Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Scroll-Based Lottie Animation
Stworzone przez I Love Editor X
Darmowe

Scroll-Based Lottie Animation

Stworzone przez I Love Editor X
Scroll Your Story with Lottie
2.7 (6)
Darmowe

Przegląd - Scroll-Based Lottie Animation

    Lottie Animation: Easily add captivating animations to your website.
    Interactive Scroll: Add dynamic motion to scrolling for a captivating user experience.
    Animation Control: Customize animation pace by adjusting frames for a perfect visual sequence.
    Scroll-Triggered Effects: Define when animations start and stop, enhancing user engagement.
Unlock Lottie Animation Magic! Turn ordinary scrolling into an engaging journey of discovery. Enrich your website with a captivating motion that guides users and sustains their interest. Effortless Lottie Animation Integration: Seamlessly embed captivating Lottie animations that respond to user scrolling. Total Frame Control: Set the animation's pace by adjusting the frames played for a perfect visual sequence. Visibility Settings: Define when animations start and stop to enhance user engagement. Interactive Triggers: Set custom triggers to enhance interactivity in specific sections. Great for sticky animations. User-Friendly Interface: An intuitive solution for designers and creators. * Currently you can only run one Lottie animation per page
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix