top of page

Regulamin Strefy specjalistów Wix

Aktualizacja: 1 lipca 2022

Witaj w Strefie specjalistów Wix („Strefa specjalistów”)! 

1. Wprowadzenie

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Strefy specjalistów Wix („Regulamin Strefy specjalistów”) i stanowi umowę prawną pomiędzy Wix.com Ltd. (i jej spółkami zależnymi i stowarzyszonymi na całym świecie – „Wix” lub „nas”, lub „my”) a każdym członkiem Strefy specjalistów (dalej zwanym „Uczestnikiem” lub „Użytkownikiem”, określanym zaimkami „Ty” i „Twój”) i opisuje zasady regulujące Twoje uczestnictwo w Strefie specjalistów.

 

DOŁĄCZENIE DO STREFY SPECJALISTÓW OZNACZA AKCEPTACJĘ PRZEZ UŻYTKOWNIKA TREŚCI NINIEJSZEGO REGULAMINU STREFY SPECJALISTÓW, JEDNOCZEŚNIE OBEJMUJĄCEGO PRZEZ ODNIESIENIE (ODPOWIEDNIO) REGULAMIN STRONY WIX.COM, POLITYKĘ PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMIN WIX MARKETPLACE (DALEJ ZWANE ŁĄCZNIE „REGULAMINEM”), ORAZ STANOWI OŚWIADCZENIE O PRZECZYTANIU I AKCEPTACJI TEGO REGULAMINU. W PRZYPADKU ZAISTNIENIA KONFLIKTU LUB NIESPÓJNOŚCI MIĘDZY NINIEJSZYM REGULAMINEM STREFY SPECJALISTÓW I REGULAMINEM KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM, POLITYKI PRYWATNOŚCI ORAZ REGULAMINEM WIX MARKETPLACE PIERWSZEŃSTWO MA NINIEJSZY REGULAMIN STREFY SPECJALISTÓW. ZGADZASZ SIĘ, ABY OKRESOWO PRZEGLĄDAĆ REGULAMIN W CELU ZAPOZNANIA SIĘ Z WSZELKIMI ZMIANAMI, A NIEPRZERWANY UDZIAŁ W STREFIE SPECJALISTÓW, W TYM KORZYSTANIE Z PULPITU SPECJALISTY I KORZYŚCI STREFY SPECJALISTÓW, OZNACZAJĄ TWOJĄ OSTATECZNĄ ZGODĘ NA TE ZMIENIONE WARUNKI. OKREŚLENIA ROZPOCZYNAJĄCE SIĘ WIELKĄ LITERĄ, O ILE NIE OKREŚLONO INACZEJ, MAJĄ ZNACZENIE PRZYPISANE IM W REGULAMINIE KORZYSTANIA ZE STRONY WIX.COM ORAZ POLITYCE PRYWATNOŚCI.

 

Niniejszy Regulamin Strefy specjalistów został przygotowany i napisany w języku angielskim, jednak dla wygody użytkownika został przetłumaczony na inne języki. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między przetłumaczoną (inną niż angielska) wersją niniejszego Regulaminu Strefy specjalistów a angielską wersją niniejszego Regulaminu Strefy specjalistów wersja w języku angielskim będzie rozstrzygająca.

2. Opis Strefy specjalistów

Rejestrując się i uczestnicząc w Strefie specjalistów, możesz odkryć nowe możliwości optymalizacji i skalowania swojej firmy dzięki różnym zasobom i narzędziom zaprojektowanym, aby pomóc Ci zaspokoić Twoje potrzeby biznesowe.

2.1 Uczestnictwo w Strefie specjalistów

Agencje, freelancerzy oraz inne firmy zajmujące się tworzeniem stron internetowych dla klientów, jeśli mają aktywne konto Wix, mogą dołączyć do Strefy specjalistów po złożeniu wniosku i zatwierdzeniu przez Wix, zgłaszając się za pośrednictwem Pulpitu specjalisty na koncie Użytkownika („Uczestnik/Uczestnicy”). 

2.2 Korzyści ze Strefy specjalistów

Rejestrując się i uczestnicząc w Strefie specjalistów, możesz uzyskać dostęp do różnych korzyści, które pomogą w rozwoju Twojej firmy. Korzyści te są oferowane przez Wix pod adresem https://support.wix.com/pl/article/specjaliści-wix-—-poziomy-w-strefie-specjalistów, dlatego mogą być co pewien czas zmieniane i podlegają warunkom określonym w niniejszym dokumencie („Korzyści dla specjalistów”).

3. Odblokowanie dostępu do korzyści – zdobywanie punktów

Otrzymujesz określone korzyści oferowane przez Wix w Strefie specjalistów, zdobywając wymaganą na danym Poziomie Strefy specjalistów liczbę punktów (określoną poniżej). Na każdym Poziomie Strefy specjalistów Uczestnik otrzymuje dostęp do konkretnych korzyści pod warunkiem posiadania wymaganej liczby punktów na koncie na podstawie niniejszego Regulaminu. W przypadku zmiany salda punktów w danym momencie następuje zmiana Poziomu w Strefie specjalistów i w związku z tym zmieniają się korzyści, do których użytkownik jest uprawniony.

3.1 Jakie są Poziomy Strefy specjalistów?

Strefa specjalistów obejmuje następujące Poziomy, które można odblokować poprzez zdobywanie punktów:

  • Pasjonat: 0–300 punktów

  • Specjalista: 400–900 punktów 

  • Zawodowiec: 1000–1900 punktów

  • Ekspert: 2000–4900 punktów

  • Mistrz: Powyżej 5000 punktów

 

Aby przejść na wyższy poziom, należy zdobyć liczbę punktów wymaganą na następnym poziomie (patrz wyżej). Użytkownik na każdym z Poziomów Strefy specjalistów kwalifikuje się do otrzymania konkretnych korzyści oferowanych przez Wix, opisanych na https://support.wix.com/pl/article/specjaliści-wix-—-poziomy-w-strefie-specjalistów i podlegających okresowym zmianom.

 

Korzyści, z których korzystasz w ramach Strefy specjalistów, możesz sprawdzić w zakładce Korzyści na pulpicie specjalisty na Twoim koncie Wix. Strefa specjalistów, w tym sposób zdobywania punktów, saldo punktów wymagane na danym Poziomie Strefy specjalistów oraz wszelkie korzyści dostępne na danym Poziomie, podlegają okresowym aktualizacjom lub zmianom według uznania Wix. 

3.2 Jak można zdobywać punkty?

3.2.1 Zdobywasz 100 punktów za każdą stronę Wix Premium, którą stworzysz i dodasz do swojego konta. Na przykład Uczestnik posiadający 50 dodanych do swojego konta aktywnych stron Wix Premium otrzyma 5000 punktów. 

 

3.2.2 Zdobywasz 300 punktów za każdą stronę Wix Editor X Premium, którą stworzysz i dodasz do swojego konta. Na przykład Uczestnik posiadający 50 dodanych do swojego konta aktywnych stron Wix Editor X Premium otrzyma 15 000 punktów.

 

3.2.3 Całkowita liczba stron Wix Premium lub Editor X Premium dodanych do Twojego konta będzie widoczna na Pulpicie specjalisty. 

 

3.2.4 Otrzymasz punkty za każdą stronę Premium lub Editor X Premium dodaną do Twojego konta, która została zakupiona pierwotnie w ramach rocznego lub miesięcznego planu Wix.

3.2.5 Użytkownik otrzyma punkty za każdą stworzoną przez siebie stronę Premium lub stronę Editor X Premium także zakupioną z wykorzystaniem kuponów, voucherów i zniżek.

3.2.6 Gdy więcej niż jeden Uczestnik lub użytkownik Wix jest oznaczony jako Współtwórca dowolnej strony Wix Premium, tylko maksymalnie dwóch (2) z tych Współtwórców ma prawo do tego, aby taka strona Wix Premium została zaliczona na poczet uprawnień do korzyści dla wybitnych specjalistów. 

3.2.7 Punkty za strony Premium lub strony Editor X Premium stworzone za pośrednictwem Twojego konta Wix zostaną dopisane do konta Wix automatycznie po otrzymaniu przez Wix środków za plan Premium lub plan Editor X Premium zakupiony w związku z daną stroną.

 

Punkty za strony premium lub Editor X Premium, przy których tworzeniu użytkownik współpracował poza kontem użytkownika Wix, zostaną dopisane do konta Wix wyłącznie po zgłoszeniu za pośrednictwem Formularza „Prześlij stronę utworzoną poza Twoim kontem" znajdującego się w zakładce Pulpitu specjalisty. Nie można zgłosić strony Premium ani strony Editor X Premium Wix i otrzymać za nią punktów, jeżeli użytkownik nie współpracował przy jej tworzeniu.  Pamiętaj, że aby kwalifikować się do Udziału w dochodach z określonej strony, musisz być pierwszym właścicielem tej strony, jak opisano poniżej. 

 

  Utracisz punkty za każdą stronę Wix Premium i Editor X Premium, która nie zostanie odnowiona lub będzie anulowana w inny sposób. Na przykład jeśli jedna ze stron Premium nie zostanie odnowiona lub zostanie anulowana, saldo punktów pomniejszy się o 100, jak opisano poniżej. 

 

3.2.8 Możesz zdobywać punkty w ramach Transakcji specjalisty: Zgodnie z zasadami i warunkami określonymi w niniejszym dokumencie Uczestnicy, którzy dokonali zakupu voucherów aktywacyjnych planów Premium Wix w ramach zatwierdzonych Zakupów hurtowych lub Zamówienia na subskrypcję i usługi, odpowiednio, (zwane z osobna „Transakcją specjalisty”) w ramach Zespołu specjalisty, mogą otrzymać punkty za zakupione w ten sposób strony Premium pod warunkiem, że strony te, zakupione w ramach Transakcji specjalisty, zostały aktywowane z wykorzystaniem voucherów aktywacyjnych. Pamiętaj, że strony zakupione w ramach Transakcji specjalisty nie kwalifikują się do Udziału w dochodach.

 

3.2.9 Punkty nie podlegają przekazaniu lub cesji, nie są wymienne na gotówkę ani na żadne produkty lub usługi Wix.

3.3 Co się stanie, jeśli moje saldo punktów zmaleje?

3.3.1 W dowolnym momencie Twoje saldo punktów może ulec zmianie, co wpłynie na Twój Poziom w Strefie specjalistów. Każdorazowy wzrost lub spadek salda punktów powoduje przejście na wyższy lub niższy Poziom w Strefie specjalistów, co oznacza otrzymanie dostępu lub utratę korzyści związanych z poprzednim Poziomem w Strefie specjalistów. 

 

3.3.2 Zmiany salda punktów również wpływają na dopuszczenie do udziału w Wix Marketplace i jego użytkowania. Jeżeli zmniejszenie liczby punktów spowoduje przejście na niższy Poziom w Strefie specjalistów, który nie obejmuje dostępu do Wix Marketplace, dostęp taki zostanie utracony. W tym przypadku nie utracisz poleceń uzyskanych w ramach udziału w Wix Marketplace, otrzymanych przed utratą dostępu do Wix Marketplace. Nie otrzymasz jednak żadnych dodatkowych i nowych poleceń, chyba że zdobędziesz liczbę punktów wymaganą do ponownego otrzymania dostępu do Wix Marketplace. Uprawnienia do użytkowania Wix Marketplace zawsze podlegają okresowo zmienianym postanowieniom Regulaminu Wix Marketplace

4. Gdzie mogę sprawdzić moje aktualne saldo punktów lub Poziom Strefy specjalistów?

Aby sprawdzić aktualne saldo punktów i Poziom Strefy specjalistów, przejdź do zakładki Pulpitu specjalisty na Twoim koncie Wix lub sekcji Strefa specjalistów na Twoim koncie Wix.

 

Pamiętaj, że konkretne korzyści dostępne w ramach Strefy specjalistów mogą różnić się, a także podlegać dodatkowym warunkom, w tym, między innymi Wix Marketplace. Dołączając do Wix Marketplace i korzystając z niego, wyrażasz zgodę na Regulamin Wix Marketplace

5. Dostęp do Wix Marketplace

Uczestnicy posiadający status specjalisty Pro mogą również ubiegać się o udział w Wix Marketplace, co zapewnia im możliwość skalowania swojej działalności poprzez dopasowanie do użytkowników Wix jako potencjalnych klientów. Po złożeniu przez Uczestnika wniosku do Wix Marketplace, uprawnienia do udziału i zgoda na uczestnictwo podlegają Regulaminowi Wix Marketplace. Aplikując, uczestnicząc i korzystając z Wix Marketplace, Uczestnicy zgadzają się z Regulaminem Wix Marketplace .

6. Udział w dochodach

Uczestnicy, którzy osiągną Poziom Strefy specjalistów „Mistrz”, mają również prawo do udziału w dochodach Wix za dochód wygenerowany przez zakupy stron premium stworzonych przez Uczestnika na podstawie warunków opisanych poniżej („Udział w dochodach”): 

6.1 Prawo do udziału w dochodach

 Uczestnikowi może przysługiwać prawo do udziału w dochodach, jak określono w niniejszym regulaminie, po zdobyciu punktów wymaganych do odblokowania Poziomu Strefy specjalistów „Mistrz” (każdy „Uprawniony Uczestnik”). 

 

Możesz utracić status Uprawnionego Uczestnika oraz prawo do zyskania lub otrzymania Udziału w dochodach: (a) w przypadku uzyskania prawa do Udziału w dochodach i zmniejszenia liczby punktów skutkującego przeniesieniem na niższy Poziom Strefy specjalistów poniżej Poziomu Strefy specjalistów „Mistrz”; lub (b) w przypadku uzyskania prawa do Udziału w dochodach na mocy niniejszego dokumentu i wygaśnięcia lub rozwiązania Twojej Umowy Pakietu specjalisty (zależnie od przypadku). 

 

Wix nie gwarantuje, że Udział w dochodach będzie dostępny w konkretnej lokalizacji lub języku. Udział w dochodach jest obecnie przeznaczony dla Uczestników Strefy specjalistów, którzy wymagają, aby funkcje i korzyści Strefy specjalistów były udostępniane w języku angielskim. 

6.2 Obliczanie udziału w dochodach

Wix zapłaci każdemu Uprawnionemu Uczestnikowi dwadzieścia procent (20%) Kwalifikowanego dochodu (zgodnie z definicją poniżej) otrzymanego przez Wix z pierwotnego zakupu oraz za wszystkie coroczne odnowienia każdej Uprawnionej Strony, pod warunkiem, że Uprawniony Uczestnik jest pierwszym właścicielem takiej Uprawnionej Strony w dniu jej utworzenia (dalej „Pierwszy Właściciel”).  Udział w dochodach będzie wypłacany wyłącznie za strony Premium Wix, które zostały zakupione za aktualną w danym momencie pełną cenę oferowaną przez Wix na stronie internetowej Wix lub z przysługującą 50% zniżką oferowaną przez Wix wszystkim użytkownikom („Kwalifikująca się sprzedaż”).

 

 „Uprawnione strony” nie obejmują: 

 

(a) wszelkich stron Premium Wix dodanych do Konta specjalisty Uprawnionego Uczestnika, które zostały zakupione przy użyciu kodu rabatowego i/lub kuponu, z wyjątkiem Kwalifikującej się sprzedaży. 

 

(b) wszelkich stron Premium Wix dodanych do Konta specjalisty Uprawnionego Uczestnika, które zostały zakupione hurtowo w ramach umowy specjalistycznej lub umowy zbiorczej, lub innej transakcji, w ramach której takie strony Premium Wix zostały zakupione przy użyciu kodów rabatowych udostępnionych przez Wix. 

 

(c) wszelkich stron Premium Wix dodanych do Konta specjalisty Uprawnionego Uczestnika, które zostały pierwotnie zakupione w innym dniu, w którym Uczestnik nie był Uprawnionym Uczestnikiem. 

 

(d) wszelkich stron Premium Wix dodanych do Konta specjalisty Uprawnionego Uczestnika, których okres subskrypcji jest krótszy niż rok. 

 

(e) wszelkich stron Premium Wix dodanych do Konta specjalisty Uprawnionego Uczestnika, które nie są aktywne przez okres co najmniej trzydziestu (30) dni od daty otrzymania przez Wix płatności za pierwotny zakup strony Premium Wix. 

 

(f) wszelkich stron Premium Wix dodanych do Konta specjalisty Uprawnionego Uczestnika, których Uprawniony Uczestnik nie jest Pierwszym Właścicielem. W celu uniknięcia wątpliwości, jeśli Uprawniony Uczestnik nie jest Pierwszym Właścicielem strony Premium Wix, taka strona Premium Wix nie będzie uważana za Uprawnioną Stronę do celów obliczania udziału w dochodach Uprawnionego Uczestnika.

 

(g) G-Suite, Ascend, aktualizacje aplikacji i inne tego typu zakupy nie kwalifikują się do Udziału w dochodach.

 

„Kwalifikowany dochód” oznacza rzeczywisty dochód dla Wix wygenerowany przez zakup Uprawnionej Strony, wyłączając wszelkie podatki, kursy wymiany walut i inne nałożone opłaty rządowe wszelkiego rodzaju; opłaty za hosting; opłaty na rzecz podmiotów trzecich; zwroty lub rabaty; opłaty za rozliczenie lub przetwarzanie; oraz kwoty wniesione na rzecz Wix w związku z odsprzedażą przez Wix wszelkich funkcjonalności objętych każdą z Uprawnionych Stron).

 

Uprawniony Uczestnik, który jest również pierwszym właścicielem Uprawnionej Strony, będzie nadal korzystał z Udziału w dochodach, jeśli taka Uprawniona Strona została przeniesiona na klienta lub osobę trzecią, lub jeśli stworzona przez niego Uprawniona Strona zostanie uaktualniona do rocznego, dwuletniego lub trzyletniego plan Premium.  

Obliczenie Udziału w dochodach nastąpi pierwszego dnia każdego miesiąca kalendarzowego za wszystkie Uprawnione Strony zakupione przez Uprawionego Uczestnika w poprzedzającym miesiącu kalendarzowym („Data obliczenia”). 

 

Każdy Uprawniony Uczestnik może zobaczyć swoje Uprawnione Strony i wszelkie Udziały w dochodach uzyskane przez Uprawnionego Uczestnika w związku z nimi, zaglądając do swojego pulpitu specjalisty.  

6.3 Wypłata udziału w dochodach

Każdemu Uprawnionemu Uczestnikowi będzie co miesiąc wypłacany Udział w dochodach z Kwalifikowanego dochodu w ciągu czterdziestu pięciu (45) dni od Daty obliczenia (każdy zwany „Dniem wypłaty”).

 

Udział w dochodach zostanie wypłacony w Dzień wypłaty za pośrednictwem zewnętrznej platformy płatniczej. Przed otrzymaniem płatności z tytułu Udziału w dochodach Uprawniony Uczestnik musi połączyć wybrane konto płatności z zewnętrzną platformą przez Pulpit specjalisty.

 

 Aby otrzymać wypłatę Udziału w dochodach w Dniu wypłaty w danym miesiącu, Udział w dochodach Uprawnionego Uczestnika za dany miesiąc musi wynosić co najmniej 200,00 USD. W przypadku, gdy Udział w dochodach Uprawnionego Uczestnika za dany miesiąc jest mniejszy niż 200,00 USD, saldo Udziału w dochodach Uprawnionego Uczestnika za ten miesiąc zostanie przeniesione i wypłacone w kolejnym miesiącu, w którym jego saldo przekroczy 200,00 USD. Należy pamiętać, że Uprawnieni specjaliści mogą zwiększyć swój próg minimalnej wypłaty do kwoty wyższej niż 200,00 USD, jak opisano tutaj

 

Każdy Uprawniony Uczestnik ma prawo do zakwestionowania wypłaty Udziału w dochodach, przedstawiając Wix dane na poparcie takiego roszczenia spornego w ciągu piętnastu (15) dni od Dnia wypłaty. W przypadku takiego roszczenia strony będą racjonalnie współpracować w celu dokonania analizy i rozstrzygnięcia takiego sporu oraz, jeżeli Wix uzna takie roszczenie, według wyłącznego uznania Wix, wypłaci Uprawnionemu Uczestnikowi kwotę ustaloną w takim rozstrzygnięciu. Jeżeli Uprawniony Uczestnik nie zakwestionuje wypłaty Udziału w dochodach w ciągu przewidzianych 15 dni, taką wypłatę uważa się za zaakceptowaną bez jakiejkolwiek dalszej odpowiedzialności po stronie Wix w związku z daną wypłatą Udziału w dochodach. 

7. Zmiany i zakończenie Strefy specjalistów

Wix ma prawo, według własnego uznania, okresowo modyfikować, aktualizować, zawieszać lub zakończyć Strefę specjalistów lub dowolną jej część, w tym między innymi Korzyści dla specjalistów, Korzyści dla specjalistów Pro i/lub Udział w dochodach, za uprzednim powiadomieniem Uczestników lub bez takiego powiadomienia. Według własnego uznania Wix może zawiesić lub zakończyć członkostwo Uczestnika w Strefie specjalistów, włączając w to wszelkie Korzyści dla specjalistów zapewnione Uczestnikowi w ramach Strefy specjalistów, w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez, jeśli według własnego uznania Wix ustali, że Uczestnik ten naruszył niniejszy Regulamin, w tym bez ograniczeń, w odniesieniu do Uczestników, którzy wielokrotnie anulowali stronę, uznani zostali za zaangażowanych w podejrzane zachowanie i/lub są powiązani z kontami z obciążeniem zwrotnym.

 

NARUSZENIE KTÓREGOKOLWIEK Z TYCH WARUNKÓW LUB JAKIEGOKOLWIEK DOKUMENTU WŁĄCZONEGO DO NINIEJSZEGO DOKUMENTU MOŻE SKUTKOWAĆ NATYCHMIASTOWYM ZAKOŃCZENIEM TWOJEGO UCZESTNICTWA W STREFIE SPECJALISTÓW, Z POWIADOMIENIEM LUB BEZ. WYRAŻASZ ZGODĘ NA UCZESTNICTWO W PROGRAMIE NA WŁASNE RYZYKO I KOSZT.

8. Zobowiązania Uczestnika 

Przystępując i uczestnicząc w Strefie specjalistów oraz korzystając z Korzyści dla specjalistów oferowanych przez Wix w ramach Strefy specjalistów, (a) Uczestnik będzie prowadzić wszystkie swoje działania w pełnej zgodności ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa, statutami, zasadami, regulacjami i dyrektywami, w tym, ale nie tylko, przepisami dotyczącymi prywatności i ochrony danych (w tym między innymi TCPA, RODO, CCPA i innymi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności danych) (łącznie „Obowiązujące przepisy”); (b) Uczestnik uzyska i utrzyma, na własny koszt, wszelkie wymagane licencje i certyfikaty, niezbędne Uczestnikowi, jego pracownikom, agentom i dystrybutorom do korzystania z Korzyści dla specjalistów i/lub Korzyści dla specjalistów Pro oraz do uczestniczenia w Strefie specjalistów; ponadto (c) Uczestnik będzie unikać nieuczciwych, wprowadzających w błąd lub nieetycznych praktyk, a także nie będzie w żaden sposób dyskredytować firmy Wix, jej platformy ani żadnych usług lub produktów oferowanych przez Wix.

8.1 Przestrzeganie prawa
8.2 Korzystanie przez Uczestnika z Wix Payments

W przypadku, gdy Uczestnik połączy Wix Payments z kontem specjalisty Uczestnika w celu przyjmowania płatności od klientów Uczestnika, Uczestnik rozumie i zgadza się, że Wix Payments może być używany wyłącznie do rozliczania klientów za następujące zatwierdzone rodzaje usług świadczonych przez Uczestnika: (a) Konfiguracja Reklam i Email Marketing; (b) Animacja, Wideo, Fotografia, Modelowanie 3D; (c) Rozwój Marki; (d) Projektowanie i Rozwój Sklepu Internetowego/E-Commerce, Mobilnej Witryny; (e) Projekt Graficzny; (f) Marketing i Promocja; (g) SEO; (h) Tworzenie Treści Wizualnych; (i) Analityka Sieciowa; (j) Projektowanie Stron Internetowych, UX/UI; (k) Tworzenie Stron Internetowych, Programowanie; (l) Utrzymanie Strony Internetowej/Sklepu; oraz (m) Treści Pisane i Teksty UX (łącznie „Zatwierdzone usługi Wix podlegające płatności dla specjalistów”). Jeśli Uczestnik świadczy inne rodzaje usług dla klientów Uczestnika, które nie są Zatwierdzonymi usługami Wix podlegającymi płatności dla specjalistów, Uczestnik musi skorzystać z alternatywnego dostawcy usług płatniczych w celu wystawienia rachunków klientom za takie usługi. Korzystając z Wix Payments, Uczestnicy wyrażają zgodę na Warunki świadczenia usług Wix Payments

8.3 Działania promocyjne uczestnika 

W przypadku, gdy Uczestnik angażuje się w jakąkolwiek działalność marketingową i/lub promocyjną na rzecz Wix lub w związku z korzystaniem przez Uczestnika z Wix („Marketing Uczestnika”), Uczestnik zobowiązuje się: (a) przestrzegać wszystkich Obowiązujących przepisów, w tym między innymi tych związanych z email marketingiem, funkcją „opt-in” i zgodą na email marketing, funkcją „opt-out” i rezygnacją z subskrypcji email marketingu oraz spamowaniem; (b) nie naruszać żadnych praw własności intelektualnej ani innych praw osób trzecich; (c) nie używać marki ani znaków towarowych Wix w sposób dyskredytujący lub wprowadzający w błąd Wix lub wprowadzający w błąd klientów Uczestnika lub Wix; oraz (d) przestrzegać wszystkich wytycznych i wymogów regulujących korzystanie z marki i znaków towarowych Wix, opracowanych przez Wix i okresowo zmienianych. 

8.4. Poufność 

W związku z udziałem Uczestnika w Strefie specjalistów Wix (i spółki stowarzyszone) może ujawnić Uczestnikowi pewne informacje, które Wix uznaje za poufne (dalej zwane „Informacjami poufnymi”). Informacje poufne nie obejmują informacji, co do których Uczestnik może wykazać w drodze pisemnej dokumentacji, że: (i) są już znane Uczestnikowi w momencie ujawnienia lub są publicznie dostępne w momencie ujawnienia; (ii) stają się powszechnie znane po ich ujawnieniu bez działania lub zaniechania Uczestnika naruszającego niniejszą Umowę; (iii) zostają ujawnione Uczestnikowi przez osobę trzecią, która nie narusza zobowiązania do zachowania poufności; lub (iv) zostały, są lub będą niezależnie opracowane przez Uczestnika bez wykorzystania Informacji Poufnych.

 

Uczestnik zawsze będzie utrzymywał i przechowywał Informacje Poufne w najściślejszej tajemnicy i nie będzie wykorzystywał takich Informacji Poufnych w żadnym celu bez uprzedniej pisemnej zgody Wix, z wyjątkiem sytuacji, gdy będzie to w uzasadniony sposób konieczne do wykonania jego obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu lub gdy będzie to wymagane przez prawo, przepisy lub nakaz dowolnego sądu o odpowiedniej jurysdykcji (ale z zastrzeżeniem, że jeśli jest to prawnie dozwolone, Uczestnik niezwłocznie powiadomi Wix na piśmie o takim wymogu lub nakazie sądowym i podejmie uzasadnione starania, aby ujawnić jedynie minimalny zakres Informacji Poufnych, które są wymagane).

9. Brak gwarancji i rękojmi

Strefa specjalistów nie gwarantuje Uczestnikom zysku, dochodu, oszczędności, sprzedaży, okazji biznesowej ani innego sukcesu.

 

Wszelkie spory wynikające z lub związane ze Strefą specjalistów lub Uczestnikami, osobami, firmami czy właścicielami są wyłączną odpowiedzialnością zainteresowanych stron. Każdy Uczestnik niniejszym zrzeka się wszystkich bez wyjątku praw lub roszczeń, które Uczestnik może mieć teraz lub w przyszłości, w związku z wszelkimi sporami pomiędzy Uczestnikiem a jakimkolwiek innym uczestnikiem, właścicielem, Współtwórcą lub inną osobą lub firmą w związku ze Strefą specjalistów i wszelkimi zawartymi w nim Korzyściami dla specjalistów, w tym między innymi z Udziałem w dochodach. Każdy Uczestnik niniejszym wyraża zgodę i potwierdza, że firma Wix nie będzie w żaden sposób odpowiedzialna za jakiekolwiek szkody, straty lub roszczenia wynikające ze Strefy specjalistów lub z nim związane. 

 

Wix świadczy usługę „Strefa specjalistów” (lub jakąkolwiek jej część, funkcję lub korzyść z niej płynącą) w „stanie obecnym”, „ze wszystkimi wadami” i „w miarę dostępności”, bez żadnych gwarancji dowolnego rodzaju, w tym dorozumianych gwarancji lub warunków przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, solidności wykonania, nienaruszalności praw stron trzecich lub jakiejkolwiek innej gwarancji – w odniesieniu do wszystkiego w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo. W szczególności Wix nie oświadcza ani nie gwarantuje, że Strefa specjalistów (lub jakakolwiek jej część, funkcja lub korzyści z niej płynąca) będzie realizowana zgodnie z żądaniami lub instrukcjami użytkowników. Każdy Uczestnik niniejszym wyraża zgodę i potwierdza, że Strefa specjalistów i wszelkie korzyści lub funkcje nią objęte mogą być dostarczone przez Wix według własnego uznania, w oparciu o dostępne zasoby, ograniczenia, obostrzenia i inne czynniki biznesowe lub podobne.

 

Strefa specjalistów (wszelkie korzyści lub funkcje nią objęte) może zawierać odniesienia do Witryn podmiotów trzecich i/lub platform (razem zwane „Witryny podmiotów trzecich”). Te Witryny podmiotów trzecich są własnością podmiotów trzecich i są kontrolowane lub utrzymywane przez podmioty trzecie, nad którymi firmy Wix nie ma żadnej kontroli. Zgodnie z powyższym Wix wyraźnie zrzeka się i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za (i) Witryny podmiotów trzecich pojawiające się w trakcie trwania lub w ramach Strefy specjalistów, lub (ii) produkty lub usługi świadczone, udostępniane za pośrednictwem lub promowane przez Witryny podmiotów trzecich w ramach Strefy specjalistów, ani za żadne treści, materiały czy żadne informacje z nich pochodzące. Ujęcie jakichkolwiek Witryn podmiotów trzecich w ramach Strefy specjalistów nie oznacza aprobaty Wix w odniesieniu do jakichkolwiek podmiotów trzecich, jakichkolwiek treści podmiotów trzecich lub jakichkolwiek produktów lub usług podmiotów trzecich.

 

WIX NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI ANI RĘKOJMI CO DO WYNIKÓW LUB KORZYŚCI, JAKIE MOŻNA UZYSKAĆ, BIORĄC UDZIAŁ W STREFIE SPECJALISTÓW, A ŻADNE INFORMACJE, RAPORTY, PORADY LUB USŁUGI UZYSKANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD WIX LUB ZA POŚREDNICTWEM STREFY SPECJALISTÓW NIE TWORZĄ ŻADNEJ GWARANCJI, KTÓRA NIE ZOSTAŁA WYRAŹNIE OKREŚLONA W NINIEJSZYCH WARUNKACH. ŻADNA USTNA LUB PISEMNA INFORMACJA LUB PORADA UDZIELONA PRZEZ SPÓŁKĘ WIX LUB JEJ AUTORYZOWANEGO PRZEDSTAWICIELA NIE STANOWI UDZIELENIA GWARANCJI. PONADTO WIX NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI DOTYCZĄCYCH JAKICHKOLWIEK USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM PODMIOTÓW TRZECICH LUB PRZEZ PODMIOTY TRZECIE W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI WIX, A UŻYTKOWNIK ROZUMIE I AKCEPTUJE, ŻE TAKIE TRANSAKCJE PODMIOTÓW TRZECICH PRZEPROWADZANE SĄ CAŁKOWICIE NA WŁASNE RYZYKO UŻYTKOWNIKA.

10. Zwolnienie z odpowiedzialności

Oprócz obowiązku odszkodowania wynikającego z Regulaminu strony Wix.com i Regulaminu Wix Marketplace użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i zwolnić z odpowiedzialności firmę Wix, jej członków zarządu, dyrektorów, udziałowców, pracowników, podmioty stowarzyszone i agentów w przypadku jakichkolwiek roszczeń, odszkodowań, zobowiązań, strat, odpowiedzialności, kosztów, długów i wydatków (w tym kosztów obsługi prawnej) wynikających z (i) naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw podmiotów trzecich, w tym praw autorskich, własności lub prawa do prywatności, wynikających z uczestnictwa w Strefie specjalistów; (ii) jakiejkolwiek umowy podpisanej z Twoimi klientami w związku z korzystaniem z usług Wix; (iii) jakiegokolwiek pominięcia lub nieścisłości w reklamach Uczestnika lub materiałach promocyjnych wobec jego klientów i stron trzecich w związku z korzystaniem z usług Wix; oraz (iv) jakiegokolwiek naruszenia niniejszych Warunków, w tym, w szczególności, oświadczeń lub gwarancji złożonych przez Ciebie lub niezgodności z jakimkolwiek wymogiem prawnym lub regulacyjnym.  Niniejszy ustęp nie będzie interpretowany jako ograniczający lub wyłączający i będzie stanowił uzupełnienie wszelkich innych roszczeń lub środków naprawczych, których Wix może dochodzić na zasadzie słuszności lub na mocy prawa.

11. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ŻADNYM WYPADKU FIRMA WIX ANI JEJ KADRA ZARZĄDZAJĄCA, DYREKTORZY, UDZIAŁOWCY I WSPÓŁPRACOWNICY NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODY NASTĘPCZE, POŚREDNIE, SPECJALNE, RETORSYJNE LUB PRZYPADKOWE BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY BYŁY MOŻLIWE DO PRZEWIDZENIA CZY NIEPRZEWIDZIANE, NA PODSTAWIE ROSZCZEŃ UCZESTNIKA LUB JEGO KLIENTÓW (W TYM MIĘDZY INNYMI ROSZCZEŃ W ZWIĄZKU Z UTRATĄ DANYCH, WARTOŚCI FIRMY, ZYSKÓW, UŻYTKOWANIEM PIENIĘDZY LUB UŻYTKOWANIEM ROZWIĄZAŃ, PRZERWY W UŻYTKOWANIU LUB DOSTĘPNOŚCI DANYCH, WSTRZYMANIA INNYCH PRAC LUB UTRATY WARTOŚCI INNYCH AKTYWÓW), WYNIKAJĄCE Z WYRAŹNEJ LUB DOROZUMIANEJ GWARANCJI, NARUSZENIA UMOWY, WPROWADZENIA W BŁĄD, ZANIEDBANIA, ŚCISŁEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI DELIKTOWEJ LUB INNEJ. 

bottom of page