top of page

Polityka prywatności Wix.com

Data ostatniej zmiany: 3 marca 2024 r.

Witamy w Polityce prywatności Wix.com!

1. Przeczytaj uważnie!

Wix.com otacza głęboką troską prywatność odwiedzających i użytkowników. Niniejsza Polityka prywatności („Polityka prywatności”) opisuje sposób, w jaki Wix.com Ltd. wraz ze spółkami stowarzyszonymi na całym świecie („Wix" lub „my”) zbiera, wykorzystuje i udostępnia Twoje Dane osobowe, oraz wyjaśnia, jakie prawa mogą Ci przysługiwać w związku z takimi Danymi osobowymi. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich użytkowników Wix, w tym niezarejestrowanych odwiedzających, zarejestrowanych użytkowników i użytkowników premium (łącznie „Użytkownicy” lub „Ty”), a także do wszystkich usług Wix, w tym naszych stron internetowych (w tym www.wix.com i jej subdomen – „Strona internetowa”), aplikacji internetowych („Aplikacje Wix”), aplikacji mobilnych („Aplikacje mobilne”) i usług powiązanych (łącznie „Usługi”). Niniejsza Polityka prywatności nie ma na celu zastąpienia warunków umowy, jaką zawarłeś z nami ani praw, jakie mogą Ci przysługiwać na mocy innych obowiązujących przepisów o ochronie prywatności danych.

Przed uzyskaniem dostępu do naszych Usług lub skorzystaniem z nich zapoznaj się z niniejszą polityką i upewnij się, że w pełni rozumiesz nasze praktyki w zakresie Twoich Danych osobowych. Jeśli zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności i w pełni ją rozumiesz, ale nie akceptujesz naszych praktyk, niezwłocznie zamknij stronę i nie korzystaj z naszych Usług.  W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki prosimy o kontakt.

#ToTakieProste

Niniejsza Polityka opisuje nasze praktyki w zakresie prywatności – jakie Dane osobowe dotyczące naszych Użytkowników zbieramy, co z nimi robimy, jak je udostępniamy i jakie prawa przysługują Ci w zakresie Danych osobowych.

Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, potwierdzasz, że zapoznałeś się z niniejszą Polityką prywatności.

2. Jakie Dane osobowe zbieramy?
2.1. Dane Użytkowników:

Aby świadczyć Usługi, musimy zbierać Dane osobowe dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej („Dane osobowe”). Zbierane przez nas Dane osobowe, jakie nam przekazujesz, pochodzą z korzystania przez Ciebie z Usług oraz z innych źródeł.  Zbieramy następujące rodzaje Danych osobowych na Twój temat:

 1. Dane, jakie nam przekazujesz. Kiedy rejestrujesz się w naszych Usługach, nabywasz lub rejestrujesz domeny, korzystasz z naszych Usług lub kontaktujesz się z nami bezpośrednio za pomocą dowolnego kanału komunikacji (np. tickety do obsługi technicznej Wix, wiadomości e-mail), możesz przekazywać nam Dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, płatnicze Dane osobowe (w przypadku Użytkowników Usług płatnych), Dane osobowe zawarte w przekazywanych nam komunikatach oraz Dane osobowe zawarte w zeskanowanych dokumentach tożsamości (takich jak dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub oficjalne dokumenty założycielskie spółki).   

 2. Dane, jakie zbieramy podczas korzystania przez Ciebie z Usług. Kiedy odwiedzasz nasze Usługi, pobierasz je lub korzystasz z nich, możemy zbierać zbiorcze Dane osobowe, takie jak dane dotyczące przeglądania i klikania Usług przez Odwiedzających i Użytkowników, sesyjne mapy kliknięć i przewijania, nieidentyfikujące Dane osobowe dotyczące urządzenia Odwiedzającego lub Użytkownika, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej, rozdzielczości ekranu, ustawień języka i klawiatury, dostawcy usług internetowych, stron odsyłających/końcowych, daty/godziny itd.

 3. Dane, jakie zbieramy z innych źródeł. Możemy otrzymywać Dane osobowe, które Ciebie dotyczą, ze źródeł zewnętrznych, takich jak: i) dostawcy zabezpieczeń, dostawcy usług wykrywania oszustw i zapobiegania im, np. aby pomóc nam w odfiltrowaniu użytkowników powiązanych z oszustwami; (ii) platformy mediów społecznościowych – kiedy logujesz się lub rejestrujesz się za pomocą konta mediów społecznościowych, możemy otrzymywać Dane osobowe od takiej usługi (np. Twoją nazwę użytkownika, Dane osobowe podstawowego profilu), a w niektórych przypadkach możemy zbierać Dane osobowe od spółek pozyskujących potencjalnych klientów, które pomagają nam ulepszać naszą ofertę usługową; (iii) partnerzy reklamowi i marketingowi – w celu monitorowania naszych kampanii reklamowych, zarządzania nimi i dokonywania pomiarów ich wyników.

#ToTakieProste

Aby świadczyć Usługi, zbieramy Dane osobowe dotyczące naszych Użytkowników.

Obejmują one Dane osobowe, jakie pochodzą od Ciebie, kiedy odwiedzasz nasze usługi lub korzystasz z nich, Dane osobowe, jakie zbieramy automatycznie, i Dane osobowe, jakie zbieramy z innych źródeł.

2.2. Dane Użytkowników Użytkowników

Możemy także zbierać Dane osobowe dotyczące odwiedzających i użytkowników stron internetowych lub usług naszych Użytkowników („Użytkownicy Użytkowników”) wyłącznie w imieniu i na rzecz naszych Użytkowników (jak opisano w art. 6 poniżej).

2.3. Dane kandydatów do pracy w Wix

Gromadzimy również informacje, które są nam przekazywane przez kandydatów „Kandydaci"), gdy aplikują na którekolwiek z otwartych stanowisk opublikowanych na stronie https://www.wix.com/jobs, pocztą elektroniczną lub w inny sposób (jak opisano dalej w naszej Polityce prywatności dla kandydatów).

3. W jaki sposób wykorzystujemy Dane osobowe?

Twoje Dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

 1. Świadczenie i obsługa Usług;

 2. Dalszy rozwój, personalizacja, rozbudowa i doskonalenie naszych Usług na podstawie wspólnych lub osobistych preferencji, doświadczeń i trudności Użytkowników;

 3. Udzielanie Użytkownikom bieżącej pomocy i wsparcia technicznego;

 4. Możliwość wysyłania naszym Użytkownikom ogólnych i spersonalizowanych zawiadomień dotyczących usług oraz wiadomości promocyjnych (bliższe informacje na ten temat zawiera art. 8 poniżej);

 5. Pomoc w aktualizowaniu, rozbudowywaniu i analizowaniu naszych rejestrów w celu identyfikacji nowych klientów;

 6. Ułatwianie, sponsorowanie i oferowanie konkursów, wydarzeń i promocji, określanie, czy uczestnicy spełniają wymogi kwalifikacyjne, monitorowanie działań, kontakt ze zwycięzcami oraz przyznawanie nagród i wyróżnień;

 7. Analizowania naszej wydajności oraz efektywności działań marketingowych;

 8. Opracowywanie zbiorczych danych statystycznych i innych zbiorczych lub wywnioskowanych Danych osobowych, jakie mogą posłużyć nam lub naszym partnerom biznesowym do świadczenia i doskonalenia odnośnych usług;

 9. Udzielanie profesjonalnej pomocy Użytkownikom;

 10. Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa danych i zapobieganie nadużyciom; oraz

 11. Spełnienie obowiązujących wymogów prawnych i regulacyjnych.


Dążąc do ulepszenia naszych usług, możemy korzystać m.in. z technik uczenia maszynowego (w prawie Unii Europejskiej zdefiniowanych jako „decyzje oparte wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu”). Gdy korzystamy z technik uczenia maszynowego, (i) w nasz proces wciąż zaangażowany jest człowiek (a więc proces nie jest w pełni zautomatyzowany); lub (ii) korzystamy z uczenia maszynowego w sposób, który nie ma znaczącego wpływu na prywatność (na przykład w celu zmiany kolejności wyświetlania aplikacji w Wix App Market). Możemy również wykorzystywać uczenie maszynowe do usprawniania naszych procesów monitorowania, identyfikacji i zawieszania kont wysyłającym spam, bądź angażujących się w inne nieuczciwe lub oszukańcze działania.
 

Twoje Dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w art. 3, jeżeli:

 1. wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia kroków mających na celu zawarcie umowy z Tobą (np. dostarczenia Ci narzędzia do tworzenia stron internetowych, udzielenia Ci wsparcia lub pomocy technicznej);

 2. wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia ciążącego na nas obowiązku prawnego lub regulacyjnego; lub

 3. wykorzystywanie przez nas Twoich Danych osobowych jest niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów i celów biznesowych (np. do utrzymania i doskonalenia naszych Usług i efektywności Wix poprzez wykrywanie problemów technicznych), pod warunkiem, że jest ono wykonywane w sposób proporcjonalny i z poszanowaniem Twojego prawa do prywatności.

#ToTakieProste

Dane osobowe, jakie zbieramy na Twój temat, wykorzystujemy do świadczenia i doskonalenia naszych usług oraz podnoszenia poziomu ich bezpieczeństwa.

Ponadto, zbieramy i wykorzystujemy Dane osobowe do kontaktu się z Użytkownikami oraz zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami.

4. ​W jaki sposób udostępniamy Twoje Dane osobowe?
4. ​W jaki sposób udostępniamy Twoje Dane osobowe?

Możemy udostępniać Twoje Dane osobowe dostawcom usług i innym osobom (lub w inny sposób zezwalać im na dostęp do Danych osobowych) wyłącznie w następujący sposób i w następujących przypadkach:

Usługodawcy zewnętrzni: Wix nawiązał stosunki z wybranymi usługodawcami, których usługi i rozwiązania uzupełniają, ułatwiają i usprawniają nasze usługi i rozwiązania. Obejmują one usługi hostingu i kolokacji serwerów, sieci komunikacyjne i sieci CDN, usługi zapewnienia bezpieczeństwa danych i cyberbezpieczeństwa, usługi fakturowania i przetwarzania płatności, rejestratorów domen, usługi wykrywania nadużyć i zapobiegania nadużyciom, analitykę internetową, usługi dystrybucji i monitorowania poczty elektronicznej, usługi nagrywania sesji i zdalnego dostępu, usługi pomiaru wydajności, optymalizacji danych i usługi marketingowe, dostawców treści oraz naszych doradców prawnych i finansowych (łącznie „Usługodawcy zewnętrzni”).

Wix może udostępniać następujące kategorie Danych osobowych Usługodawcom zewnętrznym w celach biznesowych:

 • identyfikatory, w tym imię i nazwisko / nazwę, alias, adres pocztowy, unikatowy identyfikator osobowy, identyfikator online, adres protokołu internetowego, adres e-mail, nazwa konta lub inne podobne identyfikatory.

 • handlowe Dane osobowe, np. Dane osobowe dotyczące nabywanych, uzyskiwanych lub rozważanych produktów lub usług.

4.1.

#ToTakieProste

Możemy udostępniać Dane osobowe naszych Użytkowników i Użytkowników Użytkowników różnym osobom trzecim, w tym określonym dostawcom usług i przedstawicielom organów wymiaru sprawiedliwości.

Dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie zgodnie z niniejszą Polityką.

Wykonywanie prawa, żądania i obowiązki prawne: Wix może ujawnić dowolne kategorie Danych Osobowych Użytkownika opisanych w niniejszej Polityce Prywatności lub umożliwić do nich dostęp w inny sposób na podstawie zasadnego prawnie żądania, takim jak wezwanie sądowe, czynność w toku postępowania sądowego, nakaz przeszukania lub nakaz sądowy, bądź w celu spełnienia wymogów obowiązujących przepisów prawa, za powiadomieniem użytkownika lub bez niego, jeśli działając w dobrej wierze uznamy, że istnieje wobec nas taki wymóg.

4.2.

Ochrona praw i bezpieczeństwa: Wix może ujawnić dowolne kategorie Danych Osobowych Użytkownika opisanych w niniejszej Polityce Prywatności, za powiadomieniem użytkownika lub bez niego, jeśli działając w dobrej wierze uznamy, że pomoże to chronić prawa, własność lub osobiste bezpieczeństwo Wix, któregokolwiek z naszych Użytkowników, któregokolwiek z użytkowników naszych Użytkowników lub dowolnej innej osoby.

4.3.

Podmioty zależne i stowarzyszone Wix: Możemy udostępniać Dane Osobowe Użytkownika innym spółkom z naszej rodziny w celach opisanych w niniejszej Polityce Prywatności. Na przykład – możemy udostępniać Twoje Dane Osobowe spółce Wix.com Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, aby świadczyć Tobie (i Twoim użytkownikom) nasze Usługi, bądź ułatwić korzystanie z takich Usług. Spółki zależne i stowarzyszone Wix w Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Szwajcarii będą udostępniać Dane Osobowe spółkom zależnym Wix zlokalizowanym poza tymi regionami wyłącznie w ramach zatwierdzonego mechanizmu transferu, takiego jak odpowiednie Standardowe Klauzule Umowne.

4.4.

W związku ze zmianą kontroli korporacyjnej: W przypadku zmiany podmiotów kontrolujących Wix lub któregokolwiek z podmiotów stowarzyszonych Wix, w tym w drodze fuzji, przejęcia lub zakupu znaczącej większości jej aktywów, Dane Osobowe Użytkownika mogą zostać udostępnione stronom biorącym udział w takim zdarzeniu.

4.5.

Na żądanie Użytkownika: W ramach Usług Wix możesz, za pomocą różnych technik, korzystać z różnorodnych usług, produktów i narzędzi stron trzecich ulepszających Twoje strony internetowe lub mobilne, w tym między innymi aplikacji i widżetów oferowanych przez strony trzecie za pośrednictwem Strony Wix (w tym Wix App Market), dostawców płatności eCommerce, zewnętrznych projektantów, którzy mogą pomóc w tworzeniu Twojej strony internetowej itp. (dalej: „Usługi Stron Trzecich”). Jeśli zdecydujesz się korzystać z takich Usług Stron Trzecich, mogą one uzyskać dostęp do Danych Osobowych Twoich użytkowników zebranych za pośrednictwem Twoich stron internetowych lub mobilnych, a także je przetwarzać. Na przykład:

a)
Strony osadzone w ramkach: nasze Usługi umożliwiają zintegrowanie Usług Stron Trzecich z Twoimi stronami internetowymi lub mobilnymi, w tym za pośrednictwem techniki osadzania stron w ramkach, w celu dostarczania treści do Usług Stron Trzecich lub innych podmiotów, bądź pobierania treści od takich Usług lub podmiotów (dalej: „Ramki”). W takich okolicznościach Usługi Stron Trzecich mogą gromadzić Dane Osobowe pochodzące od Twoich użytkowników.

b)
Deweloperzy App Market: Zezwalamy zewnętrznym deweloperom (dalej: „Zewnętrzni Deweloperzy”) na opracowywanie i oferowanie użytkownikom własnych aplikacji za pośrednictwem Wix App Market (dalej: „Aplikacje Zewnętrznych Deweloperów”), które możesz następnie zintegrować ze swoimi stronami internetowymi lub mobilnymi. Każdy Zewnętrzny Deweloper jest związany Umową Partnerską Wix App Market, która między innymi ogranicza sposoby uzyskiwania dostępu do, przechowywania, udostępniania i wykorzystywania danych osobowych przekazywanych im przez Ciebie lub Twoich użytkowników.

c)
Funkcje mediów społecznościowych: Nasze Usługi mogą umożliwiać integrację określonych funkcji mediów społecznościowych, widżetów i funkcji jednokrotnego logowania, takich jak „Facebook Connect” lub „Google Sign-in” (dalej: „Funkcje Mediów Społecznościowych”) z Twoimi stronami internetowymi lub mobilnymi. Wspomniane Funkcje Mediów Społecznościowych mogą gromadzić pewne Dane Osobowe od Twoich użytkowników, które mogą umożliwić ich identyfikację, w tym imię i nazwisko, pseudonim, unikalny identyfikator osobisty, identyfikator internetowy, adres protokołu internetowego, adres e-mail lub inne podobne identyfikatory. Funkcje Mediów Społecznościowych są hostowane przez stronę trzecią lub bezpośrednio w ramach naszych Usług.

Zwracamy uwagę, że w przykładach wymienionych powyżej w niniejszym punkcie 4.6, Wix występuje jedynie jako platforma pośrednicząca, która umożliwia Ci korzystanie z Usług Stron Trzecich (w tym między innymi z Zewnętrznych Deweloperów, Aplikacji Stron Trzecich i Funkcji Mediów Społecznościowych). Jako Użytkownik, współpracujesz z bezpośrednio z Usługami Stronami Trzecimi, działając według własnego uznania. W tym zakresie Wix pełni funkcję dostawcy usług dla Użytkownika, udostępniając informacje Usługom Stron Trzecich w jego imieniu. Wix będzie udostępniać Dane Osobowe Twoich użytkowników wyłącznie na Twoje polecenie lub za Twoją zgodą, a tym samym nie ponosi w żaden sposób odpowiedzialności prawnej ani finansowej za przetwarzanie takich Danych Osobowych przez Usługi Stron Trzecich.

Wix nie kontroluje działań ani polityk jakichkolwiek Usług Stron Trzecich i nie ponosi za nie odpowiedzialności, a Użytkownik korzysta z Usług Stron Trzecich na własne ryzyko. Przed podjęciem decyzji o zainstalowaniu i/lub korzystaniu z Usługi Stron Trzecich zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności takiej Usługi i przesłanie podmiotowi, który ją świadczy, ewentualnych zapytań w celu uzyskania wszelkich niezbędnych wyjaśnień.

4.6.

5. Gdzie przechowujemy/przetwarzamy Twoje Dane osobowe?

Wix przetwarza dane podmiotów fizycznych na całym świecie i może przekazywać Dane Osobowe Użytkownika poza jego kraj zamieszkania. Bezpieczeństwo, prywatność i poufność użytkowników są naszym najwyższym priorytetem, dlatego Wix stosuje proces weryfikacji, w ramach którego przeprowadza ocenę przepisów prywatności w tych krajach w celu potwierdzenia, że istnieją w nich silne przepisy dotyczące ochrony danych.

5.1.

Dane osobowe Użytkownika są kontrolowane przez Wix.com Ltd. w Izraelu, który Komisja Europejska uznaje za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony Danych Osobowych użytkowników z UE. Rezydenci państw członkowskich (zob. tutaj).

5.2.

Jeśli mieszkasz w Europie, Wielkiej Brytanii lub Szwajcarii, przekazując Twoje Dane Osobowe do lokalizacji poza Europą, upewnimy się, że (i) poziom ochrony w tej lokalizacji jest uznawany za odpowiedni przez Komisję Europejską lub (ii) że obowiązują w niej odpowiednie Standardowe Klauzule Umowne (tj. odpowiedni moduł Standardowych Klauzul Umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do krajów trzecich zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 4 czerwca 2021 r., którego treść jest dostępna tutaj, oraz dodatku ICO dotyczącego międzynarodowego transferu danych do UE. do standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej w wersji B1.0, obowiązującego od 21 marca 2022 r. i zmienionego zgodnie z sekcją 18 Klauzul Obowiązkowych).

Gdy Wix przekazuje dane osobowe Użytkownika z UE do kraju trzeciego, który według Komisji Europejskiej nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony Danych Osobowych, Wix podejmie dodatkowe środki w celu zapewnienia zgodności z europejskimi przepisami o ochronie danych.

5.3.

#ToTakieProste

Możemy przechowywać i przetwarzać Dane osobowe w USA, w Europie, w Izraelu lub w innych jurysdykcjach – samodzielnie lub z pomocą naszych podmiotów stowarzyszonych i usługodawców.

Dostawcy usług przechowywania danych Wix są zobowiązani umownie do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony Twoich danych.

​Między innymi, Wix przestrzega Zasad programu Privacy Shield UE – USA i Szwajcaria – USA w celu zapewnienia dalszej ochrony prywatności naszych użytkowników.

Certyfikat Privacy Shield: Wix i podmioty stowarzyszone Wix, w tym DeviantArt Inc., uczestniczą w programach Tarcza Prywatności UE-USA  oraz Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA i potwierdziły, że spełniają wymagania tych programów. Więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności można znaleźć na  Liście Programu Tarczy Prywatności prowadzonej przez Departament Handlu Stanów Zjednoczonych, dostępnej tutaj.

W odniesieniu do Danych Osobowych otrzymanych lub przekazanych zgodnie z zasadami programu Tarcza Prywatności, Wix.com podlega uprawnieniom regulacyjnym Federalnej Komisji Handlu Stanów Zjednoczonych (FTC). Zgodnie z zasadami programu Tarczy Prywatności, Wix.com zobowiązuje się do rozstrzygania skarg dotyczących gromadzenia lub wykorzystywania przez nas Twoich Danych Osobowych.  Osoby z UE i Szwajcarii, które chcą przesłać pytania lub skargi dotyczące naszej polityki Tarczy Prywatności, prosimy najpierw o kontakt z nami pod adresem: privacy@wix.com.

Wix.com zobowiązuje się ponadto do kierowania nierozstrzygniętych skarg dotyczących Tarczy Prywatności do alternatywnego dostawcy usług rozstrzygania sporów zlokalizowanego w Stanach Zjednoczonych. Jeśli nie otrzymasz od nas terminowego potwierdzenia złożenia skargi lub jeśli nie rozpatrzymy skargi w sposób, który Cię satysfakcjonuje, możesz – pod pewnymi warunkami opisanymi na stronie internetowej Privacy Shield – zażądać wiążącego arbitrażu po wyczerpaniu innych procedur rozstrzygania sporów. Jeżeli nie rozwiązaliśmy zadowalająco Twoich wątpliwości dotyczących prywatności lub wykorzystania danych, prosimy o kontakt z naszym zewnętrznym dostawcą usług rozstrzygania sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request, w celu uzyskania dalszych informacji lub złożenia skargi. Nie ponosisz kosztów korzystania z tych usług.


Dla uniknięcia wątpliwości, Wix nie korzysta z programu Tarcza Prywatności jako mechanizmu przekazywania danych osobowych chronionych przez RODO. Obecnie Wix polega jedynie na innych mechanizmach transferu, jak opisano powyżej, takich jak SCC lub decyzja o adekwatności.

5.4.

6. Dane osobowe Użytkowników Użytkowników
6. Dane osobowe Użytkowników Użytkowników

Wix może zbierać, przechowywać i przetwarzać określone Dane osobowe Użytkowników Użytkowników („Dane Użytkowników Użytkowników”) wyłącznie w imieniu swoich Użytkowników i na ich polecenie. Przykładowo, każdy z naszych Użytkowników może importować swoje kontakty e-mail z usług zewnętrznych, takich jak Gmail, lub w inny sposób gromadzić kontakty i zarządzać nimi poprzez Stronę internetową Użytkownika. Następnie takie kontakty są przechowywane przez Wix w imieniu Użytkownika.

Dla takich celów Wix uznaje się za „Podmiot przetwarzający” a nie za „Administratora” (zgodnie z definicjami obu terminów zawartymi w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych UE („RODO”)) w odniesieniu do takich Danych Użytkowników Użytkowników.

Użytkowników będących administratorami i operatorami takich Stron internetowych Użytkowników uznaje się za „Administratorów” takich Danych Użytkowników Użytkowników i są oni odpowiedzialni za spełnienie wszystkich wymogów prawnych i regulacyjnych, jakie mają zastosowanie do zbierania takich Danych Użytkowników Użytkowników i administrowania nimi, w tym wszystkich przepisów o ochronie danych i prywatności obowiązujących we wszystkich właściwych jurysdykcjach.

Przetwarzanie Danych osobowych Użytkowników odbywa się na terytorium Unii Europejskiej, Izraela lub państwa trzeciego, terytorium lub jednego lub więcej określonych sektorów w tym państwie trzecim, o których Komisja Europejska zdecydowała, że zapewniają odpowiedni poziom ochrony, a takie przetwarzanie i przekazywanie będzie zgodne z Data Processing Addendum - Users ("DPA").
Wszelkie przekazywanie i przetwarzanie danych do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony według Komisji Europejskiej, odbywa się w ramach zatwierdzonego mechanizmu przekazywania danych, zgodnie z umową o przetwarzaniu danych.

 

Ponosisz odpowiedzialność za bezpieczeństwo, integralność i autoryzowane wykorzystywanie Danych osobowych dotyczących Użytkowników Użytkowników, a także za uzyskanie wszelkich zgód i zezwoleń oraz dokonanie wszelkich wymaganych zawiadomień o prawach osób, których dane dotyczą, i rzetelnych zawiadomień o przetwarzaniu danych, wymaganych do zbierania i wykorzystywania takich Danych osobowych.

Wix nie może udzielać porad prawnych Użytkownikom lub Użytkownikom Użytkowników, jednak zalecamy, aby wszyscy Użytkownicy publikowali i utrzymywali jasne i kompleksowe polityki na swoich Stronach internetowych Użytkowników zgodnie z wszelkimi obowiązującymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi oraz aby wszyscy Użytkownicy Użytkowników uważnie zapoznali się z ich treścią i upewnili się, że ją rozumieją oraz – w zakresie wymaganym przez obowiązujące prawo – akceptują.

Bliższe informacje na temat traktowania Danych osobowych Użytkowników Użytkowników przez Wix (które mogą być istotne dla celów zawiadomienia, które przekazujesz swoim Użytkownikom Użytkowników lub na uzyskanie którego od Użytkowników Użytkowników wyrażasz zgodę) zawierają  art. 4, 12 i 13.

Jeśli jesteś odwiedzającym, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników, zapoznaj się z poniższą informacją: Wix nie łączy bezpośredni stosunek z Użytkownikami Użytkowników, których Dane osobowe przetwarza. Jeśli jesteś odwiedzającym, użytkownikiem lub klientem któregokolwiek z naszych Użytkowników i chciałbyś zgłosić żądanie lub zadać pytanie dotyczące Twoich Danych osobowych, skontaktuj się bezpośrednio z takim Użytkownikiem (Użytkownikami). Przykładowo, jeśli chciałbyś zażądać dostępu do Danych osobowych przetwarzanych przez Wix w imieniu swoich Użytkowników bądź sprostować, zmienić lub usunąć nieprawidłowe Dane osobowe, skieruj swoje pytanie do właściwego Użytkownika (który jest „Administratorem” takich danych). Jeżeli Wix otrzyma od Użytkowników żądanie usunięcia Danych osobowych Użytkowników Użytkowników, odpowiemy na takie żądanie w wymaganym terminie po weryfikacji i zgodnie z obowiązującym prawem (np. w terminie trzydziestu (30) dni wymaganym przez RODO). O ile nie zostaniemy poinstruowani inaczej przez naszego Użytkownika, Dane osobowe Użytkowników Użytkowników zostaną zachowane przez okres wskazany w art. 12  poniżej.

#ToTakieProste

Wix może zbierać i przetwarzać Dane osobowe dotyczące Użytkowników Użytkowników.

Robimy to wyłącznie w imieniu naszych użytkowników i na ich polecenie.

Nasi użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za Dane osobowe Użytkowników Użytkowników, w tym za ich bezpieczeństwo, integralność i zgodność z prawem.
Wix nie łączy bezpośredni stosunek z Użytkownikami Użytkowników. Jeśli jesteś Użytkownikiem Użytkownika, skontaktuj się bezpośrednio z właścicielem strony Wix.

7. Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii zewnętrznych
7. Wykorzystywanie plików cookie i innych technologii zewnętrznych

Wix oraz Usługodawcy zewnętrzni wykorzystują pliki cookie i inne podobne technologie („Pliki cookie”) do świadczenia Usługi oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania, do analizowania wyników i działań marketingowych oraz do personalizacji doświadczeń Użytkowników.

Więcej informacji na temat sposobu, w jaki wykorzystujemy Pliki cookie i w jaki możesz je kontrolować, znajdziesz w naszej polityce cookies.

Zwracamy uwagę, że nie zmieniamy naszych praktyk w odpowiedzi na sygnał „Nie śledź” w nagłówku http przeglądarki lub aplikacji mobilnej; jednakże, większość przeglądarek umożliwia kontrolowanie plików cookie, w tym akceptowanie lub nieakceptowanie oraz usuwanie takich plików. Większość przeglądarek można ustawić tak, aby wysyłały powiadomienie w przypadku otrzymania pliku cookie lub blokowały takie pliki.

#ToTakieProste

Zarówno my, jak i określone usługi zewnętrzne, możemy wykorzystywać pliki cookie i podobne technologie śledzenia we wszystkich naszych usługach.

Technologie te są wykorzystywane przede wszystkim do zapewnienia stabilności, bezpieczeństwa, funkcjonalności i operatywności oraz w celach reklamowych.

8. Komunikaty od Wix
8. Komunikaty od Wix
8.1. Wiadomości promocyjne:

Możemy wykorzystywać Twoje Dane osobowe do wysyłania Ci treści i wiadomości promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, powiadomień na naszej platformie, marketingowych połączeń telefonicznych i podobnych form komunikacji ze strony Wix lub naszych partnerów (działających w imieniu Wix) za pomocą takich środków.

Jeśli nie chcesz otrzymywać takich promocyjnych wiadomości lub połączeń telefonicznych, możesz poinformować o tym Wix w dowolnym czasie lub postąpić zgodnie z instrukcjami „rezygnacja” lub STOP zawartymi w otrzymywanych komunikatach.

8.2. Wiadomości o Usłudze i płatnościach:

#ToTakieProste

Możemy wysyłać Ci wiadomości i treści promocyjne.
Możesz z łatwością zrezygnować z otrzymywania wiadomości promocyjnych poprzez kontakt z nami lub wypisanie się.
​Ponadto możemy wysyłać Ci treści i wiadomości dotyczące usług i płatności. Nie będziesz mógł zrezygnować z otrzymywania takich wiadomości.

Ponadto, Wix może kontaktować się z Tobą w celu przekazania ważnych informacji dotyczących naszych Usług lub korzystania z nich. Przykładowo, możemy wysyłać zawiadomienia (za pomocą dowolnych dostępnych dla nas środków) w przypadku tymczasowego wstrzymania świadczenia danej Usługi z powodu prac konserwacyjnych, odpowiadać na zgłoszenia do pomocy technicznej lub wiadomości e-mail, wysyłać przypomnienia lub wezwania dotyczące nadchodzących lub zaległych płatności za bieżące lub nadchodzące subskrypcje, przesyłać reklamacje w sprawach nadużyć na Twojej Stronie internetowej Użytkownika lub informować Cię o istotnych zmianach naszych Usług.

​Ważne, abyś zawsze mógł otrzymywać powyższe wiadomości. Z tego względu nie możesz zrezygnować z otrzymywania takich Wiadomości o Usługach i płatnościach, chyba że przestaniesz być Użytkownikiem Wix (poprzez dezaktywację swojego konta).

9. Twoje prawa w zakresie Twoich Danych osobowych
9. Twoje prawa w zakresie Twoich Danych osobowych

Według polityki Wix, wszyscy użytkownicy Wix powinni mieć kontrolę nad swoimi Danymi Osobowymi. Dlatego w zależności od sposobu korzystania z Usług Wix możesz mieć prawo do żądania dostępu do, otrzymania kopii, aktualizacji, zmiany, usunięcia lub przeniesienia niektórych Danych Osobowych do innej usługi, ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu wobec niektórych sposobów wykorzystania swoich Danych Osobowych (na przykład do celów marketingu bezpośredniego). W sytuacjach, w których Twoja zgoda jest niezbędna do przetwarzania Twoich Danych Osobowych (na przykład w celu marketingu bezpośredniego), możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, a takie wycofanie zgody stanie się skuteczne natychmiast.

Wix nie obciąży użytkownika większymi opłatami, jeśli skorzysta on z któregokolwiek z tych praw i będzie nadal świadczyć usługi na tym samym poziomie.

​Zanim zrealizujemy Twoje żądanie, możemy poprosić Cię o dodatkowe informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości i w celach bezpieczeństwa. Zastrzegamy sobie prawo do naliczenia opłaty, gdy prawo na to zezwala (np. jeśli Twój wniosek jest nieuzasadniony lub jego zakres jest zbyt szeroki).

Masz prawo do złożenia reklamacji do swojego lokalnego organu nadzorującego ochronę danych (nadal jednak zalecamy, aby najpierw skontaktować się z nami).

Jeśli jesteś Użytkownikiem Wix i chciałbyś otrzymać kopię, uzyskać dostęp do Danych osobowych, jakie przechowujemy (Twoich lub Twoich Użytkowników Użytkowników), lub skorygować je bądź chciałbyś zażądać wykazu dotyczących Ciebie Danych osobowych (jeżeli dotyczy), które zostały ujawnione osobom trzecim w celach marketingu bezpośredniego, postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w następujących artykułach Centrum Pomocy: „Odzyskiwanie danych konta Wix” lub „Trwałe usunięcie konta Wix”. Możesz wysłać swoje żądanie na adres: Wix.com, 40 Namal Tel Aviv St., Tel Aviv 6350671, Izrael. Dołożymy zasadnych starań, aby niezwłocznie zrealizować Twoje żądanie (chyba że realizacja Twojego wniosku będzie wymagała uzyskania od Ciebie dalszych informacji), z uwzględnieniem względów prawnych i innych dozwolonych względów.

Zwracamy uwagę, że trwałe usunięcie konta Wix usuwa wszystkie Twoje Dane osobowe z baz danych Wix. Po zakończeniu tego procesu nie będziesz mógł dalej korzystać z Usług Wix, Twoje konto i wszystkie jego dane zostaną trwale usunięte, a Wix nie będzie w stanie przywrócić Twojego konta lub odzyskać Twoich danych w przyszłości. Jeśli w przyszłości skontaktujesz się z naszymi kanałami wsparcia, system nie rozpozna Twojego konta, a nasi agenci nie będą w stanie zlokalizować usuniętego konta.

#ToTakieProste

Masz prawo do uzyskania dostępu do, otrzymania kopii, aktualizacji, zmiany lub usunięcia swoich Danych Osobowych, które przechowujemy. Możesz także przenieść swoje Dane Osobowe (w niektórych przypadkach), ograniczyć lub wyrazić sprzeciw wobec niektórych sposobów ich wykorzystania, bądź wycofać udzieloną wcześniej zgodę na przetwarzanie.

Wystarczy skontaktować się z nami przez e-mail, pocztę tradycyjną, za pośrednictwem naszego zespołu obsługi klienta lub wypełnić nasz dedykowany formularz, jeśli jest on dostępny.

Możesz również poprawiać i/lub aktualizować swoje Dane Osobowe za pośrednictwem swojego konta użytkownika, jeśli takie posiadasz.

Użytkownik może również usunąć swoje Dane Osobowe, usuwając całe swoje konto. Odpowiemy na Twoje żądania w rozsądnym terminie.

10. Pytania i skargi
10. Pytania i skargi

Jeśli masz jakieś pytania lub wątpliwości dotyczące zbierania, wykorzystywania lub ujawniania Twoich Danych osobowych lub jeśli uważasz, że naruszyliśmy niniejszą Politykę prywatności lub obowiązujące przepisy o ochronie danych, prosimy o kontakt – nasze dane znajdziesz na końcu niniejszej Polityki prywatności.

Nasz Inspektor Ochrony Danych rozpatrzy skargę i ustali, czy doszło do naruszenia i jakie działania ewentualnie należy podjąć. Każdą skargę dotyczącą naruszenia prywatności traktujemy poważnie i dołożymy wszelkich starań, aby Twoją skargę rozpatrzyć niezwłocznie i zgodnie z obowiązującym prawem.  

Skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych możesz wnieść w dowolnym momencie, jednak zalecamy, aby najpierw skontaktować się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać problem.

#ToTakieProste

Możesz wnieść skargę do lokalnego organu nadzorczego ds. ochrony danych w dowolnym momencie. Najpierw skontaktuj się z nami, abyśmy mogli spróbować rozwiązać Twój problem.

11. Zachowywanie danych
11. Zachowywanie danych

Możemy zachować Twoje Dane osobowe (oraz Dane osobowe Użytkowników Użytkowników) przez okres, w jakim Twoje Konto Użytkownika pozostaje aktywne, zgodnie z niniejszą Polityką prywatności, lub przez inny okres wymagany do świadczenia Ci naszych Usług.

Możemy zachować Twoje Dane osobowe także po dezaktywacji Twojego Konta Użytkownika lub zaprzestaniu korzystania z danych Usług, w zakresie niezbędnym na uzasadnionych podstawach do wykonywania naszych zobowiązań prawnych, rozstrzygania sporów dotyczących naszych Użytkowników lub Użytkowników Użytkowników, zapobiegania oszustwom i nadużyciom, wykonywania naszych umów lub ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania Danych Osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość takich danych, potencjalne ryzyko szkody w wyniku nieuprawnionego użycia lub ujawnienia takich danych, cele, dla których je przetwarzamy, oraz obowiązujące wymogi prawne.

#ToTakieProste

Możemy zachować Twoje Dane osobowe przez okres, w jakim Twoje konto pozostaje aktywne, oraz – stosownie do potrzeb – po jego upływie (np. jeśli jesteśmy prawnie zobowiązani do zachowania ich przez dłuższy okres lub potrzebujemy ich do ochrony naszych interesów).

12. Bezpieczeństwo
12. Bezpieczeństwo

Wix wdrożył środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę uzyskanych od Ciebie Danych osobowych, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne. Między innymi, oferujemy bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów naszych Usług, zapewniamy ochronę wrażliwych danych płatniczych (takich jak numer karty kredytowej) przesyłanych za pomocą naszych formularzy zakupu poprzez szyfrowane połączenie SSL/TLS będące standardem w branży i regularnie utrzymujemy certyfikację PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards). Regularnie monitorujemy nasze systemy pod kątem ewentualnych słabych stron i ataków oraz poszukujemy nowych metod i Usług zewnętrznych podnoszących poziom bezpieczeństwa naszych Usług i ochrony prywatności naszych Odwiedzających i Użytkowników.

Niezależnie od środków i działań podejmowanych przez Wix, nie możemy udzielić i nie udzielamy gwarancji całkowitej ochrony i bezpieczeństwa Twoich Danych osobowych, Danych osobowych Użytkowników Użytkowników lub jakichkolwiek innych informacji, jakie wysyłasz, publikujesz lub w inny sposób udostępniasz Wix lub innym osobom. Z powyższych względów zalecamy zabezpieczenie Twojego Konta Użytkownika i Strony internetowej Użytkownika silnym hasłem i unikanie przekazywania nam lub komukolwiek innemu wrażliwych Danych osobowych, których ujawnienie mogłoby, Twoim zdaniem, wyrządzić Ci istotną lub niepowetowaną szkodę.

Ponadto, ponieważ niektóre obszary naszych Usług są mniej bezpieczne niż inne (np. jeśli swoje Zgłoszenie na forum wsparcia oznaczysz jako „Publiczne” zamiast „Prywatne” lub jeśli przeglądasz stronę niezabezpieczoną SSL), a wiadomości e-mail i wiadomości błyskawiczne nie są uznawane za bezpieczne formy komunikacji, prosimy i zalecamy, aby nie przekazywać Danych osobowych w powyższych obszarach lub za pomocą powyższych metod.

​W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa naszych Usług prosimy o kontakt.

#ToTakieProste

Wix ceni bezpieczeństwo Danych osobowych swoich klientów i robi wszystko, co w jego mocy, aby je chronić.

Jednakże, ponieważ nie możemy zagwarantować całkowitej ochrony, zalecamy ostrożność, zabezpieczenie swojego konta silnym hasłem i unikanie przesyłania danych wrażliwych, których ujawnienie mogłoby wyrządzić Ci znaczną szkodę.

13. Zewnętrzne strony internetowe
13. Zewnętrzne strony internetowe

Nasze Usługi mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych lub usług. Nie odpowiadamy za praktyki takich stron lub usług w zakresie ochrony prywatności. Zachęcamy do zwracania uwagi na moment opuszczenia naszych Usług i zapoznanie się z informacjami o ochronie prywatności na każdej stronie internetowej i w każdej usłudze, jaką odwiedzasz, zanim przekażesz swoje Dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności nie ma zastosowania do takich stron internetowych i usług zewnętrznych.

#ToTakieProste

Nasze Usługi mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych lub usług.

14. Podania o pracę w Wix
14. Podania o pracę w Wix

Wix zaprasza wszystkich wykwalifikowanych kandydatów do aplikowania na dowolne z otwartych stanowisk opublikowanych na stronie https://www.wix.com/jobs. Prosimy o przesłanie nam swoich danych kontaktowych i CV oraz wszelkich innych istotnych informacji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego na naszej stronie internetowej. Wix będzie przetwarzać te dane zgodnie z naszą Polityką Prywatności dla Kandydatów do Pracy.

#ToTakieProste

Zapraszamy wszystkie wykwalifikowane osoby poszukujące pracy do ubiegania się o przyjęcie na wakujące stanowiska poprzez przesłanie nam swoich danych kontaktowych i CV.
Przekazane nam Dane osobowe wykorzystamy wyłącznie dla celów naszej wewnętrznej rekrutacji, zatrudnienia i celów biznesowych.

15. Fora publiczne i treści użytkownika
15. Fora publiczne i treści użytkownika

Nasze Usługi oferują publicznie dostępne blogi, społeczności i fora wsparcia. Bądź świadomy, że wszelkie Dane osobowe, jakie zamieszczasz w takich obszarach, mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez inne osoby, które mają do nich dostęp. Aby zażądać usunięcia Twoich Danych osobowych z naszych blogów, społeczności lub forów, skontaktuj się z nami pod adresem: privacy@wix.com. W niektórych przypadkach możemy nie być w stanie usunąć Twoich Danych osobowych z takich obszarów. Przykładowo, jeśli użyjesz aplikacji zewnętrznej do wysłania posta (np. aplikacji Facebook social plugin), gdy jesteś zalogowany na profilu w usłudze osoby trzeciej, będziesz musiał zalogować się do takiej aplikacji lub skontaktować się z jej dostawcą, aby usunąć Dane osobowe zawarte w wysłanym poście.

W każdym przypadku odradzamy zamieszczanie jakichkolwiek Danych osobowych (za pomocą jakichkolwiek środków), których nie chcesz upublicznić.

Jeśli wysyłasz jakiekolwiek treści użytkownika na swoje Konto Użytkownika lub zamieszczasz je na swojej Stronie internetowej Użytkownika bądź udostępniasz je w jakikolwiek inny sposób w ramach korzystania z Usługi, robisz to na własne ryzyko.

Wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby chronić Twoje Dane osobowe.

Jednakże, nie możemy kontrolować działań innych Użytkowników lub osób, które mogą mieć dostęp do Twoich Treści Użytkownika, i nie ponosimy odpowiedzialności za omijanie ustawień prywatności lub środków bezpieczeństwa, jakie Ty lub my zamieściliśmy na Twojej Stronie internetowej Użytkownika (w tym np. obszarów Twojej Strony internetowej Użytkownika chronionych hasłem). Rozumiesz i potwierdzasz, że nawet po ich usunięciu przez Ciebie lub przez nas kopie Treści Użytkownika mogą pozostać widoczne na stronach zaindeksowanych (cached) lub zarchiwizowanych lub w przypadku skopiowania lub zachowania takich Treści Użytkownika przez osoby trzecie (w tym Użytkowników Użytkowników). Tytułem wyjaśnienia, odradzamy wysyłanie lub zamieszczanie jakichkolwiek informacji, co do których nie chcesz, aby były powszechnie dostępne.

#ToTakieProste

Unikaj zamieszczania Danych osobowych na publicznych obszarach naszych Usług lub swojej strony internetowej, jeśli nie chcesz, aby stały się one publicznie dostępne.

16. Aktualizacje i interpretacja
16. Aktualizacje i interpretacja

Możemy dokonywać aktualizacji niniejszej Polityki prywatności zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, aby odzwierciedlić zmiany naszych praktyk w zakresie zbierania, wykorzystywania i przechowywania Danych osobowych. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek zmiany uznane przez nas za „istotne” (według naszego wyłącznego uznania w dobrej wierze), zawiadomimy Cię o nich (jedną z metod zawiadamiania, o których mowa w art. 15 ust. 3 Regulaminu) przed wejściem zmian w życie. W przypadku każdej aktualizacji Polityki prywatności powiadomimy Cię o niej, zapytamy Cię o zgodę lub podejmiemy inne środki wymagane przez obowiązujące prawo. Zachęcamy do okresowego przeglądania niniejszej strony w celu zapoznania się z aktualnymi informacjami o naszych praktykach w zakresie prywatności. O ile nie postanowiono inaczej, nasza najbardziej aktualna Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich danych, jakie posiadamy na temat Ciebie oraz Użytkowników Użytkowników w odniesieniu do naszej Strony internetowej, Aplikacji Wix, Aplikacji mobilnych i innych Usług.

Wszelkie nagłówki, śródtytuły, tytuły artykułów zawarte w niniejszej Polityce prywatności oraz wszelkie wyjaśnienia lub streszczenia zamieszczone w prawej kolumnie „#ToTakieProste” mają charakter wyłącznie informacyjny i w żaden sposób nie definiują ani nie wyjaśniają któregokolwiek z artykułów lub postanowień niniejszej Polityki prywatności ani nie są w żaden sposób wiążące dla żadnej ze stron.

​Niniejsza Polityka prywatności została sporządzona w języku angielskim i może zostać przetłumaczona na inne języki dla Twojej wygody. Możesz wybrać inną wersję językową, zmieniając ustawienia języka na Stronie internetowej Wix. W razie rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową niniejszej Polityki prywatności a jej tłumaczeniem na inny język angielska wersja językowa ma moc wiążącą.

#ToTakieProste

Możemy zmienić niniejszą Politykę w dowolnym momencie. Powiadomimy Cię o zmianach zgodnie z wymogami obowiązującego prawa.

Wyłącznie lewa kolumna ma moc wiążącą (prawa kolumna ma wyłącznie charakter wyjaśniający).

17. ​Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub chcesz skorzystać ze swoich praw opisanych w art. 9 lub 10, zapoznaj się z zawartymi w nich informacjami lub skontaktuj się z zespołem Inspektora Ochrony Danych przez e-mail pod adresem dpo@wix.com. Będziemy dążyć do rozstrzygania wszelkich skarg dotyczących wykorzystania Twoich Danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Możesz skontaktować się z nami także pocztą tradycyjną pod adresem:

 • Wix.com Ltd.: Yunitsman 5 St, Tel Aviv, Izrael.

 • Wix.com, Inc.: 100 Gansevoort Street, New York, NY 10014, USA.

Dla celów RODO (art. 27) możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem w UE pod adresem: Wix Online Platforms Limited, 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland.

Dla celów brytyjskiego RODO (art. 27) możesz skontaktować się z naszym przedstawicielem w Wielkiej Brytanii pod adresem Wix.Com (UK) Limited, Tower Bridge House, St Katharine's Way, London E1W 1DD, Wielka Brytania.

Dodatkowe informacje dla mieszkańców Stanów Zjednoczonych

Ta część Polityki prywatności opisuje szczegółowo, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy na Twój temat zgodnie z obowiązującymi w USA przepisami i regulacjami w zakresie prywatności danych, jak również jakie są źródła danych osobowych, cele wykorzystania i ujawniania danych oraz kategorie stron trzecich, które mogą otrzymać takie dane osobowe. Informacje zawarte w tej sekcji mają do Ciebie zastosowanie, jeśli jesteś rezydentem Stanów Zjednoczonych mieszkającym w stanie, w którym obowiązują stosowne przepisy lub regulacje w zakresie prywatności danych.

Niniejszą sekcję należy czytać w połączeniu z innymi sekcjami Polityki prywatności, aby w pełni zrozumieć, w jaki sposób zbieramy, wykorzystujemy i ujawniamy Twoje dane osobowe.

Twoje prawa i sposób ich wykonywania:

Poniżej przedstawiono krótki przegląd Twoich praw:
 

 • Prawo do usunięcia Twoich danych: Na Twoją prośbę usuniemy zebrane od Ciebie dane osobowe, z zastrzeżeniem pewnych prawnie dozwolonych wyjątków.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w artykule w Centrum Pomocy: <„Trwałe usuwanie konta Wix”>, który wyjaśnia, jak usunąć dane osobowe. Możesz także wnieść o usunięcie danych za pośrednictwem tego formularza internetowego lub kontaktując się z nami w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.
    

 • Prawo do poznania i uzyskania dostępu do swoich danych osobowych: Masz prawo poprosić nas o potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, oraz o kopię danych osobowych, które przechowujemy na Twój temat.

  • Postępuj zgodnie z instrukcjami zawartymi w artykule w Centrum Pomocy: <„Uzyskiwanie danych konta Wix”>, który wyjaśnia, w jaki sposób można uzyskać wgląd w swoje dane osobowe. Możesz także przesłać wniosek o dostęp do swoich danych osobowych za pośrednictwem tego formularza internetowego lub kontaktując się z nami w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności.
    

 • Prawo do poprawienia nieprawidłowych danych osobowych: Masz prawo zażądać, abyśmy poprawili nieprawidłowe dane osobowe na Twój temat. Niektóre dane osobowe mogą być zmieniane lub poprawiane bezpośrednio przez Ciebie za pośrednictwem naszych aplikacji i stron internetowych.

  • W razie jakichkolwiek pytań możesz się z nami skontaktować, korzystając z metody opisanej w niniejszej Polityce prywatności.
    

 • Prawo do rezygnacji ze sprzedaży Twoich danych osobowych: Możesz nakazać nam, abyśmy nie „sprzedawali” Twoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, nawet jeśli z technicznego punktu widzenia nie sprzedajemy Twoich danych w tradycyjnym znaczeniu tego słowa. Możemy udostępniać pewne kategorie danych osobowych naszym zewnętrznym dostawcom usług. Jednakże obecne przepisy używają bardzo szerokiej (i nieco przerażającej) definicji „sprzedaży”.

 • Prawo do ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych do celów reklam ukierunkowanych (zdefiniowanego w Kalifornii jako „Udostępnianie”): Możesz zażądać, abyśmy nie wykorzystywali ani nie ujawniali Twoich danych osobowych na potrzeby reklam ukierunkowanych. Wystarczy odwiedzić naszą stronę Nie sprzedawaj ani nie udostępniaj moich danych osobowych. Możesz także zasygnalizować swoją rezygnację i preferencje za pomocą Global Privacy Control. Aby dowiedzieć się więcej na temat GPC, odwiedź stronę https://globalprivacycontrol.org.W celu skorzystania z któregokolwiek z praw opisanych powyżej możesz także przesłać stosowny wniosek pocztą elektroniczną na adres privacy@wix.com lub pocztą na adres Wix.com, 5 Yunitsman St., Tel Awiw, Izrael.

Kiedy przesyłasz swoje żądanie, zazwyczaj poprosimy Cię o podanie adresu e-mail, aby zweryfikować Twoją tożsamość i zapobiec oszustwom.

Możesz także wyznaczyć upoważniony podmiot, który złoży wniosek w Twoim imieniu.
W celu uwierzytelnienia żądania, w zależności od jego charakteru, możemy poprosić o przesłanie dodatkowych informacji lub określonych dokumentów, takich jak informacje dotyczące konta czy dane rozliczeniowe wykorzystywane do zakupu płatnych Usług.


Brak dyskryminacji. Wix nie dyskryminuje żadnej osoby za skorzystanie z praw przysługujących jej na mocy tej sekcji.

Jeśli odrzucimy Twoje żądanie lub nie będziemy mogli go zrealizować, możesz odwołać się od naszej decyzji, kontaktując się z nami w sposób opisany w niniejszej Polityce prywatności i prosząc nas o ponowne rozpatrzenie Twojego wniosku. W temacie wiadomości należy wpisać „Odwołanie”.

Kategorie informacji:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy zbieraliśmy następujące kategorie danych osobowych (kategorie tych samych danych, które zbieramy od wszystkich użytkowników na całym świecie):
 

 • Identyfikatory osobiste i internetowe

 • Informacje handlowe i transakcyjne

 • Informacje dotyczące prowadzenia ewidencji

 • Informacje o aktywności w internecie lub w innej sieci elektronicznej

 • Nieprecyzyjne dane geolokalizacyjne (tylko adres IP)

 • Informacje dźwiękowe, elektroniczne, wizualne lub podobne

 • Wnioski wyciągnięte z powyższych informacji

Źródła informacji

Gromadzimy dane osobowe:

 • Podawane przez Ciebie w procesie rejestracji w naszych Usługach, rejestracji na dowolne wydarzenia Wix, subskrybowania naszych blogów lub biuletynów, zakupu i/lub rejestracji nazw domen, korzystania z którejkolwiek z naszych Usług; i/lub gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio poprzez dowolne kanały komunikacji.
   

 • Kiedy korzystasz z Usług, odwiedzając, pobierając i/lub korzystając z którejkolwiek z naszych Usług.
   

 • Ze źródeł zewnętrznych, takich jak dostawcy zabezpieczeń, usługi wykrywania oszustw, platformy mediów społecznościowych, firmy pozyskujące leady, partnerzy reklamowi i marketingowi.

Ujawnianie informacji w celach biznesowych:

W ciągu ostatnich 12 miesięcy mogliśmy ujawnić dane osobowe z każdej z kategorii wymienionych powyżej naszym podmiotom stowarzyszonym, zewnętrznym dostawcom usług, platformom mediów społecznościowych, partnerom reklamowym, partnerom analitycznym i partnerom promocyjnym.

Sprzedaż lub udostępnianie Twoich danych:

Uwaga: na pewno nie prowadzimy licytacji Twoich danych, przekazując je temu, kto zaoferuje najwyższą cenę.
Mogliśmy „sprzedać” (używając tego dość szerokiego i drastycznie brzmiącego terminu w rozumieniu amerykańskich przepisów i regulacji dotyczących prywatności danych) lub udostępnić kategorie danych osobowych wymienione powyżej w ciągu ostatnich 12 miesięcy naszym podmiotom stowarzyszonym, zewnętrznym dostawcom usług, partnerom promocyjnym, partnerom reklamowym, partnerom analitycznym i platformom mediów społecznościowych.

Wix świadomie nie gromadzi, nie wykorzystuje, nie sprzedaje ani nie udostępnia danych osobowych dzieci poniżej 16 roku życia.

Dane osobowe wrażliwe:

Możemy przetwarzać dane osobowe wrażliwe zgodnie z obowiązującymi przepisami i nie wykorzystujemy ani nie ujawniamy danych osobowych wrażliwych w żaden sposób, który wymagałby od nas zapewnienia możliwości rezygnacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przechowywanie informacji:

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez okres niezbędny do osiągnięcia celów opisanych w niniejszej Polityce prywatności lub w jakimkolwiek innym zawiadomieniu przedstawionym w momencie gromadzenia danych.

Aby określić odpowiedni okres przechowywania danych osobowych, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i wrażliwość takich danych, potencjalne ryzyko szkody wynikającej z nieuprawnionego wykorzystania lub ujawnienia takich danych, cele, dla których je przetwarzamy oraz obowiązujące wymogi prawne.

bottom of page