Site Search

Aplikacja InstantSearch+
Za darmo / Premium

Możliwości

Plan Podstawowy

Za darmo

Premium

Już od 4.99 USD

 

Liczba wyszukiwań

Pozwól odwiedzającym dokonać 30 wyszukiwań z naszym darmowym planem lub nieograniczonych wyszukiwania z naszym planem premium

30Unlimited 
 

Weekly, daily and on-demand sync

Every weekEvery day & on-demand 
 

Wyszukiwanie i nawigacja

 
 

AutoComplete Suggestions

 
 

Business dashboard for search reports

 
 

Product search filters for eCommerce

 
 

Usuń logo