Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Mega Animated Cursor Effects
Stworzone przez Mega Profit Apps
3-dniowy bezpłatny okres próbny

Mega Animated Cursor Effects

Stworzone przez Mega Profit Apps
Boost Engagement with Animated Cursor Magic
5.0 (2)
3-dniowy bezpłatny okres próbny

Przegląd - Mega Animated Cursor Effects

    Diverse Cursor Animations: Our app offers a wide array of cursor animations, from colorful rainbows to enchanting fairy dust. Each effect is designed to capture your audience's attention and create a unique browsing experience.
    Unique Attention-Grabbing Effects: Stand out from the competition with our unique and attention-grabbing cursor animations. From trailing ghost cursors to playful elastic emojis, these effects will make your site memorable and leave a lasting impression on your audience. Installing our app is your key to capturing and retaining the attention of your visitors.
    Enhanced Customer Engagement: Stand out from the competition with our unique and attention-grabbing cursor animations. From trailing ghost cursors to playful elastic emojis, these effects will make your site memorable and leave a lasting impression on your audience. Installing our app is your key to capturing and retaining the attention of your visitors.
    Nostalgia Meets Modern Design: Transport your visitors back to the '90s web while enjoying the benefits of contemporary design. The perfect blend of nostalgia and modernity ensures an immersive and memorable shopping journey for your customers.
Revive the Magic of the 90's with "Mega Animated Cursor Effects". Easily incorporate captivating cursor animations, designed for modern browsers, that will leave your website visitors delighted and engaged. By using our app website owners can: Capture Attention: Stand out from the competition and make a lasting impression on visitors. Boost Engagement: Create an interactive, memorable browsing experience that keeps visitors on your site. Add Nostalgia with a Modern Twist: Transport your audience back to the 90's while ensuring a seamless, mobile-friendly experience. How It Makes Visitors Feel: Visitors will be: Delighted: The playful cursor animations add a sense of delight to the browsing experience. Engaged: The interactive nature of the effects keeps visitors engaged and exploring your site. Nostalgic: Relive the nostalgia of the 90's web, creating a unique and memorable browsing journey. Use effects like Fairy Dust, Ghost Trailing, Emoji Chrismas, Snowflakes, Bubbles, and many more. Install "Mega Animated Cursor Effects" today and captivate your audience, infuse nostalgia with a modern touch, and elevate your website.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Ta aplikacja oferuje 3-dniowy bezpłatny okres próbny
Plan Premium

$2.7

/miesiąc
Enhanced User Engagement
Memorable Shopping/Browsing Experience
Customization with Nostalgic Charm
Unique Branding & Event Promotion
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix