Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Back Button: Go Previous Page
Stworzone przez Certified Code
Darmowe

Back Button: Go Previous Page

Stworzone przez Certified Code
Navigate effortlessly with Back Button
4.3 (6)
Darmowe

Przegląd - Back Button: Go Previous Page

    Instant Navigation: Seamlessly return to the previous page with a single click, streamlining user experience.
    Effortless Integration: Easily incorporate the Back Button into your site, enhancing user accessibility without hassle.
    Customizable Design: Tailor the button to match your site's aesthetics, ensuring a cohesive and visually pleasing user interface.
    Enhanced User Engagement: Keep visitors engaged by providing a user-friendly tool that simplifies navigation, fostering a positive interaction with your site.
Back Button: Go Previous Page" is a user-friendly web application designed to enhance the navigation experience for site visitors. With a simple click, users can effortlessly return to the previous page, eliminating the need for multiple clicks or browser functions. The app offers seamless integration, allowing easy implementation into your website without any complex setup. Moreover, the button's design is customizable, ensuring it aligns with the visual aesthetics of your site. By providing this intuitive tool, Back Button aims to improve user engagement by simplifying navigation and contributing to a positive overall browsing experience.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix