Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Express Booking Form
Stworzone przez Certified Code
Od $6,00 / miesiąc

Express Booking Form

Stworzone przez Certified Code
Take bookings online quickly - all in same page
Brak recenzji
Od $6,00 / miesiąc

Przegląd - Express Booking Form

    One-Page Booking: Experience the ease of online bookings with our one-page form. Customers can quickly select their preferences and submit bookings without navigating through multiple pages, ensuring a smooth and efficient process.
    Instant Confirmation: Provide your customers with peace of mind by offering instant booking confirmations. With Express Booking Form, users receive immediate notifications, eliminating uncertainty and enhancing the overall booking experience.
    Mobile-Friendly Design: Reach your customers wherever they are. Express Booking Form is designed with mobile responsiveness in mind, allowing users to make bookings on the go. Whether on a smartphone, tablet, or computer, your customers can access and complete the booking process effortlessly.
Streamline your booking process with Express Booking Form! Our user-friendly app allows you to effortlessly manage and receive bookings online, all within a single page. Say goodbye to lengthy forms and hello to a seamless booking experience. Simplify your workflow, save time, and keep your business running smoothly with Express Booking Form.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.
Wymagania dotyczące strony:

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Plan Unlocked

$4

/miesiąc
Let your site visitors use Express Booking Form - no limit
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix