianych przez nas środków.

Rozumiemy, że prywatność i poufność mają kluczowe znaczenie dla naszych Kandydatów, dlatego dokładamy starań, aby zapewnić ochronę prywatności Danych Kandydatów i wykorzystywać je wyłącznie do celów wewnętrznej rekrutacji Wix (w tym do identyfikacji Kandydatów, oceny ich kandydatur, podejmowania decyzji o zatrudnieniu i kontaktu z Kandydatami drogą telefoniczną lub w formie pisemnej).

Zwracamy uwagę, że Wix może zachować nadesłane Dane Kandydatów przez okres nie dłuższy niż dwa lata odzakończenia rekrutacji.Robimy to w celu uwzględnienia Kandydatów przy rekrutacji na inne stanowiska w Wix; w ten sposób możemy wykorzystywać Dane Kandydatów jako materiał referencyjny dla podań składanych przez Kandydatów w przyszłości; a w przypadku zatrudnienia Kandydata – dla celów zatrudnienia i celów biznesowych związanych z jego pracą w Wix.

Jeśli w przeszłości przesłałeś Wix swoje Dane Kandydata, a teraz chciałbyś uzyskać wgląd do nich, zaktualizować je lub usunąć je z systemów Wix, prosimy o kontakt pod adresem:jobs@wix.com.

#ToTakieProste

Zapraszamy wszystkie wykwalifikowane osoby poszukujące pracy do ubiegania się o przyjęcie na wakujące stanowiska poprzez przesłanie nam swoich danych kontaktowych i CV.

Przekazane nam dane wykorzystamy wyłącznie dla celów naszej wewnętrznej rekrutacji, zatrudnienia i celów biznesowych.

 
8. Udostępnianie danych osobowych osobom trzecim

Wix może udostępniać Twoje Dane osobowe osobom trzecim (lub w inny sposób zezwalać osobom trzecim na dostęp do nich) wyłącznie w następujący sposób i w następujących przypadkach:

8.1. Usługi zewnętrzne:

1.1 Wix nawiązał stosunki z wybranymi usługodawcami, których usługi i rozwiązania uzupełniają, ułatwiają i usprawniają nasze usługi i rozwiązania.Obejmują one usługi hostingu i kolokacjiserwerów, sieci komunikacyjne i sieci CDN, usługi zapewnienia bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa, usługi fakturowania i przetwarzania płatności, rejestratorów domen, usługi wykrywania nadużyć i zapobiegania nadużyciom, analitykę internetową, usługi dystrybucji i monitorowania poczty elektronicznej, usługi nagrywania sesji i zdalnego dostępu, usługi pomiaru wydajności, optymalizację danych i usługi marketingowe, dostawców treści oraz naszych doradców prawnych i finansowych (łącznie „Usługi zewnętrzne”).

Takie Usługi zewnętrzne mogą otrzymywać Dane osobowe naszych Odwiedzających i Użytkowników lub Dane osobowe Użytkowników Użytkowników lub w inny sposób korzystać z dostępu do nich w całości lub w części – w zależności od zadań i celów danej Usługi zewnętrznej w zakresie ułatwiania i usprawniania naszych Usług i działalności oraz mogą wykorzystywać je wyłącznie w takich celach.

Zwracamy uwagę, że chociaż nasze Usługi mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub usług, nie odpowiadamy za praktyki takich stron internetowych lub usług w zakresie prywatności.Zachęcamy, by być tego świadomym w chwili opuszczania naszych Usług i zapoznać się z polityką prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej i usługi przed przekazaniem swoich Danych osobowych.Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych i usług zewnętrznych.

Wix ponosi odpowiedzialność za Dane osobowe, jakie otrzymuje w ramach programu Privacy Shield, a następnie przekazuje osobie trzeciej zgodnie z Zasadami programu Privacy Shield.W szczególności, Wix ponosi odpowiedzialność na mocy Zasad programu Privacy Shield, jeżeli zewnętrzni agenci zaangażowani przez Wix do przetwarzania Danych osobowych w jego imieniu robią to w sposób sprzeczny z Zasadami, chyba że Wix udowodni, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenie prowadzące do powstania szkody.

#ToTakieProste

Możemy udostępniać dane Twoich odwiedzających, użytkowników i użytkowników użytkowników różnym osobom trzecim, w tym określonym dostawcom usług, przedstawicielom organów wymiaru sprawiedliwości i deweloperom aplikacji.

Dane mogą być udostępniane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką.

8.2. Wykonywanie prawa, żądania i obowiązki prawne:

Jeśli zezwalają na to lokalne przepisy o ochronie danych, Wix może ujawnić Twoje Dane osobowe lub w inny sposób zezwolić innym osobom na dostęp do nich na podstawie żądania prawnego, takiego jak wezwanie organu, postępowanie prawne, nakaz przeszukania lub orzeczenie sądu bądź zgodnie z obowiązującym prawem, jeśli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że prawo nas do tego zobowiązuje, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Cię.

8.3. Ochrona praw i bezpieczeństwa:

Wix może udostępniać Twoje Dane osobowe innym osobom, jeśli jesteśmy przekonani w dobrej wierze, że to pomoże chronić prawa, własność lub bezpieczeństwo Wix, naszych Użytkowników, Użytkowników Użytkowników lub innych osób, bez konieczności uprzedniego zawiadomienia Cię.

8.4. Funkcjonalności mediów społecznościowych i strony w ramkach:

Nasze Usługi obejmują określone funkcjonalności i widgety mediów społecznościowych, funkcjonalności jednokrotnego logowania, takie jak „Facebook Connect” lub „Zaloguj się za pomocą konta Google”, przycisk „Lubię to” Facebook, przycisk „Podziel się” lub inne interaktywne miniprogramy („Funkcjonalności mediów społecznościowych”). Funkcjonalności mediów społecznościowych mogą gromadzić dane, takie jak Twój adres IP lub odwiedzana zakładka na naszej Stronie internetowej, a także mogą umieszczać pliki cookie umożliwiające ich prawidłowe funkcjonowanie.Hosting Funkcjonalności mediów społecznościowych zapewnia osoba trzecia lub bezpośrednio nasze Usługi.Twoje interakcje z takimi Funkcjonalnościami mediów społecznościowych osób trzecich są regulowane przez ich polityki, a nie nasze.

Ponadto nasze Usługi mogą umożliwiać Ci udostępnianie Twoich Danych osobowych bezpośrednio osobom trzecim, np. za pomocą technik tworzenia ramek pozwalających na wyświetlanie treści pochodzących z Usług zewnętrznych lub od innych osób, przy jednoczesnym zachowaniu wyglądu i stylu naszej Strony internetowej i Usług („Ramki”).Zwracamy uwagę, że w przypadku interakcji lub udostępniania Danych osobowych za pośrednictwem takich Ramek w rzeczywistości przekazujesz je osobom trzecim a nie nam oraz że takie interakcje i udostępnianie również są regulowane przez polityki osób trzecich, a nie nasze.

8.5. Deweloperzy App Market:

W ramach naszego programu App Market pozwalamy deweloperom zewnętrznym („Deweloperzy zewnętrzni”) rozwijać i oferować ich własne aplikacje za pomocą Wix App Market („Aplikacje zewnętrzne”) we współpracy z Wix.

Każdy z Deweloperów zewnętrznych jest związanyUmową programu partnerskiego Wix App Market, która zawiera m.in. ograniczenia w zakresie przechowywania, wykorzystywania i dostępu do Danych nieosobowych i Danych osobowych przekazanych nam lub im przez Ciebie lub Twoich Użytkowników Użytkowników.

Zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności Aplikacji zewnętrznej i zwrócenia się do Deweloperów zewnętrznych o wszelkie wyjaśnienia niezbędne do podjęcia decyzji o instalacji i korzystaniu z ich Aplikacji zewnętrznej.Wix nie kontroluje działań lub polityk Deweloperów zewnętrznych i nie ponosi za nie odpowiedzialności.Z Aplikacji zewnętrznych korzystasz na własne ryzyko.

8.6. Aplikacje Wix i Aplikacje innych podmiotów:

Instalując poszczególne aplikacje Wix lub aplikacje innych podmiotów, wyrażasz zgodę na udostępnianie i/lub dostęp do danych osobowych i innych informacji (personal and non-personal information) o Tobie i/lub Twoich użytkownikach. Dane te obejmują m.in. dane kontaktowe, wiadomości, aplikacje biznesowe i określone czynności w ramach Usług lub na Stronie Internetowej Użytkownika, które są przechowywane i dostępne za pośrednictwem Twojego Konta Użytkownika. Więcej o danych osobowych, które mogą być gromadzone i udostępniane, znajdziesz w regulaminie korzystania z Wix App Market (Wix App Market Terms of Use).

W celu dalszej ochrony prywatności Twojej i Twoich Użytkowników Użytkowników w zawieranych przez nas umowach zakazujemy Deweloperom zewnętrznym łączenia Danych osobowych gromadzonych z różnych Stron internetowych Użytkowników i Usług oraz udostępniania Danych osobowych Użytkowników Użytkowników w sposób inny niż za pomocą innych Aplikacji zainstalowanych na tej samej Stronie internetowej Użytkownika lub w Usługach dla celów takiej Strony internetowej Użytkownika lub Usług. Jakkolwiek, Wix wciąż może uzyskać dostęp i wykorzystać informacje przechowywane na poszczególnych stronach użytkowników, bądź w aplikacjach, celem zapewnienia i ulepszenia oferowanych usług.

Odpowiedzialność za poinformowanie o zbieraniu i używaniu danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników naszych użytkowników, spoczywa wyłącznie na użytkowniku, podobnie jak przekazanie informacji o tym, że dane te będą zbierane i przetwarzane przez Wix w imieniu użytkownika.

By uniknąć udostępniania i/lub udostępniania danych osobowych, użytkownik może zrezygnować z zainstalowania aplikacji na stronie użytkownika, unieważnić pozwolenia wcześniej przypisane danej aplikacji bądź zdeinstalować tę aplikację. Jednakże zwracamy uwagę, że wcześniej zainstalowane Aplikacje mogą zachować pewne dane zgromadzone przed wycofaniem zgody, dlatego jeśli chcesz, aby takie dane zostały usunięte, sugerujemy bezpośredni kontakt z Wix lub deweloperem danej aplikacji i zażądanie usunięcia danych.

8.7. Podmioty zależne i spółki stowarzyszone Wix:

Możemy udostępniać Dane osobowe w obrębie naszej sieci spółek dla celów określonych w niniejszej Polityce prywatności.Przykładowo, możemy udostępniać Twoje Dane osobowe Wix.com Inc., naszemu podmiotowi zależnemu z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, w trakcie doskonalenia naszych Usług i świadczenia ich Tobie (i Twoim Użytkownikom Użytkowników).Ponadto w przypadku zmiany kontroli u Wix lub jednego z podmiotów stowarzyszonych Wix, w tym w przypadkupołączenia, przejęcia lub nabycia zasadniczej części przedsiębiorstwa, Twoje Dane osobowe mogą zostać udostępnione stronom takiej transakcji.Jeśli w dobrej wierze sądzimy, że taka zmiana kontroli może w istotny sposób wpłynąć na Twoje Dane osobowe znajdujące się w naszym posiadaniu, zawiadomimy Cię o tym pocztą elektroniczną lub na podstawiewyraźnej informacji na naszej Stronie internetowej orazpoinformujemy o przysługujących Ci opcjach dotyczących Twoich Danych osobowych.Udostępnianie Danych osobowych przez podmioty zależne i stowarzyszone Wix w Unii Europejskiej i Szwajcarii podmiotowi zależnemu Wix w Stanach Zjednoczonych jest zgodne z zasadami programów Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA.

Tytułem wyjaśnienia, Wix może udostępniać Twoje Dane osobowe w sposób inny niż wskazano powyżej za Twoją wyraźną zgodą lub jeśli zobowiązuje nas do tego prawo.

Ponadto Wix może przekazywać, udostępniać, ujawniać lub w inny sposób wykorzystywać Dane nieosobowe według własnego uznania i bez konieczności uzyskania zgody.

 
9. Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii śledzenia

Wix, wraz ze swoimi partnerami w zakresie marketingu, analityki i technologii, wykorzystuje określone technologie monitorowania i śledzenia (takie jak pliki cookie, sygnały nawigacyjne (beacons), piksele, tagi i skrypty).Technologie te są wykorzystywane do utrzymywania, świadczenia i doskonalenia naszych Usług na bieżąco oraz do zapewniania wyższej jakości obsługi naszym Odwiedzającym strony, Użytkownikom lub ich Użytkownikom Użytkowników.Przykładowo, dzięki tym technologiom możemy utrzymywać i śledzić preferencje i uwierzytelnione sesje naszych Użytkowników i Odwiedzających strony w celu lepszego zabezpieczenia naszych Usług, identyfikacji problemów technicznych, trendów zachowań użytkowników i efektywności kampanii oraz monitorowania i usprawniania ogólnego funkcjonowania naszych Usług.

 

Zwracamy uwagę, że Usługi zewnętrzne, które umieszczają pliki cookie lub wykorzystują inne technologie śledzenia poprzez nasze Usługi, mogą mieć swoje własne polityki gromadzenia i przechowywania danych.Zakres naszej Polityki prywatności nie obejmuje takich praktyk i nie mamy nad nimi żadnej kontroli.

 

Pliki cookies: Prawidłowe działanie niektórych z powyższych technologii wymaga pobrania niewielkiego pliku z danymi (tzw.„ciasteczka” – ang.„cookie”) i przechowywania go na Twoim urządzeniu.W sposób domyślny wykorzystujemy kilka trwałych plików cookie dla celów uwierzytelniania sesji i użytkowników, zapewnienia bezpieczeństwa, zachowania preferencji Użytkownika (np. dotyczących języka i ustawień domyślnych), stabilności połączenia (np. do przesyłania treści, korzystania z funkcjonalności e-handlu itd.), monitorowania funkcjonowania naszych usług i kampanii marketingowych oraz ogólnego świadczenia i doskonalenia naszych Usług.

Jeśli chcesz usunąć lub zablokować pliki cookie, zapoznaj się z instrukcjami dotyczącymi lokalizacji pliku lub katalogu, który przechowuje pliki cookie, dostępnymi w zakładce pomocy Twojej przeglądarki internetowej.Informacje o usuwaniu plików cookie lub zarządzaniu nimi są dostępne także na stronie:www.AboutCookie.org (zwracamy uwagę, że strona ta nie należy do Wix, dlatego nie możemy zagwarantować jej dokładności, kompletności i dostępności). Zwracamy uwagę, że usuwanie naszych plików cookie lub zablokowanie plików cookie lub technologii śledzenia może uniemożliwić Ci dostęp do określonych obszarów lub funkcjonalności naszych Usług bądź w inny sposób niekorzystnie wpłynąć na jakość obsługi.

 

Czyste gify: Zarówno my, jak i pewne Usługi zewnętrzne, możemy wykorzystywać technologię oprogramowania znaną jako czyste gify (zwane także Web Beacons/Web Bugs), która umożliwia nam doskonalenie naszych Usług poprzez pomiary ich efektywności i funkcjonowania.Czyste gify to niewielkie grafiki z przypisanym do nich unikatowym identyfikatorem, działające podobnie jak pliki cookie, jednak nie są one przechowywane na Twoim urządzeniu, ale wbudowane w nasze Usługi.

 

Flash i HTML5: Zarówno my, jak i pewne Usługi zewnętrzne, możemy wykorzystywać technologie śledzenia znane jako „pliki Flash cookie” i „HTML5”, głównie w celach marketingowych.Różne przeglądarki internetowe mogą być wyposażone we własne narzędzia służące do usuwania lub blokowania takich technologii.Dodatkowe informacje na temat zarządzania plikami Flash cookie są dostępne na stronie:http://www.macromedia.com/support/documentation/en/flashplayer/help/settings_manager07.html (Zwracamy uwagę, że strona ta nie należy do Wix, dlatego nie możemy zagwarantować jej dokładności, kompletności i dostępności).

Targetowanie/re-targetowanie behawioralne: Niektóre Usługi zewnętrzne i sieci reklamowe osób trzecich mogą wyświetlać reklamy na naszej Stronie internetowej, w Wix Apps lub aplikacjach mobilnych Wix lub zarządzać naszymi reklamami na innych stronach.Takie osoby trzecie mogą wykorzystywać określone technologie śledzenia do gromadzenia określonych danych dotyczących Twojej aktywności w ramach Usług i Usług innych osób trzecich w celu przedstawiania Ci reklam dostosowanych do Twoich zainteresowań i preferencji.Możesz zrezygnować z otrzymywania takich reklam od niektórych reklamodawców i sieci reklamowych, klikając tutaj (lub w przypadku lokalizacji na terytorium Unii Europejskiej – tutaj (YourChoicesOnline.eu)).Zwracamy uwagę, że nie oznacza to rezygnacji z otrzymywania wszystkich reklam i że Twoja rezygnacja będzie dotyczyła wyłącznie konkretnych reklam. Nadal będziesz otrzymywać reklamy, z których nie zrezygnowałeś.

Uzupełnianie danych Użytkownika: Możemy pozyskiwać informacje na Twój temat z innych źródeł, w tym z powszechnie dostępnych baz danych lub od osób trzecich, od których kupiliśmy dane, a także łączyć je z informacjami, które już posiadamy na Twój temat. Dzięki temu możemy aktualizować, poszerzać i analizować nasze zbiory danych, identyfikować nowych klientów oraz oferować produkty i Usługi, które mogą Cię zainteresować.Jeśli otrzymujemy Twoje Dane osobowe od takich osób trzecich, zapewniamy, aby zostały one zobowiązane umownie do poinformowania Cię o ujawnieniu nam Twoich Danych osobowych, i podejmujemy kroki w celu zapewnienia dokładności Twoich Danych osobowych przed ich wykorzystaniem. Jeśli przekażesz nam dane osobowe dotyczące innych osób lub jeśli inne osoby przekażą nam Twoje dane, wykorzystamy je wyłącznie w celu, w jakim zostały nam przekazane.


Sygnały „Do Not Track”: Zwracamy uwagę, że nie zmieniamy naszych praktyk w odpowiedzi na sygnał „Do Not Track” w nagłówku HTTP przeglądarki internetowej lub aplikacji mobilnej.

#ToTakieProste

Zarówno my, jak i określone usługi zewnętrzne, możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie śledzenia we wszystkich naszych usługach.

Technologie te są wykorzystywane przede wszystkim do zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa, funkcjonalności i operatywności oraz w celach reklamowych.

Możesz zablokować lub dezaktywować takie technologie śledzenia lub zarządzać nimi w inny sposób samodzielnie poprzez ustawienia swojej przeglądarki internetowej lub za pomocą innych źródeł, ale zwracamy uwagę, że może to niekorzystnie wpłynąć na korzystanie z naszych usług.

 
10. Komunikaty od Wix
10.1. Wiadomości promocyjne:

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe do wysyłania Ci treści i wiadomości promocyjnychza pośrednictwempoczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, bezpośrednich wiadomości tekstowych, marketingowych połączeń telefonicznych lub podobnych form komunikacji ze strony Wix lub naszych partnerów (działających w imieniu Wix) za pomocą takich środków.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich promocyjnych wiadomości lub połączeń telefonicznych, możesz poinformować o tym Wix w dowolnym czasie lub postąpić zgodnie z instrukcjami „rezygnacja” lub STOP zawartymi w otrzymywanych komunikatach.

Podejmujemy kroki w celu ograniczenia wysyłanych treści promocyjnych do zasadnego i proporcjonalnego poziomu i wysyłania Ci takich informacji, jakie naszym zdaniem mogą być dla Ciebie istotne lub interesujące na podstawie Twoich danych.

10.2. Wiadomości o Usługach i płatnościach:

#ToTakieProste

Możemy wysyłać Ci wiadomości i treści promocyjne.
Możesz z łatwością zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych, kontaktując się z nami lub dokonując rezygnacji.

Ponadto możemy wysyłać Ci treści i wiadomości dotyczące usług i płatności.Nie będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

Ponadto Wix może kontaktować się z Tobą w celu przekazania ważnych informacji na temat naszych Usług lub korzystania z nich.

Przykładowo, możemy wysyłać zawiadomienia (za pomocą dowolnych dostępnych dla nas środków) w przypadku tymczasowego wstrzymania świadczenia danej Usługi z powodu prac konserwacyjnych, odpowiadać na zgłoszenia do pomocy technicznej lub wiadomości e-mail, wysyłać przypomnienia lub wezwania dotyczące nadchodzących lub zaległych płatności za bieżące lub nadchodzące subskrypcje, przesyłać reklamacje w sprawach nadużyć na Twojej Stronie internetowej Użytkownika lub informować Cię o istotnych zmianach naszych Usług.

Ważne, abyś zawsze mógł otrzymywać powyższe wiadomości. Z tego względu nie możesz zrezygnować z otrzymywania takich Wiadomości o Usługach i płatnościach, chyba że przestaniesz być Odwiedzającym lub Użytkownikiem Wix (poprzez dezaktywację swojego konta).

 
11. Twoje prawa w zakresie Twoichdanych osobowych

Konieczne jest, abyś miał kontrolę nad swoimi Danymi osobowymi.Dlatego też Wix podejmuje kroki mające na celu umożliwienie Ci wglądu, otrzymania kopii, aktualizacji, zmiany, usunięcia lub ograniczenia zakresu wykorzystywania Twoich Danych osobowych.

Przed ujawnieniem wnioskowanych Danych osobowych możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i w celach bezpieczeństwa.Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, gdy prawo na to zezwala (np. Jeśli Twój wniosek jest nieuzasadniony lub jego zakres jest zbyt szeroki).

Masz prawo do złożenia reklamacji do swojego lokalnego organu nadzorującego ochronę danych (nadal jednak zalecamy, aby najpierw skontaktować się z nami).

Jeśli jesteś Odwiedzającym lub Użytkownikiem Wix i chcesz otrzymać kopię lub uzyskać wgląd w Dane osobowe (Twoje lub Twoich Użytkowników Użytkowników) znajdujące się w naszym posiadaniu lub zażądać ich poprawienia lub jeśli chcesz otrzymać wykaz dotyczących Ciebie Danych osobowych (jeżeli dotyczy), które ujawniliśmy osobom trzecim w celach bezpośrednio marketingowych, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykułach Centrum Pomocy: „RODO: Pozyskiwanie danych konta Wix” lub „RODO: Trwałe usuwanie konta Wix”. Możesz także wysłać swoje żądanie pocztą tradycyjną na adres:Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671.Dołożymy starań, aby spełnić Twoje żądanie niezwłocznie (chyba że do jego spełnienia będziemy potrzebować dalszych informacji od Ciebie),  z zastrzeżeniem względów prawnych i innych dozwolonych względów.

Zwracamy uwagę, że trwałe usunięcie konta Wix usuwa wszystkie Twoje dane z baz danych Wix.Po zakończeniu tego procesu nie będziesz mógł dalej korzystać z usług Wix, Twoje konto i wszystkie jego dane zostaną trwale usunięte, a Wix nie będzie w stanie przywrócić Twojego konta lub odzyskać Twoich danych w przyszłości.Jeśli w przyszłości skontaktujesz się z Działem Wsparcia Wix, system nie rozpozna Twojego konta, a nasi agenci nie będą w stanie zlokalizować usuniętego konta.

#ToTakieProste

Możesz zażądać wglądu, otrzymania kopii, aktualizacji, zmiany, usunięcia lub ograniczenia zakresu wykorzystywaniaTwoichDanych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu.

Wystarczywysłaćnam wiadomość e-maillub wypełnić nasz dedykowany formularz RODO.Możesz także poprawić lub zaktualizować swoje dane w ustawieniach konta lub strony internetowej.Możesz także usunąć swoje Dane osobowe poprzez usunięcie całego konta. Odpowiemy na Twoje żądania w rozsądnym terminie.

 
12. Pytania i skargi

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zbierania, wykorzystywania lub ujawniania Twoich Danych osobowych lub jeśli uważasz, że naruszyliśmy niniejszą Politykę prywatności lub obowiązujące przepisy o ochronie danych, prosimy o kontakt – nasze dane znajdziesz na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Nasz Inspektor Ochrony Danych rozpatrzy skargę i ustali, czy doszło do naruszenia i jakie działania ewentualnie należy podjąć.

Każdą skargę dotyczącą naruszenia prywatności traktujemy poważnie i dołożymy wszelkich starań, aby Twoją skargę rozpatrzyć niezwłocznie. Nasz docelowy czas reakcji wynosi 30 dni.

Nasze procedury przewidują rozpatrywanie skarg w sposób uczciwy i niezwłoczny. Jednakże, jeśli nadal nie jesteś zadowolony, możesz także wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych możesz wnieść w dowolnym momencie, jednak zalecamy, aby najpierw skontaktować się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać problem.

#ToTakieProste

Możesz wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych w dowolnym momencie. Najpierw skontaktuj się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać Twój problem.

 
13. Zachowywanie danych

Możemy zachować Twoje Dane osobowe (oraz Dane Twoich Użytkowników Użytkowników) przez okres, w jakim Twoje Konto Użytkownika pozostaje aktywne, zgodnie z niniejszą Polityką i stosownie do potrzeb świadczenia Ci naszych Usług.

Możemy zachować takie Dane osobowe także po dezaktywacji Twojego Konta Użytkownika lub zaprzestaniu korzystania z danych Usług, w zakresie niezbędnym na uzasadnionych podstawach do wykonywania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów dotyczących naszych Użytkowników lub ich Użytkowników Użytkowników, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wykonywania naszych umów lub ochrony naszych słusznych interesów.

Prowadzimy politykę zachowywania danych, którą stosujemy do informacji znajdujących się w naszej pieczy. Jeśli Twoje Dane osobowe nie będą już potrzebne, zapewnimy ich bezpieczne usunięcie.

#ToTakieProste

Możemy zachować Twoje dane przez okres, w jakim Twoje konto pozostaje aktywne oraz – stosownie do potrzeb – po jego upływie (np. jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania ich przez dłuższy okres lub potrzebujemy ich do ochrony naszych interesów).

 
14. Bezpieczeństwo

Wix wdrożył środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę uzyskanych od Ciebie Danych osobowych, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne.Między innymi, oferujemy bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów naszych Usług, zapewniamy ochronę wrażliwych danych płatniczych (takich jak numer karty kredytowej) przesyłanych za pomocą naszych formularzy zakupu poprzez szyfrowanepołączenie SSL/TLS będące standardem w branży i regularnie utrzymujemy certyfikację PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem ewentualnych słabych stron i ataków oraz poszukujemy nowych metod i Usług zewnętrznych podnoszących poziom bezpieczeństwa naszych Usług i ochrony prywatności naszych Odwiedzających i Użytkowników.

Niezależnie od środków i działań podejmowanych przez Wix, nie możemy udzielić i nie udzielamy gwarancji całkowitej ochrony i bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych, Danych Twoich Użytkowników Użytkowników lub jakichkolwiek innych Treści Użytkownika, jakie wysyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz Wix lub innym osobom.

Z powyższych względów zalecamy zabezpieczenie Twojego Konta Użytkownika i Strony internetowej Użytkownika silnym hasłem i unikanie przekazywania nam lub innym osobom wrażliwych danych, których ujawnienie mogłoby, Twoim zdaniem, wyrządzić Ci istotną i niepowetowaną szkodę.

Ponadto ponieważ niektóre obszary naszych Usług są mniej bezpieczne niż inne (np. jeśli swoje Zgłoszenie na forum wsparcia oznaczysz jako „Publiczne” zamiast „Prywatne” lub jeśli przeglądasz stronę niezabezpieczoną SSL), a wiadomości e-mail i wiadomości błyskawiczne nie są uznawane za bezpieczne formy komunikacji, prosimy i zalecamy, aby nie przekazywać Danych osobowych w powyższych obszarach lub za pomocą powyższych metod.

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa naszych Usług prosimy o kontakt pod adresem:privacy@wix.com.

#ToTakieProste

Dokładamy starań, aby zabezpieczyć Twoje dane osobowe oraz wykorzystujemy w tym celu różne środki bezpieczeństwa.

 

Jednakże, ponieważ nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony, zalecamy ostrożność, zabezpieczenie swojego konta silnym hasłem i unikanie przesyłania danych wrażliwych, których ujawnienie mogłoby wyrządzić Ci znaczną szkodę.

 
15. Fora publiczne i treści użytkownika

Nasze Usługi oferują publicznie dostępne blogi, społeczności i fora wsparcia.Bądź świadomy, że wszelkie informacje, jakie zamieszczasz w takich obszarach, mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp.Aby zażądać usunięcia Twoich Danych osobowych z naszych blogów, społeczności lub forów, skontaktuj się z nami pod adresem:privacy@wix.com.W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych osobowych z takich obszarów.Przykładowo, jeśli użyjesz aplikacji zewnętrznej do wysłania posta (np. aplikacji Facebook social plugin), gdy jesteś zalogowany na profilu w usłudze osoby trzeciej, będziesz musiał zalogować się do takiej aplikacji lub skontaktować się z jej dostawcą, aby usunąć Dane osobowe zawarte w poście zamieszczonym na platformie.

W każdym przypadku odradzamyzamieszczanie jakichkolwiek informacji (i wykorzystywanie w tym celu jakichkolwiek środków), których nie chceszopublikować na takich platformach.

Jeśli wysyłasz jakiekolwiek Treści Użytkownika na swoje Konto Użytkownika lub zamieszczasz je na swojej Stronie internetowej Użytkownika bądź udostępniasz je w jakikolwiek inny sposób w ramach korzystania z Usługi, robisz to na własne ryzyko.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki, aby chronić Twoje Dane osobowe, Jednakże, nie możemy kontrolować działań innych Użytkowników lub osób, które mogą mieć dostęp do Twoich Treści Użytkownika oraz nie ponosimy odpowiedzialności za omijanie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa, jakie Ty lub my zamieściliśmy na Twojej Stronie internetowej Użytkownika (w tym np. obszarów Twojej Strony internetowej Użytkownika chronionych hasłem).Rozumiesz i potwierdzasz, że nawet po ich usunięciu przez Ciebie lub przez nas kopie Treści Użytkownika mogą pozostać widoczne na stronach zaindeksowanych lub zarchiwizowanych lub w przypadku skopiowania lub zachowania takich Treści Użytkownika przez osoby trzecie (w tym Twoich Użytkowników Użytkowników).

Tytułem wyjaśnienia, odradzamy wysyłanielub zamieszczaniejakichkolwiek informacji, co do których nie chcesz, aby były powszechnie dostępne.

#ToTakieProste

Unikaj zamieszczania informacji na publicznych obszarach naszych Usług lub swojej strony internetowej, jeśli nie chcesz, aby stały się publicznie dostępne.

 
16. Aktualizacje i interpretacja

Możemy dokonywać aktualizacji niniejszej Polityki prywatności, zgodnie z wymogami obowiązującego prawa i aby odzwierciedlić zmiany naszych praktyk w zakresie gromadzenia, wykorzystywania i przechowywania danych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany uznane przez nas za „istotne” (według naszego wyłącznego uznania w dobrej wierze), zawiadomimy Cię o nich (jedną z metod zawiadamiania, o których mowa w art. 15 ust. 2 Warunków korzystania z usług) przed wejściem zmian w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o naszych praktykach w zakresie prywatności. O ile nie postanowiono inaczej, nasza najbardziej aktualna Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych, jakie posiadamy na temat Ciebie i Twoich Użytkowników Użytkowników w odniesieniu do naszej Strony internetowej, Aplikacji Wix, Aplikacji mobilnych i innych Usług.

 

Wszelkie nagłówki, śródtytuły, tytuły artykułów zawarte w niniejszej Polityce prywatności oraz wszelkie wyjaśnienia lub streszczenia zamieszczone w prawej kolumnie „#ToTakieProste” mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają któregokolwiek z artykułów lub postanowień niniejszej Polityki prywatności ani nie są w żaden sposób wiążące dla żadnej ze stron.

 

Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona w języku angielskim i może zostać przetłumaczona na inne języki dla Twojej wygody. Możesz wybrać inną wersję językową, zmieniając ustawienia języka na swojej Stronie internetowej Wix. W razie rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszej Polityki prywatności a jej tłumaczeniem na inny język, angielska wersja językowa ma moc wiążącą.

#ToTakieProste

Możemy zmienić niniejszą Politykę w dowolnym czasie. Zawiadomimy Cię o wszelkich istotnych zmianach.

Wyłącznie lewa kolumna ma moc wiążącą (prawa kolumna ma wyłącznie charakter wyjaśniający).Tłumaczenia niniejszych warunków na język inny niż język angielski mają charakter wyłącznie informacyjny.

 
17. Kontakt

Jeśli masz pytaniadotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w art. 11, skontaktuj się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem:privacy@wix.com. Będziemy dążyć do rozstrzygania wszelkich reklamacji dotyczących wykorzystania Twoich Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Możesz skontaktować się z nami także pocztą tradycyjną pod adresem:40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv, Israel; Wix.com Inc., 500 Terry A. Francois Boulevard, 6th Floor, San Francisco, CA, 94158.

Dla celów RODO (art. 27) możesz skontaktować się naszym przedstawicielem w UE pod adresem: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.

#ToTakieProste

Masz jakieś pytania lub sugestie? Chętnie o nich usłyszymy!