Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Facebook Reviews
Stworzone przez MarketPushApps
Darmowe

Facebook Reviews

Stworzone przez MarketPushApps
Easily display Facebook Reviews on your site
Darmowe
Facebook Reviews Preview 0
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

 • Przegląd - Facebook Reviews

      Seamless Facebook Integration: Connect your Facebook Page effortlessly to import customer reviews, boosting your site's credibility with authentic social proof.
      Customizable Widget Editor: Enhance your website's appeal with our powerful widget editor, offering multiple templates to perfectly match your site's unique look and feel.
      Instant Social Proof: Add review widgets to your website in a snap, showcasing real customer feedback to instill trust and attract new visitors. Boost conversions and grow your business
  Easily connect your Facebook Page and import valuable customer reviews to showcase on your website. Gain instant credibility and build trust with potential customers through real testimonials from satisfied clients. With seamless Facebook integration, customer reviews added to your page automatically appear on your website. No more manual updates or copy-pasting required. It's a hassle-free process that saves you time and effort. Customize the design of your review widgets with our user-friendly editor. Choose from a range of templates to perfectly match your website's look and feel. Enhance your site's appeal and create strong social proof that attracts new visitors and boosts conversions. Watch your website thrive with authentic customer reviews, establishing trust and driving growth for your business.
  Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
  Języki aplikacji:
  Angielski
  Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

  Średnia ocena

  (Based on reviews)
  20
  20
  20
  20
  20
  Sortuj recenzje () wg

  Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix