top of page

Regulamin Wix.com

Ostatnia zmiana: 8 stycznia 2024 r.

Witamy w Regulaminie Wix.com!

Bardzo cieszymy się, że jesteś z nami. Dziękujemy za wybranie naszych usług.

 

Poniżej znajdziesz najważniejsze warunki prawne mające zastosowanie do osób odwiedzających naszą stronę internetową lub korzystających z naszych usług. Warunki te są niezbędne do zapewnienia ochrony zarówno Tobie, jak i nam, oraz do udostępnienia i zapewnienia atrakcyjności naszych usług wszystkim zainteresowanym. Wix oferuje bogaty asortyment usług i funkcjonalności, dlatego niektóre z poniższych warunków mogą nie mieć zastosowania do usług, z których korzystasz.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że lektura warunków prawnych może być nużąca, dlatego postaraliśmy się uatrakcyjnić to doświadczenie. Jeśli masz propozycje ulepszeń bardzo chętnie je przeczytamy – skontaktuj się z nami.

1. Wprowadzenie
1.1. Nasz cel
 

Nasze usługi oferują Użytkownikom (według definicji, którą znajdziesz poniżej) na całym świecie możliwość łatwego kreowania atrakcyjnego i wysoce funkcjonalnego wizerunku w Internecie, zarządzania projektami, treściami i ideami oraz promowania ich, a także czerpania z tego przyjemności – bez konieczności posiadania dużej wiedzy technicznej i specjalistycznych umiejętności z zakresu projektowania. Jak wskazano poniżej, naszym użytkownikom oferują liczne narzędzia i funkcjonalności służące do tworzenia, publikowania i korzystania ze stron internetowych, internetowych platform do e-commerce, newsletterów, galerii, odtwarzaczy audio i wideo, aplikacji mobilnych oraz innych internetowych i mobilnych aplikacji, narzędzi i usług. Internetowe i mobilne strony internetowe i platformy tworzone przez Użytkowników są łącznie zwane dalej „Platformami Użytkowników”.

#ToTakieProste

Wix.com oferuje internetowe i mobilne narzędzia i usługi umożliwiające tworzenie i użytkowanie wizerunku internetowego i mobilnego oraz zarządzanie nim.

1.2. Umowa prawna

Niniejszy Regulamin Wix („Regulamin”) wraz z dodatkowymi warunkami mającymi zastosowanie do niektórych z naszych usług i funkcjonalności prezentowanych na stronie internetowej Wix.com („Strona internetowa Wix” i łącznie „Warunki Wix”) określają wszystkie warunki mające zastosowanie do wszystkich odwiedzających i użytkowników („Użytkownik” lub „Ty”) Strony internetowej Wix, aplikacji mobilnej Wix („Wix App lub Aplikacja Wix”) i/lub innych usług, aplikacji i funkcjonalności oferowanych przez nas w tym zakresie, chyba że wyraźnie stwierdzamy inaczej (wszystkie usługi oferowane za pośrednictwem Strony internetowej Wix lub Wix App są łącznie zwane dalej „Usługami Wix” lub „Usługami”). Dla uniknięcia wątpliwości, Usługi Wix (według definicji zawartej w niniejszym Regulaminie) nie obejmują usług, aplikacji, funkcji ani komponentów, które zostały zbudowane, opracowane, podłączone lub są oferowane przez Użytkownika Wix, nawet jeśli zostały umieszczone na Stronie Internetowej Wix lub w Aplikacji Wix.

Warunki Wix stanowią wiążącą i egzekwowalną umowę pomiędzy Wix.com Ltd. jej podmiotami zależnymi i stowarzyszonymi na całym świecie (dalej „Wix” lub „my”) a Użytkownikiem w odniesieniu do korzystania z jakichkolwiek Usług Wix – dlatego prosimy o uważne zapoznanie się z ich treścią.

Użytkownicy mogą korzystać z Usług Wix i/lub Aplikacji i wyświetlać ich zawartość tylko wtedy, gdy w pełni zaakceptują postanowienia Warunków Wix – rejestrując się i/lub korzystając z Usług Wix, oświadczasz i potwierdzasz, że w sposób świadomy akceptujesz niniejszy Regulamin oraz wszelkie inne Warunki Wix mające zastosowanie do korzystania przez Ciebie z Usług Wix. Jeśli nie zapoznałeś się z Warunkami Wix, nie zrozumiałeś ich w pełni i nie zaakceptowałeś ich, należy opuścić Stronę internetową Wix oraz unikać lub niezwłocznie zaprzestać wszelkiego korzystania z Usług Wix lub Aplikacji Wix.

Korzystając z naszych Usług, potwierdzasz też, że znasz treść naszej Polityki Prywatności, którą znajdziesz na podstronie Polityka prywatności.

 

#ToTakieProste

Odwiedzając naszą stronę internetową lub korzystając z naszych aplikacji lub usług, zawierasz z nami umowę składającą się z niniejszego Regulaminu oraz warunków naszych usług dodatkowych.

Korzystając z naszych usług, akceptujesz powyższe warunki i oświadczasz, że zapoznałeś się z naszą Polityką prywatności. Jeśli nie akceptujesz wszystkich naszych warunków, nie możesz korzystać z naszych usług.

1.3. Konto użytkownika

Aby uzyskać dostęp do Usług Wix i móc z nich korzystać, należy najpierw zarejestrować się i utworzyć konto Wix („Konto Użytkownika”).

Możesz założyć Konto Użytkownika lub zakupić Płatne Usługi (zdefiniowane w Sekcji 6 poniżej) bezpośrednio przez Stronę internetową Wix lub za pośrednictwem niezależnej strony trzeciej, upoważnionej do sprzedaży subskrypcji Kont Użytkowników Wix oraz innych Płatnych Usług (dalej „Odsprzedawca”) na podstawie osobnej umowy zawartej z Wix (dalej „Umowa Sprzedawcy”).

Jeżeli rejestrujesz się do Usług Wix lub kupujesz Płatne Usługi za pośrednictwem Odsprzedawcy (czyli będziesz „Użytkownikiem Odsprzedawcy”), zwróć uwagę na następujące kwestie:

 • W takiej sytuacji niniejszy Regulamin pozostaje w mocy i uzupełnia wszelkie porozumienia zawarte pomiędzy Użytkownikiem Odsprzedawcy a Odprzedawcą, regulując korzystanie z Usług Wix przez Użytkownika Odsprzedawcy.

 • W kontekście Twojej relacji z Wix, i o ile nie zaznaczono inaczej w niniejszym Regulaminie, postanowienia niniejszego Regulaminu zastępują wszelkie porozumienia pomiędzy Użytkownikiem Odsprzedawcy a Odsprzedawcą dotyczące korzystania z Usług Wix i/lub działań na Koncie Użytkownika (lub Koncie Użytkownika, do którego Odsprzedawca dodaje Użytkownika Odsprzedawcy).

 • Niektóre usługi, aplikacje i funkcje Usług Wix mogą nie być dostępne dla Użytkownika Odsprzedawcy lub mogą być dostępne tylko poprzez platformę Odsprzedawcy.

 

#ToTakieproste

Możesz utworzyć konto i zakupić usługi także za pośrednictwem strony trzeciej upoważnionej do sprzedaży usług Wix (Odsprzedawca). Jeśli zarejestrujesz się w Wix lub zakupisz usługi za pośrednictwem Odsprzedawcy, oznacza to, że akceptujesz niniejszy Regulamin Wix (w uzupełnieniu do wszelkich ustaleń między tobą a Odsprzedawcą), więc w Twojej relacji z Wix niniejsze warunki będą miały pierwszeństwo przed wszelkimi innymi warunkami, a niektóre usługi i funkcje Wix mogą być dla Ciebie niedostępne lub mogą być dostępne tylko za pośrednictwem platformy Odsprzedawcy.

1.4 Dostęp do kont; role i uprawnienia

Możesz zapraszać inne osoby do swojego Konta Użytkownika i swoich Platform Użytkownika oraz przypisywać im określone role i uprawnienia do wykonywania określonych czynności w ramach swojego Konta Użytkownika i Platform Użytkownika. 

Osoba, której udzielono pozwolenia na wykonywanie czynności na Koncie Użytkownika, którego nie jest właścicielem, jest określana w niniejszym dokumencie jako „Współautor”.

Jeśli jakakolwiek inna niż Ty osoba (w tym Współautorzy) ma dostęp do Twojego Konta Użytkownika i/lub jakichkolwiek ustawień Twoich Platform Użytkownika, może ona również wykonywać działania, które zwykle są dostępne tylko dla Ciebie (chyba, że wyraźnie stwierdzono inaczej w zasadach Usług Wix, a jeśli robi to Współautor, jego możliwości zależą od ról i uprawnień, które mu przypiszesz), dokonywać zmian w Platformach Użytkownika i na Koncie Użytkownika, oraz akceptować wszelkie dostępne tam postanowienia prawne, składać różne oświadczenia, gwarancje i nie tylko – a wszystkie takie działania będą uważane za dokonane w Twoim imieniu, tj. w imieniu właściciela Konta Użytkownika, bez względu na to, czy udzielono takiej osobie wyraźnego uprawnienia do wykonania takich czynności, czy też nie.

​Dlatego zdecydowanie zachęcamy do (i) zachowania poufności danych logowania do Konta Użytkownika oraz (ii) przyznawania dostępu do Konta Użytkownika wyłącznie osobom, którym ufasz – ponieważ będziesz ponosić wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszystkie działania wykonane w ramach Twojego Konta Użytkownika i/lub Platform Użytkownika (w tym za wszelkie oświadczenia, gwarancje i zobowiązania złożone w ramach Konta Użytkownika, w tym przez dowolnego Współautora) oraz za wszelkie szkody, wydatki lub straty, które mogą wynikać z takich działań.

​Użytkownik musi podać dokładne i kompletne informacje podczas rejestracji swojego Konta Użytkownika i korzystania z Usług Wix. Zdecydowanie zachęcamy do podania własnych danych kontaktowych i rozliczeniowych (bądź danych swojej firmy, jeśli stosowne), w tym ważnego adresu e-mail, ponieważ będziemy mogli je wykorzystać do określenia rzeczywistego i faktycznego właściciela Konta Użytkownika i/lub Treści Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), które zostały przesłane do Wix.

​Współautorzy muszą zarejestrować i utworzyć własne Konto Użytkownika, aby móc otrzymać dostęp do Konta Użytkownika, do którego przypisano ich jako Współautorów. Dlatego też niniejszy Regulamin dotyczy również Współautorów.

​Jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, to w zależności od umowy zawartej pomiędzy Tobą a Odsprzedawcą, taki Odsprzedawca może być właścicielem Platformy Użytkownika, a Ty możesz otrzymać od Odsprzedawcy zaproszenie do roli Współautora na wspomnianej Platformie Użytkownika.

​Jeśli otrzymasz zaproszenie jako Współautor do Platformy Użytkownika lub jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, przyjmujesz do wiadomości, że właściciel takiej Platformy Użytkownika i/lub Odsprzedawca (ii) ma pełny dostęp do wszelkich informacji (w tym danych osobowych) przechowywanych przez Ciebie lub w Twoim imieniu na takiej Platformie Użytkownika; oraz (ii) może korzystać ze wszystkich praw i funkcjonalności przyznawanych właścicielowi Konta Użytkownika w ramach tej Platformy Użytkownika.

#ToTakieproste

Możesz zapraszać inne osoby (Współtwórców) do wykonywania czynności na Twoim Koncie Użytkownika, przypisując im określone role i uprawnienia.

Jeśli zostaniesz zaproszony do zostania Współtwórcą na Platformie innego Użytkownika, musisz utworzyć własne Konto Użytkownika przed uzyskaniem dostępu do Platformy innego Użytkownika. 

Jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, Odsprzedawca może być właścicielem Platformy Użytkownika i mieć dostęp do informacji na takiej Platformie Użytkownika. Odsprzedawca będzie również posiadał wszystkie prawa i funkcje przyznane właścicielowi Konta Użytkownika. Możesz zostać zaproszony przez Odsprzedawcę do zostania Współtwórcą takiej Platformy Użytkownika.

1.5 Własność konta

Wix uznaje, że właścicielem danej Platformy Użytkownika jest osoba lub podmiot, których adres e-mail widnieje bazie Wix jako przynależący do właściciela Konta Użytkownika, dla którego utworzono Platformę Użytkownika. 

​W przypadku sporu dotyczącego własności Konta Użytkownika, zastrzegamy sobie prawo do ustalenia własności Konta Użytkownika na podstawie naszego rozsądnego osądu, bez względu na to, czy przeprowadziliśmy niezależne dochodzenie w tej sprawie. Jeśli jednak nie możemy dokonać takiego ustalenia (a taki wniosek możemy podjąć według własnego uznania), zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania się od dalszych działań w tym kierunku i/lub zawieszenia Konta Użytkownika do czasu, gdy strony kwestionujące taką własność wypracują rozwiązanie, przy czym Wix nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika ani jakiejkolwiek innej strony. Możemy poprosić o dokumentację (np. dowód osobisty wydany przez rząd, bądź licencję na prowadzenie działalności gospodarczej), która może pomóc nam w określeniu własności.

Jeśli Konto Użytkownika zostało utworzone bezpośrednio na Stronie Internetowej Wix (a nie poprzez Odsprzedawcę), możemy spróbować określić własność na zasadach określonych poniżej.

Jeśli otrzymasz zaproszenie jako Współautor do Platformy Użytkownika lub jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, przyjmujesz do wiadomości, że właściciel takiej Platformy Użytkownika i/lub Odsprzedawca (ii) ma pełny dostęp do wszelkich informacji (w tym danych osobowych) przechowywanych przez Ciebie lub w Twoim imieniu na takiej Platformie Użytkownika; oraz (ii) może korzystać ze wszystkich praw i funkcjonalności przyznawanych właścicielowi Konta Użytkownika w ramach tej Platformy Użytkownika.

 1. Wix uzna osobę lub podmiot, które mają dostęp do adresu e-mail (wymienionego w bazie Wix jako przynależącego do Konta Użytkownika, dla którego utworzono taką Platformę Użytkownika lub pod którym opublikowano Treści Użytkownika) za właściciela Konta Użytkownika, Platformy Użytkownika i/lub Treści Użytkownika utworzonych i/lub przesłanych do odpowiedniej Usługi Wix.

 2. Jeśli za pośrednictwem Konta Użytkownika zakupiono jakiekolwiek Płatne Usługi, Wix może uznać osobę lub podmiot, którego dane rozliczeniowe zostały użyte do zakupu takich Płatnych Usług („Informacje rozliczeniowe”), za właściciela takiego Konta Użytkownika i/lub odpowiedniej Platformy Użytkownika i/lub Treści Użytkownika utworzonej w jej ramach. Niezależnie od powyższego i gdy ma to zastosowanie, jeśli Platforma Użytkownika została podłączona do zewnętrznej domeny (zaimportowanej lub zakupionej w ramach niektórych Płatnych Usług, jak określono poniżej), a dane rejestracyjne takiej domeny zostały publicznie udostępnione za pośrednictwem bazy danych WHOIS znajdującej się pod adresem www.whois.net lub umieszczone w bazie danych Wix, Wix może uznać osobę lub podmiot zarejestrowany jako rejestrujący taką domenę za właściciela danej Platformy Użytkownika. W przypadku, gdy zarówno osoba fizyczna, jak i organizacja są zarejestrowane za podmiot rejestrujący domenę, Wix uzna organizację za faktycznego właściciela domeny. W przypadku, gdy Informacje rozliczeniowe wskazują jedną osobę jako właściciela Platformy Użytkownika, a dane rejestracji domeny wskazują innego właściciela, Wix uzna osobę zarejestrowaną jako właściciela domeny podłączonej do Konta Wix za właściciela Platformy Użytkownika.

Niezależnie od powyższego, Wix zastrzega prawo do określenia własności Zawartości Użytkownika i/lub Strony Internetowej Użytkownika według własnego uznania, w tym poprzez zignorowanie zasad określonych powyżej, w przypadku gdy sytuacja i fakty uzasadniają takie działanie (według własnego uznania Wix).

W przypadku Użytkowników Odsprzedawcy własność odpowiedniego Konta Użytkownika może zostać określona przez Wix zgodnie z postanowieniami Umowy Odsprzedawcy.

2. Twoje zobowiązania
2.1. Oświadczasz i zapewniasz, że:
 
 1. masz co najmniej 13 (słownie: trzynaście) lat lub 16 (słownie: szesnaście) lat, jeśli jesteś osobą fizyczną w Unii Europejskiej (UE) lub jesteś osobą pełnoletnią w swojej jurysdykcji i posiadasz uprawnienia prawne, prawo i wolność do podlegania pod Regulamin Wix oraz do tworzenia wiążącej umowy dla siebie lub w imieniu osoby lub podmiotu, który zobowiązał się do Regulaminu Wix;

 2. nie jesteś stałym mieszkańcem żadnego kraju ani regionu, ani nie będziesz używać ani dystrybuować Usług Wix ani Aplikacji Wix w żadnym kraju lub regionie podlegającym embargu Stanów Zjednoczonych. Potwierdzasz również, że nie znajdujesz się na jakiejkolwiek liście sankcji, w tym bez ograniczeń na liście specjalnie oznaczonych obywateli Stanów Zjednoczonych  i osób zablokowanych, prowadzonej przez Stany Zjednoczone (ang. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List,, dalej „Lista SDN”), lub innej stosownej liście sankcji prowadzonej przez UE, Wielką Brytanię lub innej. Jeśli reprezentujesz podmiot prawny potwierdzasz, że nie jest on własnością w co najmniej 50%, zarówno bezpośrednio lub pośrednio i łącznie, stron objętych sankcjami, ani nie jest on w inny sposób kontrolowany przez taką stronę (dalej „Strona Objęta Sankcjami”).  Potwierdzasz ponadto, że nie będziesz używać ani rozpowszechniać Usług Wix lub Aplikacji Wix bezpośrednio lub pośrednio na rzecz Strony objętej sankcjami.  Zgadzasz się zabezpieczyć Wix przed wszelkimi stratami, w tym karami pieniężnymi, opłatami prawnymi oraz innymi, które Wix może ponieść w przypadku naruszenia przez Ciebie któregokolwiek z powyższych potwierdzeń dotyczących statusu braku sankcji.

 3. Twój kraj rezydencji lub kraj rejestracji Twojej spółki jest taki sam jak kraj wskazany w podanym nam adresie kontaktowym lub płatniczym;

 4. rozumiesz, że Wix nie udziela porad prawnych ani rekomendacji w zakresie przepisów prawa lub wymogów mających zastosowanie do korzystania przez Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych z Usług Wix lub zapewnienia przez Ciebie zgodności z takimi przepisami lub wymogami;

  W zakresie Treści Użytkownika:
   

 5. potwierdzasz, że jesteś właścicielem wszystkich praw do wszystkich treści zamieszczanych lub dostarczanych przez Ciebie bądź importowanych, kopiowanych lub zamieszczanych przez Usługi Wix dla Ciebie na Twojej Platformie Użytkownika („Treści Użytkownika”), w tym wszelkich projektów, obrazów, animacji, wideo, plików audio, czcionek, logotypów, kodu, SPI, API, algorytmów, baz danych, ilustracji, kompozycji, nazw użytkowników, informacji przekazywanych przez Ciebie dla celów utworzenia nazwy subdomeny, szaty graficznej, interfejsów, tekstów, utworów literackich i wszelkich innych materiałów („Treści”), lub na innej zasadzie posiadasz (i będziesz posiadać) wszystkie prawa, licencje, zgody i zezwolenia niezbędne do zgodnego z prawem dostępu, importowania, kopiowania, wykorzystywania, publikowania, przenoszenia lub licencjonowania Treści Użytkownika przez Ciebie i nas lub nasze podmioty stowarzyszone;

 6. posiadasz (i będziesz utrzymywać) wszelkie uprawnienia, prawa, zgody i zezwolenia umożliwiające Usługom Wix dostęp do wszelkich witryn internetowych, stron internetowych i/lub innych usług online dla celów importowania, kopiowania, wyświetlania, zamieszczania, przesyłania lub wykorzystywania w inny sposób Twoich Treści Użytkownika;

 7. Treści Użytkownika są (i będą) zgodne z prawdą, aktualne, dokładne, nienaruszające praw osób trzecich, a ponadto masz (i będziesz mieć) prawo do ich zamieszczania, importowania, kopiowania, posiadania, zamieszczania, przekazywania, wyświetlania lub wykorzystywania w inny sposób w kraju rezydencji Twojej lub odwiedzających i użytkowników Twojej Platformy Użytkownika („Użytkownicy końcowi”) oraz że Wix i/lub Użytkownicy końcowi będą mieć prawo do dostępu do nich lub do ich importowania, kopiowania, zamieszczania, wykorzystywania lub posiadania w związku z Usługami Wix;

 8. uzyskałeś wszelkie wymagane na mocy obowiązujących przepisów zgody i pozwolenia dotyczące procesowania, przechowywania, kolekcjonowania, wysyłania, przekazywania lub publikowania przez Ciebie danych osobowych i/lub wizerunków bądź podobizn osób, podmiotów lub przedmiotów stanowiących część Treści Użytkownika i będziesz przestrzegać wszelkich obowiązujących przepisów w tym zakresie.

 

#ToTakieproste

Aby korzystać z naszych usług, należy wykonać pewne zobowiązania i spełnić pewne warunki.

 

Między innymi, musisz być pełnoletni oraz zamieszkiwać i korzystać z usług w dozwolonej lokalizacji.

 

Ponadto musisz być właścicielem wszystkich praw do treści, które przesyłasz lub publikujesz lub do których my uzyskujemy dostęp, które importujemy lub zamieszczamy dla Ciebie za pośrednictwem naszych usług, zapewnić zgodność z prawem oraz rzetelność takich treści, a także zgodność z prawem wszelkich działań, jakie podejmujesz w stosunku do takich treści (lub umożliwiasz podjąć Wix lub swoim użytkownikom końcowym).

2.2. Zobowiązujesz się podjąć następujące działania:
 1. w pełni przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i innych warunków umownych regulujących korzystanie przez Ciebie z Usług Wix (oraz wszelkie związane z tym interakcje lub transakcje), w tym przepisów szczególnych mających zastosowanie do Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych w Twojej lokalizacji geograficznej;

 2. ponosić wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług Wix za pośrednictwem Twojego Konta Użytkownika i/lub Platformy Użytkownika i za wszelkie Twoje Treści Użytkownika (w tym za skutki przechowywania, importowania, eksportowania, zamieszczania, kopiowania, wykorzystywania lub publikowania bądź dostępu do takich Treści Użytkownika w ramach lub w odniesieniu do Usług Wix);

 3. regularnie i niezależnie zapisywać wszystkie Twoje Treści Użytkownika oraz przetwarzane przez Ciebie dane dotyczące Twojej Platformy Użytkownika, w tym dotyczące Użytkowników końcowych, Produktów Użytkownika oraz wykorzystywanych przez Ciebie funkcji aplikacji, usług lub Usług zewnętrznych, oraz tworzyć ich kopie bezpieczeństwa;

 4. otrzymywać wiadomości i materiały promocyjne od Wix lub jej partnerów pocztą tradycyjną lub elektroniczną bądź za pomocą innych form kontaktu, jakie możesz nam udostępnić (w tym połączeń telefonicznych lub wiadomości tekstowych na Twój numer telefonu). Jeśli nie chcesz otrzymywać takich wiadomości lub materiałów promocyjnych, możesz zawiadomić nas o tym w dowolnym momencie;

 5. zezwolić Wix na bezterminowe i nieodpłatne wykorzystywanie na całym świecie wszelkich wersji Twojej Platformy Użytkownika (lub jej części) do działań marketingowych i promocyjnych Wix realizowanych online lub offline oraz modyfikowanie jej w sposób wymagany do powyższych celów na uzasadnionych podstawach; oraz zrzekasz się wszelkich roszczeń wobec Wix lub innych osób działających w jej imieniu dotyczących przeszłych, obecnych lub przyszłych majątkowych i osobistych praw autorskich bądź wszelkich innych podobnych praw, jakie możesz mieć do swojej Platformy Użytkownika na całym świecie w zakresie takiego ograniczonego dozwolonego użytku;

 6. akceptujesz prawo Wix do podejmowania, według własnego uznania, decyzji dotyczących środków, sposobu i metody świadczenia Usług Wix, w tym hostingu, transmisji, publikacji i/lub wyświetlania Platform Użytkowników i/lub Treści (w tym włączenia i prezentowania reklam lub innych treści komercyjnych w odniesieniu do powyższego);

 7. Wix ma prawo do oferowania Usług Wix w alternatywnych planach cenowych i nakładania różnych ograniczeń w zakresie zamieszczania, przechowywania, pobierania i wykorzystywania Usług Wix w danym planie cenowym, w tym m.in. ograniczeń w zakresie ruchu sieciowego i szerokości pasma, rozmiaru i/lub długości Treści, jakości i/lub formatu Treści, źródeł treści, czasu pobierania, liczby subskrybentów Twoich treści, ilości przestrzeni na dane, itd

#ToTakieProste

Jesteś zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów.

Ponosisz odpowiedzialność za swoje działania oraz działania osób korzystających z dostępu do Twojego konta użytkownika lub ustawień platformy użytkownika

 

Jesteś zobowiązany do regularnego zapisywania i tworzenia kopii zapasowych swoich treści.

 

Wyrażasz zgodę na wysyłanie wiadomości i treści promocyjnych przez nas lub naszych partnerów.

Możesz z łatwością zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych poprzez kontakt z nami.

 

Wyrażasz zgodę na wykorzystywanie Twojej strony internetowej do naszych działań promocyjnych oraz na określenie sposobu świadczenia usług.

Akceptujesz, że Wix ma prawo do wprowadzania i zmiany planów cenowych dla swoich Usług. Ponadto, Wix może nakładać ograniczenia w zależności od sposobu korzystania przez Ciebie z Usługi.

2.3. Zobowiązujesz się nie podejmować następujących działań:
 1. kopiować, modyfikować, wykorzystywać ponownie, tworzyć utworów pochodnych, pobierać, adaptować, odtwarzać, emulować, przenosić do innej usługi, dokonywać przekładu, kompilować, dekompilować lub dezasemblować Strony internetowej Wix, Usług Wix (lub ich części), Treści oferowanych przez Wix lub Usługi zewnętrzne do wykorzystywania i wyświetlania na Platformach Użytkowników („Treści licencjonowane”) w jakikolwiek sposób ani nie wyświetlać publicznie, wykonywać, przesyłać lub dystrybuować powyższego bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wix lub za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych na mocy Warunków Wix;

 2. przesyłać, transmitować lub wyświetlać Treści Użytkownika lub wykorzystywać Treści licencjonowanych w kontekście, który może zostać uznany za zniesławiający, oszczerczy, obsceniczny, noszący znamiona nękania, groźby lub podżegania, obelżywy, rasistowski, obraźliwy, zwodniczy, nieuczciwy, zachęcający do działań szkodliwych lub noszących znamiona przestępstwa lub który w inny sposób narusza prawa Wix lub osób trzecich (w tym prawa własności intelektualnej, prawo do prywatności, prawa umowne lub powiernicze) lub w inny sposób dyskredytuje dowolną osobę, podmiot lub markę lub przedstawia ją w złym świetle bez jej wyraźnej uprzedniej zgody;

 3. podejmować jakichkolwiek działań niezgodnych z prawem w celu pozyskania loginów i/lub haseł do innych stron internetowych, osób trzecich, oprogramowania lub usług;

 4. stosować phishingu, pozyskiwać, zamieszczać lub w innych sposób udostępniać danych kart kredytowych lub innych postaci danych finansowych wykorzystywanych do przyjmowania płatności, chyba że zgodnie z obowiązującym prawem, w tym normą PCIDSS, jeżeli dotyczy;

 5. zamieszczać, wstawiać, pozyskiwać lub w inny sposób udostępniać na Stronie internetowej Wix lub w ramach Usług Wix (lub ich części) jakichkolwiek złośliwych, niezgodnych z prawem, oszczerczych lub nieprzyzwoitych Treści;

 6. publikować ani korzystać z Usług Wix ani Treści licencjonowanych na jakiejkolwiek stronie internetowej, nośniku, sieci lub systemie innym niż dostarczane przez Wix ani nie tworzyć ramek, nie stosować „głębokich łączy” lub „scrapowania strony”, nie dublować ani nie tworzyć przeglądarki lub środowiska granicznego wokół Usług Wix, Treści licencjonowanych i/lub Platformy Użytkownika (bądź jej części) bez uprzedniej wyraźnej pisemnej zgody Wix;

 7. wykorzystywać „robotów”, „pająków” ani innych automatycznych urządzeń, programów, skryptów, algorytmów lub metodologii ani żadnych podobnych lub równoważnych procesów ręcznych do uzyskania dostępu, wejścia w posiadanie, skopiowania lub monitorowania jakiejkolwiek części Usług Wix (lub ich danych i/lub Treści) ani w żaden sposób nie odtwarzać ani nie obchodzić struktury nawigacyjnej lub prezentacji Usług Wix w celu uzyskania lub usiłowania uzyskania materiałów, dokumentów, usług lub informacji za pomocą jakichkolwiek środków, które nie zostały celowo udostępnione za pośrednictwem Usług Wix;

 8. działać w sposób, jaki mógłby zostać uznany za szkodliwy dla reputacji i wartości firmy Wix lub który mógłby narazić Wix na szkodę lub utratę dobrego imienia;

 9. nabywać słów kluczowych wyszukiwarek lub innych słów kluczowych płatnych za kliknięcie (takich jak Google AdWords) bądź domen, które wykorzystują Wix lub Znaki towarowe Wix bądź ich warianty, w tym warianty oparte na błędnej pisowni;

 10. podszywać się pod jakąkolwiek osobę lub podmiot ani pośrednio lub bezpośrednio podawać fałszywych danych w Usługach Wix lub na Platformie Użytkownika bądź dokonywać jakichkolwiek innych manipulacji w celu ukrycia swojej tożsamości bądź źródła wiadomości lub komunikatów wysyłanych do Wix i/lub Użytkowników końcowych;

 11. składać fałszywych oświadczeń dotyczących Twoich powiązań z jakąkolwiek osobą lub podmiotem bądź stwierdzających lub implikujących, iż osoba trzecia udziela aprobaty dla Ciebie, Twojej Platformy Użytkownika, Twojej działalności, Twoich Produktów Użytkownika lub składanych przez Ciebie oświadczeń;

 12. śledzić lub próbować śledzić innych Użytkowników Usług Wix lub w inny sposób naruszać lub ingerować w prawo innych Użytkowników do prywatności lub inne prawa ani nie pozyskiwać lub gromadzić danych o odwiedzających lub użytkownikach Usług Wix lub Platformy Użytkownika umożliwiających identyfikację osoby fizycznej bez ich wyraźnej i świadomej zgody;

 13. dezaktywować, obchodzić, omijać lub w inny sposób unikać środków wykorzystywanych do uniemożliwiania lub ograniczania dostępu do Usług Wix, Platformy Użytkownika, konta innego Użytkownika bądź innych systemów lub sieci powiązanych z Usługami Wix poprzez działania hakerskie, pozyskiwanie haseł lub zastosowanie innych niezgodnych z prawem lub zakazanych środków;

 14. sprawdzać, skanować lub testować słabych stron Usług Wix lub sieci powiązanej z Usługami Wix;

 15. zamieszczać w Usługach Wix i/lub na Platformie Użytkownika bądź w inny sposób wykorzystywać ich do tworzenia, projektowania, dystrybuowania lub przesyłania w inny sposób jakichkolwiek wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych, robaków sieciowych, oprogramowania szpiegowskiego, złośliwego oprogramowania lub jakiegokolwiek innego kodu, pliku lub programu komputerowego, który może uszkodzić lub przejąć bądź jest przeznaczony do uszkadzania lub przejmowania sprzętu komputerowego, oprogramowania lub sprzętu telekomunikacyjnego, ani jakichkolwiek innych faktycznie lub potencjalnie szkodliwych, destrukcyjnych lub inwazyjnych kodów lub komponentów;

 16. podejmować jakichkolwiek działań powodujących nieuzasadnione lub nieproporcjonalnie duże obciążenie infrastruktury Usług Wix bądź systemów lub sieci Wix powiązanych z Usługami Wix ani w inny sposób zakłócać lub ingerować w funkcjonowanie Usług Wix bądź serwerów lub sieci obsługujących lub udostępniających je, ani naruszać jakichkolwiek wymogów, procedur, polityk lub regulaminów takich serwerów lub sieci;

 17. wykorzystywać Usług Wix lub Platformy Użytkownika w związku z jakąkolwiek formą spamu, niezamawianych wiadomości, oszustwa, scamu, phishingu, „łańcuszków”, „piramid” lub podobnymi działaniami ani w inny sposób angażować się w nieetyczny marketing lub reklamę;

 18. wykorzystywać jakiekolwiek Usługi Wix lub Systemy Wix do celów przechowywania i/lub strumieniowego przesyłania wideo (niezależnie od tego, czy transmisja internetowa jest główną działalnością Użytkownika, czy też nie). Na przykład tworzenie i obsługa stron internetowych, których głównym celem jest strumieniowanie treści wideo lub przechowywanie plików. Postanowienie dotyczy zastosowań pośrednich, tj. integracji lub podłączania platform lub usług stron trzecich;

 19. uzyskiwać dostęp do Usług Wix, Kont użytkowników, Licencjonowanych Treści i/lub Treści Użytkownika, za pomocą jakichkolwiek metod lub technologii (np. scraping i crawling) innych niż nasze publicznie obsługiwane interfejsy.

 20. sprzedawać, udzielać licencji lub wykorzystywać w celach komercyjnych jakiekolwiek wykorzystanie lub dostęp do Licencjonowanych treści i/lub Usług Wix, z wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych w Regulaminie Wix;

 21. usuwać lub zmieniać wszelkie powiadomienia o prawach autorskich, znaki wodne, ograniczenia i znaki wskazujące na prawa własności któregokolwiek z naszych licencjodawców, w tym znaki praw autorskich [©], wskaźniki Creative Commons [(cc)] lub znaki towarowe [® lub ™] zawarte lub towarzyszące Usługom Wix i/lub Licencjonowanej Treści; lub

 22. naruszać, próbować naruszać lub w inny sposób nie stosować się do któregokolwiek z postanowień Warunków Wix lub jakichkolwiek praw lub wymogów mających zastosowanie do korzystania z Usług Wix.

 23. uzyskiwać dostęp do Usług lub korzystać z nich w celu przeprowadzenia analizy porównawczej lub podobnej analizy konkurencji, bądź w celu stworzenia konkurencyjnego produktu lub usługi.

  Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że naruszenie któregokolwiek z powyższych postanowień lub złożenie fałszywego oświadczenia może skutkować niezwłocznym zamknięciem Twojego Konta Użytkownika i/lub wypowiedzeniem Usług świadczonych na Twoją rzecz – z zachowaniem lub bez zachowania okresu wypowiedzenia i bez prawa do zwrotu kwot wpłaconych na poczet takich Usług.

#ToTakieProste

Ogólnie rzecz biorąc, chcemy, abyś zachowywał się poprawnie i unikał podejmowania działań, które mogą wyrządzić szkodę nam lub innym osobom.

 

Między innymi, nie możesz kopiować naszych materiałów, wykorzystywać jakichkolwiek treści w sposób niezgodny z prawem lub szkodliwy, wykorzystywać naszych usług lub treści na platformach lub stronach internetowych, które nie są dostarczane przez nas, składać fałszywych oświadczeń lub nadużywać naszych Usług ani w jakikolwiek inny sposób naruszać czyichkolwiek praw lub obowiązujących przepisów.

 

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może skutkować anulowaniem Twojego konta i zaprzestaniem świadczenia usług na Twoją rzecz.

3. Treści i prawo własności
3.1. Twoja własność intelektualna
 

W relacji między Wix a Użytkownikiem, Użytkownik będzie właścicielem wszelkiej własności intelektualnej dotyczącej Treści użytkownika i wszelkich innych materiałów, jakie utworzy, opracuje lub połączy z Usługami Wix, w tym wszelkich projektów, obrazów, animacji, filmów, plików dźwiękowych, czcionek, logo, ilustracji, kompozycji, dzieł sztuki, elementów kodu, algorytmów, SPI, API, baz danych, interfejsów, tekstu i prac literackich. Wix nie rości praw własności do Treści użytkownika ani treści podłączanych przez Ciebie do Usług Wix. Rozumiesz i zgadzasz się, że w celu świadczenia Usług na rzecz naszych Użytkowników oraz utrzymania i doskonalenia Usług (dalej „Cel”) będziemy musieli uzyskać dostęp do, przesłać i/lub skopiować Treści Użytkownika na naszą platformę, w tym usługi w chmurze i CDN, aby dokonać korekt w sposobie wyświetlania, przeszkolić nasze narzędzia programowe, sztuczną inteligencję i modele uczenia maszynowego, powielić dane na potrzeby wykonania kopii zapasowych, bądź wykonać wszelkie inne działania techniczne i/lub użyć Treści Użytkownika w inny sposób, który uznamy to za stosowny i niezbędny do wykonania naszych usług. Niniejszym udzielasz Wix niewyłącznej, zbywalnej, podlegającej podlicencjonowaniu, wolnej od tantiem i obowiązującej na całym świecie licencji na wykorzystanie Treści Użytkownika na potrzeby Celu.

#Totakieproste

Jesteś właścicielem wszystkich praw do Twoich treści. W celu świadczenia Tobie naszych usług przenosimy, przechowujemy, tworzymy kopie zapasowe i kopiujemy Twoje treści pomiędzy naszymi serwerami.

3.2.Własność intelektualna Wix
 

Właścicielem lub licencjobiorcą wszelkich praw do Usług Wix, w tym wszelkich materiałów, jakie mogą być chronione przez prawa autorskie, lub innych ich treści, które stanowią lub mogą stanowić przedmiot praw własności intelektualnej w świetle obowiązujących przepisów (w tym szaty graficznej, grafiki, obrazów, szablonów i widgetów stron internetowych, utworów literackich, kodów źródłowych, kodów obiektów, kodu komputerowego (w tym html), aplikacji, audio, muzyki, wideo i innych mediów, projektów, animacji, interfejsów, dokumentacji, ich pochodnych i wersji, „wyglądu i działania” Usług Wix, metod, produktów, algorytmów, danych, funkcjonalności i obiektów interaktywnych, narzędzi i metod reklamowych i akwizycyjnych, wynalazków, tajemnic przedsiębiorstwa, logotypów, domen, spersonalizowanych adresów URL, znaków towarowych, znaków usługowych, nazw handlowych i innych oznaczeń identyfikujących, niezależnie od tego czy ich rejestracja jest możliwa czy też nie (łącznie „Własność intelektualna”), oraz wszelkich ich pochodnych jest Wix.

​Z zastrzeżeniem pełnego przestrzegania Warunków Wix i terminowego uiszczania wszystkich należnych Opłat, Wix niniejszym udziela Ci, z chwilą utworzenia Konta Użytkownika i na okres świadczenia Usług Wix na Twoją rzecz, niewyłącznej, nieprzenaszalnej i bez prawa do udzielenia sublicencji, w pełni odwołalnej i ograniczonej licencji na korzystanie z Usług Wix i Treści licencjonowanych w celu wygenerowania Platformy Użytkownika i wyświetlania jej Użytkownikom końcowym oraz oferowania na niej Produktów Użytkownika (zdefiniowanych poniżej), wyłącznie w zakresie wyraźnie dozwolonym na mocy Warunków Wix i wyłącznie w ramach Usług Wix.

 W Warunkach Wix nie udziela się żadnych praw do Własności intelektualnej Wix (lub jej części), za wyjątkiem ograniczonej licencji udzielonej powyżej w sposób wyraźny. Żaden z Warunków Wix nie stanowi przeniesienia lub zrzeczenia się praw Własności intelektualnej Wix na mocy jakiegokolwiek prawa.

Ponadto, niektóre czcionki udostępniane Tobie w ramach Usług Wix są udostępniane Wix przez dostawcę zewnętrznego na zasadzie licencji i w związku z tym podlegają dodatkowym warunkom licencyjnym stosowanym przez takiego dostawcę; podsumowanie warunków jest dostępne do wglądu pod adresem: https://pl.wix.com/about/mono-terms-of-use.

#Totakieproste

Jesteśmy właścicielami wszystkich praw do naszych usług, treści, danych, technologii i funkcjonalności.

Możesz korzystać z naszych usług i treści pod warunkiem, że w pełni przestrzegasz niniejszych warunków i terminowo uiszczasz wszystkie płatności.

Niektóre udostępniane czcionki są udostępniane przez dostawcę zewnętrznego na zasadzie licencji.

Upewnij się, że zapoznałeś się z warunkami takiej licencji. 

3.3. Informacje zwrotne i sugestie

Jeśli przekażesz nam jakiekolwiek sugestie, uwagi lub inne informacje zwrotne dotyczące Usług Wix (istniejących, sugerowanych lub rozważanych), które stanowią lub mogą stanowić przedmiot praw własności intelektualnej („Informacje zwrotne”), takie Informacje zwrotne stanowią wyłączną własność Wix. Przekazując Informacje zwrotne Wix, przyjmujesz do wiadomości i potwierdzasz, że mogą one zostać wykorzystane przez Wix w celach: (i) dalszego rozwoju, personalizacji i doskonalenia Usług Wix; (ii) udzielania bieżącej pomocy i wsparcia technicznego; (iii) wysyłania Ci ogólnych lub spersonalizowanych wiadomości dotyczących Wix lub próśb o rozmowę na podstawie przekazanych informacji zwrotnych lub na innej podstawie; (iv) udostępniania, sponsorowania i oferowania określonych promocji oraz monitorowania wyników; (v) opracowywania zbiorczych danych statystycznych i innych informacji zbiorczych lub wniosków, które Wix może wykorzystać do świadczenia i doskonalenia swoich usług, (vi) podnoszenia poziomu bezpieczeństwa danych Wix i zdolności do zapobiegania oszustwom; oraz (vii) zapewnienia zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami i regulacjami. Ponadto, (1) oświadczasz i zapewniasz, że takie Informacje zwrotne są dokładne, kompletne i nie naruszają praw osób trzecich; (2) nieodwołalnie przenosisz na Wix wszelkie prawa do Informacji zwrotnych; oraz (3) w sposób wyraźny i nieodwołalny zrzekasz się wszelkich roszczeń dotyczących przeszłych, obecnych lub przyszłych majątkowych i osobistych praw autorskich bądź wszelkich innych podobnych praw do takich Informacji zwrotnych na całym świecie.

#Totakieproste

Wszelkie sugestie i informacje zwrotne są mile widziane. Jeśli chcesz nam je przekazać, upewnij się, że są dokładne i zgodne z prawem.

4. Prywatność

Niektóre części Usług Wix (w tym niektóre dostępne w nich Usługi stron trzecich, jak wyjaśniono w sekcji 10 poniżej) wymagają przekazywania, gromadzenia i/lub wykorzystywania bądź obejmują przekazywanie, gromadzenie lub wykorzystywanie określonych danych identyfikujących lub umożliwiających identyfikację osoby fizycznej. W szczególności, w ramach korzystania z Usług Wix, Wix i Usługi zewnętrzne mogą gromadzić i wykorzystywać określone dane dotyczące Użytkowników i Użytkowników końcowych, w tym czynności lub nawigacji podejmowanych przez Użytkowników i Użytkowników końcowych za pośrednictwem Usług Wix lub Platform Użytkowników. Należy regularnie zapoznawać się z naszą Polityką prywatności i odnośnymi politykami takich Usług zewnętrznych zawierających opisy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych.

#ToTakieproste

Dbamy o Twoją prywatność i Ty też powinieneś. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej na temat naszych praktyk dotyczących danych osobowych.

5. Usługi Sztucznej Inteligencji

W ramach Usług Wix możemy udostępnić Użytkownikowi narzędzia i usługi oparte na sztucznej inteligencji (AI) i uczeniu maszynowym, które pomogą Użytkownikowi budować swoją Platformę Użytkownika poprzez generowanie Treści (dalej: „Narzędzia AI”). Ponadto Wix może udostępnić Użytkownikowi narzędzia i produkty oparte na sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym, które można aktywować w celu udostępnienia funkcji sztucznej inteligencji swoim Użytkownikom Końcowym (dalej „Produkty AI”, a razem z Narzędziami AI – „Usługi AI”). Niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie w zakresie użytkowania Usług AI przez Użytkownika w ramach Usług Wix.

5.1. Dane Wejściowe i Dane Wyjściowe.

Usługi AI umożliwiają Użytkownikowi lub jego Użytkownikom Końcowym wprowadzenie,
dostarczenie lub przesłanie polecenia (w formie tekstu, obrazu lub innej) („Dane Wejściowe”)
do Usług AI, a tym samym polecenie Usługom AI wygenerowania wyniku w formie Treści
(„Dane Wyjściowe”).

5.2. Dokładność Danych Wyjściowych.

W związku z naturą technologii AI nie można w pełni kontrolować i przewidywać wyników generowanych przez sztuczną inteligencję. W związku z tym Wix nie gwarantuje, że Dane Wyjściowe wygenerowane przez Usługi AI będą zgodne z potrzebami lub oczekiwaniami Użytkownika lub jego Użytkowników Końcowych, i nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności za dokładność, kompletność, trafność, zgodność z prawami własności intelektualnej, legalność, przyzwoitość, jakość, brak stronniczości lub jakikolwiek inny aspekt takich Danych Wyjściowych. Ma to szczególne znaczenie na przykład w sytuacjach, w których wygenerowane Dane Wyjściowe dotyczą tematyki medycznej, prawnej lub finansowej. Dane Wyjściowe mogą także naruszać prawa innych osób, takie jak prawo do prywatności lub własności intelektualnej. Dane Wyjściowe wygenerowane dla Użytkownika lub jego Użytkowników Końcowych mogą nie być unikatowe. Inni Użytkownicy Usług AI mogą wygenerować swoje własne Dane Wyjściowe, które mogą być identyczne lub podobne do wyników generowanych dla Użytkownika lub jego Użytkowników Końcowych. W związku z tym:

 1. Użytkownik jest odpowiedzialny za przejrzenie wszystkich Danych Wyjściowych wygenerowanych przez Narzędzia AI przed ich użyciem, publikacją, przesyłaniem lub wyświetlaniem w jakikolwiek sposób, oraz za zapewnienie, że ma prawo do korzystania z takich Danych Wyjściowych

 2. Użytkownik powinien traktować takie Dane Wyjściowe jako zwykłą sugestię i decydować według własnego uznania, czy odzwierciedlają one jego poglądy, są odpowiednie do zamierzanego celu i przekazują komunikat zgodnie z intencjami Użytkownika

 3. Użytkownik jest odpowiedzialny za informowanie swoich Użytkowników Końcowych, postępując zgodnie z obowiązującym prawem i regulacjami, o wszelkich ograniczeniach, zakazach lub obowiązkach, które obowiązują Użytkowników Końcowych podczas korzystania z Danych Wyjściowych Produktów AI, w tym o konieczności sprawdzenia poprawności Danych Wyjściowych przed ich użycie

 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wygenerowane Dane Wyjściowe nie odzwierciedlają poglądów Wix.

5.3. Dane Wejściowe Użytkownika.

Użytkownik zgadza się, że jego dane wejściowe oraz dane wejściowe jego Użytkowników Końcowych będą traktowane, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, jako Treści Użytkownika (według definicji powyżej), do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu.

5.4. Własność Danych Wyjściowych.

eżeli Użytkownik zdecyduje się na użycie, publikację, przesyłanie lub wyświetlanie Danych Wyjściowych w jakikolwiek sposób, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo
będą one traktowane jako Treści Użytkownika (według definicji powyżej), do których będą miały zastosowanie postanowienia Regulaminu. Odnośnie do niniejszej relacji Użytkownika (lub jego Użytkowników Końcowych) z Wix, Wix nie rości sobie praw własności do Danych Wyjściowych, o ile nie zawierają one istniejących praw własności intelektualnej należących do Wix.

5.5. Udzielenie Licencji dla Wix:

W zakresie wymaganym przez obowiązujące prawa i regulacje, poza licencją udzieloną Wix w Punkcie 3.1 powyżej, Użytkownik udziela nam również nieekskluzywnej, przenoszalnej, możliwej do podlicencjonowania, wolnej od opłat licencyjnych licencji na cały świat do: (a) dostępu, przesyłania, kopiowania, dostosowywania i wyświetlania dostosowań, szkolenia naszych narzędzi oprogramowania, duplikowania i wykonywania innych technicznych działań oraz czynności przetwarzania Danych Wejściowych i Wyjściowych Użytkownika oraz jego Użytkowników Końcowych w celu ulepszania Usług Wix, analizy Danych Wejściowych i Wyjściowych pod kątem zgodności z obowiązującymi prawami i w celu egzekwowania postanowień Regulaminu; oraz (b) dostarczania kopii Danych Wejściowych i Wyjściowych Użytkownika oraz jego Użytkowników Końcowych Usługom Zewnętrznym lub Podwykonawcom Wix w celu świadczenia Usług Wix dla Użytkowników. 6. Usługi Zewnętrzne. Wix może polegać na Usługach Zewnętrznych w celu świadczenia Usług AI dla Użytkownika, a korzystanie z takich Usług Zewnętrznych podlega postanowieniom Punktu 10 niniejszego Regulaminu. Korzystając z Usług AI Wix, w tym z jakichkolwiek Danych Wejściowych i Wyjściowych, Użytkownik akceptuje i potwierdza, że przeczytał zasady użytkowania Zewnętrznych Usług AI, będzie ich przestrzegać, zobowiąże do tego samego swoich Użytkowników Końcowych, a także przyjmuje do wiadomości, że zasady te mogą ulec zmianie.

6. Opłaty za usługi
6.1. Usługi płatne

Korzystanie z niektórych Usług Wix może być uzależnione od uiszczenia określonych opłat, określanych przez Wix według własnego uznania (odpowiednio „Płatne Usługi” i „Opłaty”). Ważne: jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy i dokonujesz płatności na rzecz Odsprzedawcy, wówczas postanowienia podpunktów 6.1 (1), 6.1 (4), 6.2, 5.3 (2), 6.4 (1) i 6.5 niniejszej Sekcji 6 w odniesieniu do takiej konkretnej Usługi płatnej mogą nie mieć do Ciebie zastosowania, a płatność i zarządzanie taką Płatną Usługą będą realizowane poprzez Odsprzedawcę, na warunkach uzgodnionych między Tobą a Odsprzedawcą.

 1. Jeśli zdecydujesz się na zakup Płatnych Usług od Wix, Wix powiadomi Cię o obowiązujących wówczas Opłatach, które musisz uiścić bezpośrednio do Wix. Użytkownik, który chce otrzymywać Płatne Usługi lub z nich korzystać, jest zobowiązany do uiszczenia wszystkich stosownych Opłat z góry.

 2. Wix zastrzega sobie prawo do zmiany Opłat w dowolnym momencie według własnego uznania. W takich przypadkach Wix wyśle powiadomienie dotyczące zmiany do Użytkownika lub jego Odsprzedawcy, jeśli taka zmiana będzie miała wpływ na istniejące subskrypcje.

 3. Jeśli Użytkownik otrzymał rabat lub inną ofertę promocyjną od Wix lub Odsprzedawcy, na koniec odpowiedniego okresu rabatowego Wix lub Odsprzedawca będą mieli prawo do automatycznego odnowienia subskrypcji takich Usług Wix za pełną obowiązującą w danym momencie Opłatą, bez uprzedzenia.

 4. Uznaje się, że wszelkie Opłaty uiszczane bezpośrednio na rzecz Wix będą dokonywane w dolarach amerykańskich, chyba że Wix oświadczy inaczej w formie pisemnej. W zakresie dozwolonym przez prawo (i o ile Wix nie określi inaczej na piśmie), Opłaty nie uwzględniają żadnych podatków (w tym podatku od wartości dodanej, podatku od sprzedaży, podatku od towarów i usług itp.), opłat ani ceł nakładanych przez organy podatkowe („Podatki”), a Użytkownik będzie odpowiedzialny za opłacenie wszystkich obowiązujących Podatków związanych z korzystaniem z Usług Wix lub z wszelkimi płatnościami lub zakupami dokonanymi przez Użytkownika. W sytuacjach, w których prawo zobowiązuje Wix do pobierania lub płacenia podatków z tytułu Opłat należnych od Użytkownika, takie podatki mogą zostać dodane do kwot wszelkich zaległych Opłat i zostaną uwzględnione na fakturze za daną transakcję, niezależnie od tego, czy takie podatki zostały doliczone i pobrane od Użytkownika za poprzednie transakcje. Zalecamy sprawdzenie, czy istnieją jakiekolwiek dodatkowe opłaty, którymi Użytkownik może zostać obciążony przez strony trzecie w związku z zakupem lub odnowieniem Płatnych usług (mogą to być m.in. opłaty za transakcje międzynarodowe, opłaty za wymianę walut lub opłaty manipulacyjne naliczane przez banki lub firmy obsługujące karty kredytowe). Wix nie ponosi odpowiedzialności za takie dodatkowe opłaty lub koszty.

 5. Jeśli kupujesz płatne usługi bezpośrednio od Wix, to w ramach procesu rejestracji lub przesyłania informacji w celu otrzymania Płatnych usług upoważniasz Wix (bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotów stowarzyszonych bądź podmiotów zależnych tej firmy lub innych stron trzecich) do żądania i pobierania płatności oraz opłat za usługi (lub podejmowania innych działań rozliczeniowych, takich jak naliczanie opłat lub zwrot pieniędzy) od naszego dostawcy płatności lub z wyznaczonego przez Ciebie konta bankowego, oraz do składania wszelkich zapytań, które Wix lub podmioty stowarzyszone tej firmy mogą uznać za niezbędne do zweryfikowania wyznaczonego konta płatniczego lub przekazanych danych finansowych na potrzeby zapewnienia szybkiej płatności, w tym w celu otrzymania zaktualizowanych danych od dostawcy płatności, karty kredytowej lub konta bankowego (np. w celu uzyskania zaktualizowanej daty ważności lub numeru karty od operatora karty kredytowej).

6.Aby zapłacić za Płatne Usługi kupowane bezpośrednio od Wix, musisz zapisać i przechowywać dane swojej karty kredytowej w Wix (dalej „Przechowywana Karta”). Przechowywaną Kartę można zidentyfikować po czterech ostatnich cyfrach widocznych na podstronie ustawień Konta Użytkownika.

#ToTakieproste

Niektóre z naszych usług są płatne. O wysokości opłat zawiadomimy Cię z wyprzedzeniem.

Nasze ceny są wyrażone w dolarach amerykańskich i są cenami netto, o ile nie stwierdzono inaczej.

W razie potrzeby nasze podmioty stowarzyszone mogą żądać i przyjmować płatności oraz uzyskiwać odnośne informacje od banków i dostawców płatności.

 

Jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, płatnościami i zarządzaniem Płatną Usługą może zajmować się bezpośrednio Odsprzedawca.

6.2. Faktury

Jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy i płacisz Odsprzedawcy, a nie bezpośrednio Wix, poniższa Sekcja 6.2 Cię nie dotyczy.

Wix i/lub spółki stowarzyszone Wix wystawią fakturę lub notę kredytową za każdą płatność Opłat na rzecz Wix lub zwrot dokonany przez Wix (dalej „Faktura”). Każda Faktura zostanie wystawiona w formie elektronicznej, dostosowana do kraju podanego w adresie rozliczeniowym i zostanie udostępniona użytkownikowi za pośrednictwem Konta Użytkownika i/lub wiadomości e-mail. W celu wystawienia Faktury możemy wymagać od Użytkownika podania określonych Danych Osobowych (zgodnie z definicją tego terminu zawartą w Polityce prywatności) w celu zachowania zgodności z lokalnymi przepisami prawa. Pamiętaj, że Faktura widoczna na Koncie Użytkownika może być nieadekwatna do wymogów prawa lokalnego i w takim przypadku może być wykorzystywana jako faktura pro forma.

#ToTakieproste

Faktury za nasze usługi płatne będą dostępne na Twoim koncie użytkownika, chyba że jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy.

6.3. Automatyczne przedłużenie subskrypcji
 1. W celu uniknięcia przerw w dostępności usług lub ich utraty, niektóre Płatne usługi zawierają domyślnie opcję automatycznego odnawiania. Jeżeli opcja automatycznego odnawiania nie zostanie wyłączona przez Użytkownika lub jego Odsprzedawcę, takie Płatne usługi zostaną automatycznie odnowione po zakończeniu odpowiedniego okresu subskrypcji, na okres odnowienia równy pierwotnemu okresowi subskrypcji (z wyłączeniem okresów przedłużonych) i – o ile użytkownik nie zostanie powiadomiony inaczej przez Wix lub Odsprzedawcę – po tej samej cenie, z zastrzeżeniem obowiązujących zmian podatkowych i z wyłączeniem wszelkich rabatów lub innych ofert promocyjnych przewidzianych na pierwszy okres (dalej „Odnowienie płatnych usług”). Na przykład, jeśli pierwotny okres subskrypcji Usługi to jeden miesiąc, ta Usługa będzie odnawiana (jeśli stosowne) na okres jednego miesiąca. 

 2. W związku z tym, w stosownych przypadkach i w odniesieniu do Opłat uiszczanych bezpośrednio na rzecz Wix, Wix podejmie próbę automatycznego obciążenia Twojej Przechowywanej Karty stosownymi Opłatami w ciągu maksymalnie dwóch (2) tygodni przed rozpoczęciem takiego okresu odnowienia. W przypadku niemożności pobrania należnych przez Ciebie Opłat, możemy (ale nie musimy) według własnego uznania ponowić próbę ich pobrania w późniejszym terminie i/lub zawiesić bądź zamknąć Konto Użytkownika bez dalszego powiadomienia. Jeśli Odnawiana Płatna Usługa podlega rocznemu lub kilkuletniemu okresowi subskrypcji, Wix dołoży starań, aby powiadomić użytkownika przed odnowieniem takiej Płatnej Usługi co najmniej trzydzieści (30) dni przed datą odnowienia.

 3. Przyjmując niniejszy Regulamin i kupując Odnawianą Usługę Płatną, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Odnawiana Usługa Płatna będzie automatycznie odnawiana zgodnie z powyższymi postanowieniami.

 4. Użytkownik (lub Odsprzedawca, od którego Użytkownik nabył Płatne Usługi) może wyłączyć opcję automatycznego odnawiania Płatnych Usług w dowolnym momencie za pośrednictwem Konta Użytkownika lub odwiedzając Centrum Pomocy Wix.

 5. Niektóre domeny są odnawiane na innych zasadach opisanych w Umowie Rejestracji Nazwy Domeny w Web.com i Umowie Rejestracji Nazwy Domeny z Odsprzedawcą Tucows (jeśli stosowne).

 6. Niezależnie od jakichkolwiek przeciwnych postanowień powyżej, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za weryfikację i zapewnienie pomyślnego odnowienia Usług Wix, z których korzystasz (niezależnie od tego, czy subskrypcje takich Usługi Wix podlegają automatycznemu odnowieniu). W związku z tym ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zaprzestanie świadczenia jakichkolwiek zakupionych uprzednio przez siebie Usług Wix, w tym z powodu anulowania, niemożności pobrania odpowiedniej opłaty za kolejny cykl lub z powodu nieopłacenia jakichkolwiek Usług Wix, które nie podlegają automatycznemu odnowieniu. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie będzie mieć żadnych roszczeń wobec Wix w związku z zaprzestaniem świadczenia jakichkolwiek Usług Wix lub Usług Stron Trzecich, niezależnie od przyczyny.

 

#ToTakieproste

Aby zapobiec utracie domeny lub przerwom w dostępności Twojej strony internetowej po upływie okresu subskrypcji, będziemy automatycznie przedłużać naszą usługę i obciążać Cię należnymi opłatami w regularnych odstępach czasu równych pierwotnemu okresowi subskrypcji, chyba że Ty sam (lub Odsprzedawca, od którego zakupiłeś Płatne Usługi) wyłączysz automatyczne odnawianie.

Niektóre usługi mogą nie być automatycznie przedłużane na skutek błędu lub celowo. Powinieneś upewnić się, że Twoje subskrypcje są przedłużane terminowo.

6.4. Gwarancja zwrotu pieniędzy

Jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy i płacisz Odsprzedawcy, a nie bezpośrednio Wix, Sekcja 6.4 Cię nie dotyczy.

 1. Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z początkowego zakupu Planu Premium, może zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu czternastu (14) dni od pierwszego zamówienia lub aktywacji takiego Planu Premium („Zwrot” i „Okres Zwrotu”). Zwrot dotyczy wyłącznie początkowego zakupu Planu Premium, który jest rozszerzeniem bezpłatnej strony internetowej. Wix nie dokonuje Zwrotów za dodatkowe zakupy, rozszerzenia, modyfikacje lub odnowienia Usług Wix. Jeśli użytkownik jest rezydentem jurysdykcji, która wymaga dłuższego Okresu Zwrotu, dostosujemy się do takich wymogów zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa. Jeśli Wix otrzyma takie powiadomienie w Okresie Zwrotu, Wix zwróci Ci kwotę naliczoną za takie Usługi Wix w oryginalnej walucie płatności i odpowiednio anuluje usługi. Należy pamiętać, że kwota Zwrotu może różnić się od pobranej kwoty ze względu na zmiany w kursach walut i opłaty stron trzecich. Wix nie ponosi odpowiedzialności za różnice spowodowane zmianą w kursach wymiany walut lub opłatami naliczonymi przez strony trzecie. Po upływie Okresu Zwrotu Opłaty uiszczone przez użytkownika nie podlegają zwrotowi ani anulowaniu. Ponadto jeśli stwierdzimy, że powiadomienie o anulowaniu zostało złożone przez Użytkownika w złej wierze lub stanowi nieuczciwą próbę uniknięcia płatności za faktycznie otrzymane usługi, zastrzegamy sobie prawo do dalszego obciążania Użytkownika za wszelkie faktycznie otrzymane Usługi Wix, zgodnie z obowiązującym prawem.

2.Uwaga: Niektóre usługi zakupione w Usługach Wix lub za ich pośrednictwem mogą nie podlegać zwrotowi. Są to m.in. Usługi Stron Trzecich, takie jak domeny, narzędzia biznesowe i aplikacje. Regulaminy każdej zakupionej usługi lub aplikacji są opublikowane na Stronie Internetowej Wix i/lub jako część lub podczas procesu zakupu takich usług lub aplikacji. Obowiązek sprawdzenia możliwości anulowania usługi przed jej zakupem spoczywa na Użytkowniku. Wix nie zwróci żadnych kwot zapłaconych za bezzwrotne Płatne Usługi, aplikacje lub Usługi Stron Trzecich.

 

#ToTakieproste

Oferujemy 14-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy za pierwszy zakup miesięcznych lub rocznych usług płatnych. Okres ten może zostać przedłużony zgodnie z prawem.

Przed dokonaniem zakupu dokładnie zapoznaj się z warunkami każdej usługi, ponieważ niektóre z nich nie podlegają zwrotowi kosztów.

6.5. Księgowanie obciążenia zwrotnego (Chargebacks)

Jeśli w którymkolwiek momencie odnotujemy odmowę, obciążenie zwrotne lub odrzucenie obciążenia z tytułu należnych Opłat na Twoim koncie Wix („Obciążenie zwrotne”), zostanie to uznane za naruszenie Twoich zobowiązań płatniczych wynikających z niniejszych Warunków, a świadczenie Usług Wix może zostać automatycznie wstrzymane lub zakończone.

W przypadku Obciążenia zwrotnego Twoje Konto Użytkownika może zostać zablokowane bez opcji ponownego zakupu lub użytkowania, a wszelkie dane na takim Koncie Użytkownika, w tym wszelkie domeny, aplikacje i Usługi zewnętrzne mogą podlegać anulowaniu i Utracie przepustowości (zdefiniowanej w pkt. 7.3 poniżej).

 Możliwość korzystania z Usług Wix nie zostanie przywrócona dopóki nie dokonasz ponownej subskrypcji takich Usług Wix i nie uregulujesz wszystkich obowiązujących Opłat, w tym wszelkich opłat i wydatków poniesionych przez Wix lub Usługi zewnętrzne z tytułu każdego Obciążenia zwrotnego (w tym Opłat za Usługi Wix wyświadczone przed Obciążeniem zwrotnym, opłat manipulacyjnych i opłat poniesionych przez podmiot przetwarzający płatności).

 W razie pytań lub wątpliwości dotyczących płatności na rzecz Wix zachęcamy do kontaktu z Działem Obsługi Klienta przed złożeniem dyspozycji Obciążenia zwrotnego lub odwrócenia płatności, aby zapobiec anulowaniu Usług Wix i zablokowaniu Twojego Konta Użytkownika oraz uniknąć bezzasadnego i uciążliwego Obciążenia zwrotnego, które może skutkować poniesieniem przez Ciebie obowiązujących Opłat oraz ponownego uiszczenia wszystkich Opłat mających zastosowanie do Usług Wix, które zakupiłeś (i w stosunku do których dokonałeś Obciążenia zwrotnego).

​Zastrzegamy sobie prawo do kwestionowania wszelkich Obciążeń zwrotnych, w tym poprzez przekazanie odnośnemu operatorowi karty kredytowej lub instytucji finansowej wszelkich informacji i dokumentów stanowiących dowód na to, że Użytkownik odpowiedzialny za Obciążenie zwrotne faktycznie autoryzował transakcję i skorzystał z usług wyświadczonych po dokonaniu autoryzacji.

#ToTakieproste

Obciążenia zwrotne mogą spowodować anulowanie Twojego konta, dlatego zalecamy ich unikanie.

Przed złożeniem dyspozycji obciążenia zwrotnego skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta. Ponosisz odpowiedzialność za wszelkie nieprawidłowe opłaty, straty i wydatki wynikające z obciążenia zwrotnego.

7. Anulowanie
7.1. Anulowanie przez Użytkownika

Możesz zaprzestać korzystania z Twojego Konta Użytkownika lub Usług Wix i zażądać ich anulowania w dowolnym momencie zgodnie z instrukcjami dostępnymi w Usługach Wix. Datą i godziną wejścia w życie takiego anulowania jest data i godzina zakończenia procesu anulowania w Usługach Wix; w przypadku anulowania Usług płatnych datą wejścia w życie anulowania jest koniec okresu subskrypcji takich Usług płatnych. Niezależnie od powyższego, wszelkie Płatne Usługi (w tym Odnawiane Płatne Usługi) zakupione od Odsprzedawcy mogą być anulowane na warunkach uzgodnionych między Użytkownikiem a Odsprzedawcą.
 

Niezależnie od powyższych postanowień, subskrypcje Odnawianych Usług Płatnych zostaną przerwane dopiero po wygaśnięciu odpowiedniego okresu, za które Użytkownik dokonał już płatności. Zwracamy uwagę, że proces anulowania może potrwać kilka dni; aby uniknąć kolejnego automatycznego przedłużenia subskrypcji i naliczenia opłaty, wniosek o anulowanie należy złożyć – w przypadku zakupu bezpośrednio od Wix, co najmniej czternaście (14) dni przed wygaśnięciem bieżącego okresu świadczenia usługi, a w przypadku zakupu i zapłaty na rzecz Odsprzedawcy – zgodnie z postanowieniami umowy użytkownika z Odsprzedawcą.

Więcej informacji na temat anulowania Płatnych Usług kupionych od Wix można znaleźć w Centrum Pomocy Wix.

Aby uzyskać informacje na temat anulowania płatnych usług zakupionych od Odsprzedawcy, należy skontaktować się z Odsprzedawcą.

#ToTakieproste

Możesz anulować swoje konto lub usługi w dowolnym momencie. Po przetworzeniu Twojego wniosku o anulowanie nie będziesz obciążany opłatami za dodatkowe przedłużenia subskrypcji. Anulowanie Płatnej Usługi zakupionej od Odsprzedawcy podlega warunkom uzgodnionym między Tobą a Odsprzedawcą.

7.2. Anulowanie przez Wix

Nieprzestrzeganie Warunków Wix i/lub nieuiszczenie należnych Opłat uprawnia Wix do zawieszenia (do momentu uregulowania wszystkich płatności) lub anulowania Twojego Konta Użytkownika i Platformy Użytkownika (lub określonych funkcjonalności) oraz świadczenia odnośnych Usług Wix (np. Usług płatnych) lub Usług zewnętrznych na Twoją rzecz.

Jeśli Użytkownik założy Konto użytkownika za pośrednictwem Odsprzedawcy lub zakupi Płatne usługi od Odsprzedawcy, wówczas Wix ma prawo zawiesić, zamknąć lub zablokować dostęp do Konta Użytkownika i Platformy Użytkownika (lub niektórych ich funkcji), a także do wszelkich powiązanych Usług Wix lub Usług Stron Trzecich świadczonych na rzecz Użytkownika, w tym również: (a) na wniosek Odsprzedawcy; lub jeśli (b) Odsprzedawca nie zapłaci Wix jakichkolwiek kwot należnych Wix zgodnie z Umową Odsprzedawcy. Wyrażasz zgodę na te prawa do zawieszenia i wypowiedzenia oraz przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Wix nie ponosi wobec Ciebie żadnej odpowiedzialności w związku z takim zawieszeniem lub wypowiedzeniem. W przypadku takiego zawieszenia lub wypowiedzenia możesz się odwołać wyłącznie do Odsprzedawcy.

#ToTakieproste

Jeśli naruszysz niniejsze warunki lub nie dokonasz płatności w wymaganym terminie, możemy zawiesić lub anulować Twoje konto.

7.3. Utrata danych, treści i przepustowości

Anulowanie Twojego Konta Użytkownika bądź Usług Wix lub Usług zewnętrznych dotyczących Twojego Konta Użytkownika (na Twój wniosek lub według uznania Wix) może spowodować utratę niektórych treści, funkcjonalności lub przepustowości Twojego Konta Użytkownika, w tym Treści Użytkownika, danych Użytkowników końcowych i innych przechowywanych na nim danych, w tym rezerwacji lub rejestracji domeny w ramach Usług („Utrata przepustowości”). Wix nie ponosi żadnej odpowiedzialności za taką Utratę przepustowości ani nie odpowiada za tworzenie kopii zapasowych Twojego Konta Użytkownika, Treści Użytkownika i danych Użytkowników końcowych. Zwracamy uwagę, że do reaktywacji Konta Użytkownika lub Usług Wix po ich anulowaniu mogą mieć zastosowanie dodatkowe Opłaty ustalone przez Wix według własnego uznania.

Wix zastrzega sobie prawo do usunięcia wszystkich danych z zamkniętych Kont Użytkownika i Platform Użytkownika w ramach normalnych działań biznesowych. Po zamknięciu Konta Użytkownika lub Platformy Użytkownika nie można odzyskać danych, które zostały na nich zapisane.

#ToTakieproste

Anulowanie Twojego konta lub usług może skutkować utratą treści i danych. Jesteś odpowiedzialny za tworzenie kopii zapasowych swoich danych i materiałów.

8. E-commerce
8.1. Postanowienia ogólne

Usługi Wix zawierają również pewne funkcje, które umożliwiają sprzedaż towarów, treści, mediów, biletów na wydarzenia i usług za pośrednictwem Platformy Użytkownika (dalej „Produkty Użytkownika”, a łącznie z Usługami Wix – „E-commerce").

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje działania powiązane z Produktami Użytkownika i E-Commerce, oraz za wszelkie promocje i powiązane Treści zawarte lub przywoływane na Platformie Użytkownika, a także za zgodność z wszelkimi przepisami prawa mającymi do nich zastosowanie. Wix zapewnia jedynie platformę do obsługi działań E-Commerce w internecie. Nie jesteśmy stroną w relacjach i/lub transakcjach z faktycznymi lub potencjalnymi nabywcami Produktów Użytkownika.

Gdy ktoś kupuje Produkty użytkownika, płatności za takie transakcje będą przetwarzane za pośrednictwem Wix Payments lub zewnętrznego dostawcy usług płatniczych („Dostawcy Płatności”).

 

#ToTakieproste

Możesz korzystać z naszych usług do sprzedaży Twoich produktów, treści i usług online.

Wix może automatycznie włączyć dla Ciebie usługę Wix Payments, aby umożliwić Ci przyjmowanie płatności od klientów.
Ponosisz odpowiedzialność za wszystkie podejmowane przez Ciebie działania sprzedażowe, w tym za Twoje stosunki z klientami i dostawcami usług płatniczych.

8.2.Dostawcy płatności

Przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że domyślnym dostawcą płatności będzie Wix Payments (jeśli ta usługa jest dostępna w Twoim kraju).

Konto Wix Payments podlega Regulaminowi świadczenia usług Wix Payments, które są niniejszym włączone do tego Regulaminu przez odniesienie. Prosimy o zapoznanie się ze wspomnianym Regulaminem świadczenia usług przed opublikowaniem strony i rozpoczęciem akceptowania płatności.

W niektórych regionach możesz również akceptować płatności za pomocą Apple Pay. Korzystając z usługi Apple Pay, akceptujesz i wyrażasz zgodę na Regulamin sprzedawcy internetowego platformy Apple Pay. 

Jeżeli przetwarzasz płatności za pomocą innego Dostawcy Płatności, będą one podlegać regulaminowi danego Dostawcy Płatności. Nie jesteśmy stroną ani nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za relacje użytkownika z takimi dostawcami płatności ani za działania któregokolwiek z tych dostawców płatności.

#ToTakieproste

Możemy pobierać opłaty za obsługę biletów na wydarzenia sprzedawane za pośrednictwem Twojej witryny.

8.3. Wydarzenia

W zależności od planu, Wix może pobierać opłaty za bilety na wydarzenia sprzedawane za pośrednictwem Twojej strony internetowej. Niniejszym zgadzasz uiścić takie opłaty, zgodnie z wymaganiami Wix, i upoważniasz Wix do poinstruowania swoich partnerów przetwarzających płatności lub Twojego dostawcy płatności (jeśli stosowne) do potrącenia takich opłat z odpowiednich transakcji lub do pobrania takich opłat w inny sposób.

8.4. Oświadczenia i gwarancje dotyczące handlu E-Commerce

Korzystając z którejkolwiek z naszych funkcji E-commerce, przyjmujesz do wiadomości, gwarantujesz i zgadzasz się, że:

 1. ponosisz wyłączną i pełną odpowiedzialność za opłacanie podatków i innych opłat związanych ze swoją działalnością gospodarczą w zakresie handlu E-commerce, w tym wszelkich podatków związanych z zakupem lub sprzedażą Produktów Użytkownika, a także za pobieranie, deklarowanie i przekazywanie tych kwot odpowiednim organom i/lub informowanie o tym użytkowników końcowych, a także przekazanie im należycie wystawionej faktury zgodnie z wymogami prawa; 

 2. wszelkie informacje o Podatkach wskazane przez funkcje E-commerce udostępniane Użytkownikowi przez Wix pełnią wyłącznie funkcję poglądową i nie można na nich w żaden sposób polegać;

 3. ponosisz odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z nabyciem i dostarczeniem Produktów Użytkownika oraz za dostarczenie ich w bezpieczny i profesjonalny sposób odbiorcom, zgodnie ze standardami branżowymi;

 4. w tym z prawami ochrony konsumentów, prawami własności intelektualnej lub prawami do prywatności, bezpieczeństwa produktów, przepisami handlowymi i przepisami dotyczącymi sankcji, wsparcia, konserwacji i eksportu; oraz

 5. nie możesz oferować ani sprzedawać jakichkolwiek Produktów Użytkownika ani też udostępniać jakichkolwiek informacji, Treści lub materiałów dotyczących Produktów Użytkownika, które mogą zostać uznane za niebezpieczne, podrobione, skradzione, oszukańcze, obraźliwe lub obelżywe; których sprzedaż, dystrybucja lub użytkowanie są zabronione lub które w inny sposób nie są zgodne z obowiązującymi przepisami, w tym z prawami ochrony konsumentów, prawami własności intelektualnej lub prawami do prywatności, bezpieczeństwa produktów, przepisami handlowymi i przepisami dotyczącymi sankcji, wsparcia, konserwacji i eksportu; oraz

 6. Wix może, w dowolnym czasie i według własnego uznania, zawiesić, uniemożliwić dostęp lub usunąć Platformę Użytkownika i/lub wszelkie Produkty Użytkownika – niezależnie od tego, czy są one włączone do, opublikowane na lub stanowią część Platformy Użytkownika w takim czasie, bez ponoszenia jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub Użytkowników końcowych, w tym za wynikającą z tego utratę przepustowości.

9. Usługi wideo

W ramach Usług Wix Wix może świadczyć usługi wideo (takie jak Wideo Wix czy Galeria Wix Pro) służące do zarządzania nagraniami wideo na Platformach Użytkowników („Usługi wideo”).

Korzystanie z usług wideo w odniesieniu do Twojej Platformy Użytkownika może wymagać posiadania licencji MPEG–LA na korzystanie z określonych patentów („Licencja”).  Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za decyzję o tym, czy Twoja działalność wymaga Licencji, oraz za uzyskanie Licencji. Informacje na temat Licencji można uzyskać od MPEG LA L.L.C.

Obok postanowień pkt. 15 niniejszego Regulaminu i bez ograniczenia odpowiedzialności, zwalniasz Wix, jej kadrę zarządzającą, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, współpracowników i agentów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich szkód, kosztów, zobowiązań, strat, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z naruszenia lub niewłaściwego wykorzystywania puli patentów konsorcjum MPEG-LA.

Jeśli potrzebujesz planu szerszego niż nasze plany standardowe, skontaktuj się z Działem Obsługi Klienta pod adresem: contactvideo@wix.com.

#ToTakieproste

Korzystanie z niektórych Usług Wideo Wix może wymagać licencji na korzystanie z określonych patentów. Jesteś zobowiązany do weryfikacji istnienia obowiązku uzyskania takiej licencji.

Niektóre czynności dotyczące wykorzystywania wideo online mogą wymagać uzyskania licencji. Ponosisz odpowiedzialność za weryfikację istnienia takiego wymogu i uzyskanie licencji, jeśli jest wymagana.

10. Usługi zewnętrzne

Usługi Wix umożliwiają angażowanie i zamawianie określonych usług, produktów i narzędzi zewnętrznych służących do doskonalenia Twojej Platformy Użytkownika i podnoszenia jakości ogólnego doświadczenia użytkownika, w tym m.in. rejestratorów domen, od których możesz nabyć domenę dla Twojej Strony Użytkownika, aplikacje i widgety zewnętrzne oferowane za pośrednictwem Strony internetowej Wix (w tym na Wix App Market), zewnętrzne Treści licencjonowane, usługi dystrybucji mediów, Dostawców usług płatności e-commerce, sprzedawców produktów materialnych, zewnętrznych projektantów, którzy mogą pomagać Ci w tworzeniu Platformy Użytkownika itd. (łącznie „Usługi zewnętrzne”).

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że niezależnie od sposobu, w jaki Usługi zewnętrzne mogą być Tobie oferowane (powiązane lub zintegrowane z określonymi Usługami Wix, oferowane odrębnie przez Wix lub osoby certyfikowane lub autoryzowane przez Wix lub w inny sposób oferowane w Usługach Wix), Wix jedynie pełni rolę platformy pośredniczącej pomiędzy Tobą a takimi Usługami zewnętrznymi i w żaden sposób nie udziela im aprobaty ani nie ponosi za nie odpowiedzialności. Wix nie jest stroną interakcji lub transakcji pomiędzy Tobą a Usługami zewnętrznymi i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich monitorowanie.

Przyjmujesz do wiadomości, że takie usługi mogą wymagać uiszczenia dodatkowych kwot na rzecz Wix lub dostawców takich Usług zewnętrznych.

Korzystanie z takich Usług zewnętrznych odbywa się wyłącznie na Twoje ryzyko oraz odpowiedzialność i może podlegać warunkom prawnym i finansowym regulującym takie Usługi zewnętrzne, dlatego zaleca się zapoznanie się z takimi warunkami przed rozpoczęciem korzystania z Usług zewnętrznych.

Jeśli używasz usług, narzędzi, kodu, algorytmów, baz danych, produktów, oprogramowania lub towarów stron trzecich podczas korzystania z naszych Usług, oświadczasz, że robisz to zgodnie z regulaminami tych stron trzecich. Na przykład, jeśli używasz serwisu YouTube podczas korzystania z Usług, musisz przestrzegać obowiązującego regulaminu YouTube i jego polityki prywatności w wersji, która obowiązuje w dniu korzystania z takich usług.

Chociaż mamy nadzieję, że unikniemy takich przypadków, Wix może, w dowolnym momencie i według własnego uznania, zawiesić, zablokować dostęp lub usunąć Usługi zewnętrzne z Twojego Konta Użytkownika, Platformy Użytkownika lub Usług Wix– niezależnie od tego czy w danym momencie są one wbudowane w Konto Użytkownika lub Platformę Użytkownika lub czy stanowią ich część – bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Ciebie lub Użytkowników końcowych.

 

#ToTakieproste

Nasze usługi umożliwiają Ci korzystanie z różnych usług i narzędzi osób trzecich, które nie są z nami powiązane.

 

Ponieważ pełnimy rolę jedynie platformy pośredniczącej pomiędzy Tobą a takimi osobami, ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje stosunki z nimi.

 

Możemy usunąć usługi w dowolnym momencie, co może wpłynąć na Twoją stronę internetową, konto użytkownika lub ogólne doświadczenie.

11. Wix Logo Maker

W ramach Usług Wix umożliwiamy Ci wzmocnienie wizerunku Twojej marki poprzez stworzenie własnego spersonalizowanego logo biznesowego („Logo Wix”) za pomocą narzędzia Wix Logo Maker. Korzystanie z Wix Logo Maker podlega dodatkowym warunkom dostępnym pod adresem: https://pl.wix.com/about/logo-terms-of-use. Warunki te mają charakter dodatkowy i nie zastępują Warunków Wix, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej.

#ToTakieproste

Upewnij się, że zapoznałeś się z dodatkowymi warunkami dotyczącymi Wix Logo Builder, które mają charakter dodatkowy wobec naszych ogólnych warunków.

12. Wix Studio

W ramach Usług Wix możesz zarejestrować się na platformie Wix Studio (“Wix Studio”). Jeśli jesteś przedsiębiorstwem (zgodnie z definicją poniżej), rejestracji na platformie Wix Studio należy dokonać wyłącznie za pośrednictwem Płatnych Usług zdefiniowanych specjalnie dla klientów korporacyjnych.
“Przedsiębiorstwo” jest zdefiniowane dla celów niniejszej sekcji jako podmiot prawny, który (1) zatrudnia ponad 500 pracowników lub generuje ponad 75 milionów USD rocznego przychodu; oraz (2) korzysta z Usług Wix Studio dla swoich wewnętrznych potrzeb jako przedsiębiorstwo.

13. Niewłaściwe postępowanie i prawa autorskie
13.1. Niewłaściwe postępowanie i nadużycia

Korzystając z Usług Wix, możesz być narażony na ekspozycję Platform Użytkowników, Treści Użytkowników lub Usług zewnętrznych pochodzących z wielu różnych źródeł, które mogą być niedokładne, obraźliwe, budzące sprzeciw lub niezgodne z prawem. Niniejszym zrzekasz się wszelkich praw i środków ochrony prawnej (zarówno wynikających z przepisów prawa, jak i zasad słuszności), jakie przysługują lub mogą Ci przysługiwać wobec Wix w tym zakresie.

 

Jeśli uważasz, że Użytkownik lub Usługi zewnętrzne działali w sposób nieodpowiedni lub w inny sposób niewłaściwie korzystali z Usług Wix, niezwłocznie poinformuj nas o tym za pośrednictwem tego formularza. Potwierdzasz, że Twoje zgłoszenie nie nakłada żadnej odpowiedzialności na Wix i że Wix może rozpatrzyć takie zgłoszenie i podjąć działania na jego podstawie, powstrzymać się od podejmowania działań lub wymagać dodatkowych informacji lub dokumentów przed podjęciem działań według własnego uznania.

#ToTakieproste

Jeśli jesteś świadkiem lub ofiarą niewłaściwego postępowania lub nadużycia, jakiego dopuszcza się osoba korzystająca z naszych usług, poinformuj nas o tym.

13.2. Prawa autorskie

Wix działa zgodnie ze swoją interpretacją Ustawy o prawach autorskich w cyfrowym tysiącleciu (Digital Millennium Copyright Act) („DMCA”). Jeśli uważasz, że Twoja praca została skopiowana lub wykorzystana w inny sposób stanowiący naruszenie praw autorskich, możesz zawiadomić nas o tym za pomocą tego formularza, lub w inny sposób udzielić następujących informacji w formie pisemnej naszemu Agentowi ds. praw autorskich: (1) dane kontaktowe osoby upoważnionej do podejmowania działań w imieniu właściciela praw autorskich; (2) opis utworu, do którego prawa autorskie zostały Twoim zdaniem naruszone; (3) opis materiału, który Twoim zdaniem narusza prawa autorskie lub stanowi przedmiot działań naruszających prawa autorskie i który ma zostać usunięty lub do którego dostęp ma zostać zablokowany, oraz informacje pozwalające Wix na zlokalizowanie materiału (w tym adres URL); (4) oświadczenie o przekonaniu w dobrej wierze, iż wykorzystywanie materiału w sposób określony w skardze nie jest autoryzowane przez właściciela praw autorskich lub jego agenta ani dozwolone przez prawo; oraz (5) oświadczenie stwierdzające, że informacje przedstawione w zgłoszeniu są dokładne i że, pod rygorem odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy, jesteś właścicielem praw autorskich lub że jesteś upoważniony do podejmowania działań w imieniu właściciela praw autorskich, które rzekomo zostały naruszone.

 

Adres Agenta Wix ds. praw autorskich:
Wix.com Inc.
500 Terry Francois Blvd., 6th Floor, San Francisco, CA 94158 USA.
Dw: Copyright Agent
Numer telefonu: 1-415-358-0857 | Faks: 1-415-358-0884
E-mail: abuse@wix.com

Jeśli Wix otrzyma zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich dotyczącym Twojego Konta Użytkownika lub Platformy Użytkownika, może anulować Twoje Konto Użytkownika, zamknąć Twoją Platformę Użytkownika lub usunąć dowolne Treści, według własnego uznania i za uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedniego zawiadomienia. W takim przypadku możesz złożyć odpowiednie zgłoszenie wzajemne, zgodnie z art. 512 DMCA, które musi zawierać: (1) Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu oraz podpis fizyczny lub elektroniczny; (2) oznaczenie materiału i jego lokalizacji przed usunięciem; (3) oświadczenie stwierdzające, pod rygorem odpowiedzialności za zeznanie nieprawdy, że materiał został usunięty przez pomyłkę lub na skutek błędnej identyfikacji; (4) Twoją akceptację odpowiedniego organu sądowego; oraz (5) wszelkie inne informacje wymagane na mocy przepisów DMCA. Wszelkie zgłoszenia składane na podstawie niniejszego pkt. 13 mogą zostać uznane za zaakceptowane, obowiązujące i zgodne z DMCA, według własnego zasadnego uznania Wix. Wix zastrzega sobie prawo do zawiadomienia osoby lub podmiotu składającego zawiadomienie o takim zgłoszeniu wzajemnym i do podania im wszelkich zawartych w nim danych.

#ToTakieProste

Szanujemy prawa własności intelektualnej innych osób.

Jeśli Twoje utwory zostały niewłaściwie wykorzystane przez naszych użytkowników, poinformuj nas o tym, podając wszelkie niezbędne informacje, a my zajmiemy się sprawą zgodnie z DMCA.

Jeśli otrzymamy zawiadomienie o naruszeniu praw autorskich dotyczące Twojej strony internetowej lub treści, możemy usunąć lub anulować Twoją stronę internetową i konto.

14. Wyłączenie gwarancji

Usługi Wix świadczymy na zasadzie „takie jakie są”, „ze wszystkimi wadami” i „takie jakie są dostępne”, bez udzielania jakichkolwiek gwarancji, w tym dorozumianych rękojmi lub gwarancji wartości handlowej, przydatności do określonego celu, fachowości, braku naruszeń lub jakichkolwiek innych gwarancji – w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności nie oświadczamy ani nie zapewniamy, że Usługi Wix (lub ich części, funkcjonalności lub Treści) są (lub w jakimkolwiek momencie będą) kompletne, dokładne, spełniające określone wymogi jakościowe, niezawodne lub bezpieczne w jakikolwiek sposób, odpowiednie lub kompatybilne z Twoimi działaniami, urządzeniami, systemami operacyjnymi, przeglądarkami, oprogramowaniem lub narzędziami lub zgodne z przepisami mającymi zastosowanie do Ciebie lub Twoich Użytkowników końcowych (w tym w jakiejkolwiek jurysdykcji będącej miejscem Twojej działalności) ani że ich funkcjonowanie będzie wolne od wirusów, robaków lub innych szkodliwych komponentów bądź ograniczeń programowych. Ponadto nie udzielamy aprobaty dla żadnego podmiotu, produktu lub usługi (w tym dla Usług zewnętrznych) wzmiankowanych lub udostępnianych za pośrednictwem Usług Wix, dlatego przed skorzystaniem z nich lub przed nawiązaniem z nimi stosunków należy dokonać ich weryfikacji.

Wix może, według własnego uznania (jednak nie ma takiego obowiązku), przeglądać, monitorować lub edytować Platformy Użytkowników lub Treści Użytkowników w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny, po uprzednim zawiadomieniu lub bez takiego zawiadomienia.

Niezależnie od powyższego, w żadnym wypadku Wix nie zostanie uznana za „podmiot publikujący” jakiekolwiek Treści Użytkownika, w żaden sposób nie udziela aprobaty dla Treści Użytkownika ani nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za Treści Użytkownika zamieszczane, publikowane lub udostępniane przez Użytkownika lub inne osoby w ramach lub za pośrednictwem Usług Wix, za ich wykorzystywanie przez jakiekolwiek osoby, za ich utratę, usunięcie lub uszkodzenie ani za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub wydatki poniesione przez Ciebie lub inne osoby na skutek publikacji Treści Użytkownika, dostępu do Treści Użytkownika lub działaniu w oparciu o Treści Użytkownika lub w związku z taką publikacją, dostępem lub działaniem. Ponadto Wix nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, zniesławienia, oszczerstwa, nieprawdę, obsceniczność, pornografię, podżeganie ani za jakiekolwiek inne niezgodne z prawem lub stanowiące naruszenie Treści Użytkownika, z jakimi Ty lub inne osoby możecie się spotkać.

Przyjmujesz do wiadomości, że korzystanie z Usług Wix lub łączenie się bądź zawieranie transakcji z Usługami zewnętrznymi za pośrednictwem Usług Wix lub w związku z nimi wiąże się z ryzykiem, że Wix nie może zagwarantować i nie gwarantuje określonych rezultatów takiego użytku lub interakcji, i że niniejszym przyjmujesz wszelkie ryzyko, zobowiązania lub szkody wynikające z takich interakcji. Ryzyko, o którym mowa powyżej, może obejmować m.in. niezgodne z prawdą informacje o Usługach zewnętrznych lub Treściach licencjonowanych, naruszenie gwarancji lub umowy, naruszenie praw i wynikające stąd roszczenia.

Wix nie zaleca wykorzystywania Usług Wix do przechowywania treści osobistych, nie jest zobowiązana do ich zabezpieczenia lub zapewnienia integralności ani nie ponosi ryzyka naruszenia lub uszkodzenia takich treści.

Zwracamy uwagę, że niektóre Usługi Wix są obecnie oferowane w wersji BETA i poddawane testom BETA. Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że Usługi Wix wciąż mogą zawierać błędy oprogramowania, ulegać zakłóceniom i nie funkcjonować zgodnie z założeniami i zamiarem twórców. Korzystanie z Usług Wix w fazie BETA oznacza zgodę na uczestnictwo w testach BETA Usług Wix.

#ToTakieproste

Nie udzielamy żadnych gwarancji dla naszych usług, w tym w zakresie ich jakości, rzetelności, bezpieczeństwa, kompatybilności i warunków.

Możemy monitorować i edytować Twoją stronę internetową i treści.

Jednakże nie jesteśmy uznawani za „podmiot publikujący” Twoje treści, nie udzielamy aprobaty dla Twoich treści i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek treści wykorzystywane przez Ciebie lub inne osoby.

Korzystanie z usług naszych lub innych osób wiąże się z ryzykiem. Akceptujesz to ryzyko.

Niektóre z naszych usług wciąż znajdują się w fazie BETA i mogą zawierać błędy lub ulegać zakłóceniom.

15. Ograniczenie odpowiedzialności

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo w każdej z właściwych jurysdykcji, Wix, jej kadra zarządzająca, dyrektorzy, akcjonariusze, pracownicy, współpracownicy lub agenci nie ponoszą wobec Ciebie odpowiedzialności z tytułu odszkodowania retorsyjnego ani odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie, poboczne, szczególne, następcze, w tym szkody wynikające z (1) błędów lub nieścisłości w jakichkolwiek treściach; (2) szkód osobowych lub majątkowych dotyczących korzystania przez Ciebie z Usług Wix; (3) nieautoryzowanego dostępu do lub użytku naszych serwerów bądź danych osobowych lub innych danych na nich przechowywanych; (4) zakłóceń lub przerwania transmisji danych do lub z Usług Wix; (5) użytku lub wyświetlania jakichkolwiek Treści lub Treści Użytkowników zamieszczanych, przesyłanych pocztą elektroniczną, transmitowanych lub w inny sposób udostępnianych za pośrednictwem Usług Wix lub w związku z nimi; (6) zdarzeń, na które Wix nie ma wpływu, w tym awarii Internetu, awarii sprzętu, przerw w dostawie energii elektrycznej, strajków, sporów pracowniczych, zamieszek, powstań, niepokojów społecznych, niedoborów siły roboczej lub materiałów, pożarów, powodzi, burz, trzęsień ziemi, wybuchów, działania żywiołów, wojny, terroryzmu, starć międzygalaktycznych, działań władz państwowych, decyzji lub orzeczeń sądów, agencji lub trybunałów lub zaniechań osób trzecich; lub (7) utraty możliwości użytkowania, danych, zysków, wartości firmy lub innych strat niematerialnych wynikających z korzystania lub braku możliwości korzystania ze wszystkich lub z części Usług Wix.

 

Przyjmujesz do wiadomości i akceptujesz, że powyższe ograniczenia odpowiedzialności stanowią uzgodniony przydział ryzyka stanowiący część wynagrodzenia za usługi Wix świadczone na Twoją rzecz i że ograniczenia te mają zastosowanie nawet jeżeli Wix poinformowano o możliwości wystąpienia takiej odpowiedzialności.

#ToTakieproste

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, nie ponosimy odpowiedzialności odszkodowawczej.

16. Odszkodowanie

Zobowiązujesz się zwolnić Wix, jej kadrę zarządzającą, dyrektorów, akcjonariuszy, pracowników, współpracowników i agentów z odpowiedzialności z tytułu wszelkich roszczeń, szkód, strat, zobowiązań, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z: (1) naruszenia przez Ciebie niniejszego Regulaminu lub jakichkolwiek innych Warunków Wix; (2) naruszenia przez Ciebie praw osób trzecich, w tym praw autorskich, praw dostępu, praw majątkowych lub prawa do prywatności spowodowanych przez Twoją Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika lub korzystanie przez Ciebie z Usług Wix, w tym m.in. działania Usług Wix podejmowane w Twoim imieniu; lub (3) wszelkich innych roszczeń dotyczących wyrządzenia szkód osobie trzeciej przez Twoją Platformę Użytkownika lub Treści Użytkownika.

#ToTakieproste

Jeśli zostaniemy pozwani lub poniesiemy innego rodzaju szkodę na skutek Twoich działań, poniesiesz wszystkie związane z tym koszty i odszkodowania.

17. Postanowienia ogólne
17.1. Zmiany i aktualizacje

Wix zastrzega sobie prawo do zmiany, zawieszenia lub wypowiedzenia Usług Wix (lub ich funkcjonalności bądź ich ceny) lub anulowania Twojego dostępu do dowolnych Usług Wix (w tym usunięcia materiałów stworzonych przez Ciebie w związku z Usługami Wix) z dowolnej przyczyny lub do zmiany Warunków Wix za uprzednim zawiadomieniem lub bez uprzedniego zawiadomienia, w dowolnym momencie i w dowolny sposób.

Akceptujesz, że Wix nie ponosi wobec Ciebie lub osób trzecich odpowiedzialności za zmianę, zawieszenie lub zaprzestanie świadczenia Usług Wix.

Jeśli zmiany będą wiązały się z dodatkowymi Opłatami, poinformujemy Cię o nich przed wprowadzeniem takich zmian. Jeśli nie uregulujesz lub odmówisz uregulowania takich Opłat, możemy (według własnego uznania) anulować Twoje Konto Użytkownika (zgodnie z wyjaśnieniem w pkt. 7 powyżej), kontynuować świadczenie Usług Wix bez wprowadzania zmian lub zaoferować Ci Usługi alternatywne.

#ToTakieproste

Możemy dokonywać zmian naszych usług lub niniejszych warunków w dowolnym momencie.

17.2. Prawo właściwe i jurysdykcja; zrzeczenie się prawa do wystąpienia z powództwem zbiorowym

Wyraźnie przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że Wix ma prawo do egzekwowania wobec Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu.


 

Warunki, prawa i środki ochrony prawnej, o których mowa w niniejszym Regulaminie, a także wszelkie roszczenia i spory dotyczące niniejszego Regulaminu lub Usług Wix, ich interpretacja, wykonanie, naruszenie, wypowiedzenie lub ważność, stosunki wynikające z lub nawiązane na podstawie Warunków Wix oraz wszelkie związane z nimi transakcje lub zakupy podlegają w każdym aspekcie wyłącznie wewnętrznemu prawu materialnemu Izraela, z wyłączeniem norm kolizyjnych w nim zawartych.

Wszelkie takie roszczenia i spory podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów w Tel Awiwie w Izraelu, której niniejszym się poddajesz. Niniejszym w sposób wyraźny wyłącza się stosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów, wszelkie spory pomiędzy Tobą a Wix będą rozstrzygane indywidualnie i nie masz prawa do wystąpienia z powództwem wobec Wix w charakterze powoda lub współpowoda na podstawie pozwu zbiorowego, skonsolidowanego lub reprezentatywnego (lub w innym postępowaniu prowadzonym przez grupę lub przez przedstawicieli w imieniu innych osób).

Niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień niniejszego pkt. 17.2, jeśli znajdujesz się na terytorium Stanów Zjednoczonych, (i) wszystkie aspekty transakcji płatniczej pomiędzy Tobą a Wix przewidzianej w pkt. 6 będą podlegały jurysdykcji stanu Nowy Jork, z wyłączeniem norm kolizyjnych zawartych w przepisach stanowych; oraz (ii) wszelkie roszczenia i spory dotyczące transakcji płatniczej przewidzianej w pkt. 6 będą przedkładane do rozstrzygnięcia i rozstrzygane wyłącznie przez właściwy sąd w Nowym Jorku w stanie Nowy Jork, na co niniejszym wyrażasz zgodę.

#ToTakieproste

Niniejsze warunki oraz nasz stosunek podlegają prawu izraelskiemu. Wszelkie spory pomiędzy nami mogą być rozstrzygane wyłącznie przez sądy w Tel Awiwie w Izraelu.

17.3. Zawiadomienia

Możemy doręczać Ci zawiadomienia za pomocą następujących metod: (1) za pośrednictwem Usług Wix, w tym za pomocą baneru lub okienka pop-up na Stronie internetowej Wix, Koncie Użytkownika lub w innym miejscu; (2) pocztą elektroniczną na podany nam adres e-mail; lub (3) jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, za pośrednictwem Odsprzedawcy; i/lub (4) za pośrednictwem innych środków, w tym numeru telefonu lub adresu fizycznego podanego przez Użytkownika. Powiadomienie Wix skierowane do Użytkownika lub jego Odsprzedawcy zostanie uznane za otrzymane i skuteczne w ciągu dwudziestu czterech (24) godzin po jego opublikowaniu lub wysłaniu za pośrednictwem którejkolwiek z powyższych metod, chyba że w powiadomieniu wskazano inaczej.

#ToTakieproste

Możemy przekazywać Ci (lub Twojemu Odsprzedawcy, jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy) powiadomienia za pośrednictwem naszych usług, pocztą elektroniczną lub za pomocą innych wskazanych przez Ciebie środków kontaktu.

17.4. Charakter relacji

Warunki Wix i korzystanie przez Ciebie z Usług Wix nie ustanawiają spółki osobowej, wspólnego przedsięwzięcia typu „joint venture”, stosunku pracy, agencji lub franszyzy pomiędzy Tobą a Wix.

#ToTakieproste

Akceptacja niniejszych warunków i usług nie ustanawia spółki osobowej ani żadnego szczególnego stosunku pomiędzy nami.

17.5 Całość porozumienia

Niniejszy Regulamin, wraz z Warunkami Wix i wszelkimi innymi zawiadomieniami prawnymi lub zawiadomieniami o opłatach doręczanymi Tobie przez Wix, stanowią całość porozumienia pomiędzy Tobą a Wix w zakresie ich przedmiotu i zastępują wszelkie wcześniejsze lub równoczesne umowy, porozumienia, obietnice, warunki, negocjacje, zobowiązania lub oświadczenia w formie ustnej lub pisemnej, jakie miały miejsce pomiędzy Tobą a Wix, w tym naszymi odnośnymi przedstawicielami, w odniesieniu do Usług Wix. Ponadto potwierdzasz, że akceptując Warunki Wix, nie działasz w oparciu o jakąkolwiek obietnicę, zachętę, oświadczenie, ujawnienie lub obowiązek informacyjny Wix.

#ToTakieproste

Niniejsze warunki (wraz z dodatkowymi warunkami) stanowią całość porozumienia pomiędzy nami.

17.6. Przeniesienie praw i obowiązków
 1. Wix może przenieść swoje prawa lub obowiązki wynikające z niniejszych Warunków lub przenieść prawo własności Usług Wix lub Treści licencjonowanych na osobę trzecią bez Twojej zgody i bez wcześniejszego zawiadomienia. Użytkownik nie może przenieść swoich praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu bez uprzedniej pisemnej zgody Wix. Przeniesienie lub usiłowanie przeniesienia praw lub obowiązków bez wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody Wix będzie bezskuteczne. W każdym przypadku przeniesienie praw i obowiązków na podstawie niniejszego pkt. 17.6 samo w sobie nie nadaje Wix ani Tobie prawa do anulowania Usług Wix lub Usług zewnętrznych.

 2. Jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, Twoja subskrypcja u Odsprzedawcy dotycząca Twojego Konta Użytkownika lub Platformy Użytkownika (lub jakiejkolwiek ich części) może zostać scedowana do Wix. Zgadzasz się, że jeśli Twoja subskrypcja (lub jakakolwiek jej część) do Konta Użytkownika Wix lub Platformy Użytkownika u Odsprzedawcy zostanie scedowana do Wix, Twoje dalsze prawa dostępu i korzystania ze swojego Konta Użytkownika i Platformy Użytkownika będą podlegać całości niniejszego Regulamin (z ewentualnymi zmianami) i zgadzasz się na pełne zastosowanie niniejszych Warunków Użytkowania, w tym bez ograniczeń, postanowień dotyczących rozliczeń i płatności zawartych w niniejszym dokumencie. Zgadzasz się, że po każdej takiej cesji, dostarczysz na żądanie Wix informacje wymagane do zabezpieczenia płatności za wszelkie Płatne Usługi rozpoczynające się po takiej cesji.

#ToTakieproste

Możemy przenieść nasze prawa i obowiązki na inne osoby. Ty możesz przenieść swoje prawa i obowiązki wyłącznie za naszą pisemną zgodą.

Jeśli jesteś Użytkownikiem Odsprzedawcy, Twoje Konto Użytkownika może zostać przypisane do Wix. W takim przypadku, jeśli chcesz nadal korzystać ze swojego Konta Użytkownika, zgadzasz się na przestrzeganie Regulaminu Wix i na dostarczenie Wix wszelkich wymaganych informacji w celu zabezpieczenia płatności za wszelkie zakupione przez Ciebie Płatne Usługi.

17.7. Rozdzielność postanowień i odstąpienie od wykonania praw

Jeśli którekolwiek postanowienie Warunków Wix zostanie uznane przez właściwy sąd za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiejkolwiek przyczyny, takie postanowienie zostanie wyłączone z zakresu Warunków Wix i nie będzie wpływać na ważność i wykonalność pozostałych postanowień. Odstąpienie od wykonania praw z tytułu naruszenia któregokolwiek z Warunków Wix przez drugą stronę nie stanowi odstąpienia od wykonania praw z tytułu wcześniejszego lub późniejszego naruszenia.

#ToTakieproste

Niniejsze warunki są niezależne od siebie, jeśli któryś z nich zostanie uznany za nieważny.

17.8. Interpretacja

Wszelkie nagłówki, śródtytuły, tytuły punktów zawarte w niniejszym dokumencie oraz wszelkie wyjaśnienia lub streszczenia zamieszczone w prawej kolumnie „#ToTakieProste” mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają któregokolwiek z punktów lub postanowień niniejszego Regulaminu ani nie są w żaden sposób wiążące dla żadnej ze stron.

​Niniejszy Regulamin został sporządzony w języku angielskim i może zostać przetłumaczony na inne języki dla Twojej wygody. Możesz wybrać inną wersję językową, zmieniając ustawienia języka na Stronie internetowej Wix. W razie rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszego Regulaminu a ich tłumaczeniem na inny język, angielska wersja językowa ma moc wiążącą.

#ToTakieproste

Wyłącznie lewa kolumna ma moc wiążącą (prawa kolumna ma wyłącznie charakter wyjaśniający).

 

Tłumaczenia niniejszych warunków na język inny niż język angielski mają charakter wyłącznie informacyjny.

17.9. Kontakt z Działem Obsługi Klienta

Możesz skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta jedną z poniższych dróg:

Przejdź do Centrum Pomocy Wix, które jest dostępne na stronie: https://support.wix.com/en/article/contacting-wix-support

#ToTakieproste

Masz jakieś pytania lub sugestie? Chętnie ich wysłuchamy!

bottom of page