Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Media: AI Video & Music
Stworzone przez Certified Code
Dostępny darmowy plan

Media: AI Video & Music

Stworzone przez Certified Code
Create the media tailored for you with AI
Brak recenzji
Dostępny darmowy plan

Przegląd - Media: AI Video & Music

    AI-Powered Creativity: Utilize the capabilities of artificial intelligence to generate custom music and video content based on your prompts.
    Tailored for You: Craft media that suits your preferences and style by providing simple prompts. Our AI algorithms then generate unique and personalized results.
    Free Plan: Get started without any cost with our free plan, which includes 5 credits for you to explore and experience the potential of AI-generated media.
    Media Variety: From music to video, our platform supports a range of creative outputs. Upload images and videos to enhance the AI's creative process.
Certified Code's AI Video & Music is an innovative platform that allows users to effortlessly create personalized media content using the power of artificial intelligence. With a user-friendly interface and a free plan available, our platform stands out as a unique solution to your creative needs. Disclosure: Sub-processor: Replicate.com
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

Średnia ocena

(Based on reviews)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Plan Starter

Darmowe

5 music/video generation only
Plan Unlimited

$6

/miesiąc
As the name "Unlimited". You get access to unlimited generations on video & music!
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix