Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Currency Converter Page Widget
Stworzone przez Certified Code
Od $6,00 / miesiąc

Currency Converter Page Widget

Stworzone przez Certified Code
Easily add useful tool to your site for monetize
Brak recenzji
Od $6,00 / miesiąc

Przegląd - Currency Converter Page Widget

    Versatile Widget Placement: Place the Currency Converter Page Widget anywhere on your site effortlessly. Whether it's in the header, sidebar, or footer, the widget seamlessly integrates, providing a valuable tool for your audience.
    Customizable Design Options: Tailor the widget's design to match your site's aesthetics. Choose from various themes, color schemes, and font options to ensure that the Currency Converter complements your website's overall look and feel.
    Monetization Opportunities: Unlock revenue potential by incorporating ads into the same page as the widget. Earn ad fees directly through your site, turning the Currency Converter into a dual-purpose tool that enhances user experience while generating income.
    User-Friendly Customization: Empower users to personalize their experience. Allow them to adjust the behavior of the app according to their preferences, creating a more engaging and user-centric environment for both site visitors and members.
Introducing the Currency Converter Page Widget, a powerful and versatile tool designed to enhance your website's functionality and boost your revenue streams. This app empowers users to effortlessly add the widget anywhere on their site, be it the header, sidebar, or footer, and offers extensive customization options to ensure seamless integration with the site's design. What sets this widget apart is its dual-purpose functionality. You can monetize their site by incorporating ads on the same page as the widget, earning ad fees while providing a valuable tool for their audience. With customizable design elements, including themes, color schemes, and font options, users can tailor the widget to match their site's aesthetic. The user-friendly customization feature allows individuals to tweak the app's behavior, creating a personalized experience for both site visitors and members. Elevate your website's user experience and unlock new revenue opportunities with the Currency Converter Page Widget.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Plan Unlocked

$4

/miesiąc
Let your site visitors use Currency Converter Page Widget - no limit
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix