Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Cursors: Create with Effects
Stworzone przez Certified Code
Wymagana strona premium

Cursors: Create with Effects

Stworzone przez Certified Code
Create custom cursors and effects in seconds
Brak recenzji
Wymagana strona premium

Przegląd - Cursors: Create with Effects

    Design-Made Cursor Templates: Easily choose from a stunning selection of pre-designed cursor templates that add style and flair to your device.
    Custom Cursors for Every Mode: Tailor your cursor to match your every action, with custom designs for auto, click, input, and more.
    Effortless Effects Creation: Craft eye-catching cursor effects in seconds, making your every move on-screen truly unique.
"Cursors: Create with Effects" is the ultimate cursor customization app that lets you transform your cursor experience with ease. Unleash your creativity with pre-designed cursor templates, personalize your cursor for various modes, and effortlessly craft captivating cursor effects. Elevate your device's look and feel – download Cursors today and make every click uniquely yours.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.
Wymagania dotyczące strony:
- Plan Premium
- Podłączona domena

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Plan Premium

$4

/miesiąc
Custom Cursor
Designer-made Cursors
Customer Support
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix