Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
SoundsOn: Background Music
Stworzone przez Certified Code
Od $6,00 / miesiąc

SoundsOn: Background Music

Stworzone przez Certified Code
Choose from 50+ curated tracks, or add your own
Brak recenzji
Od $6,00 / miesiąc

Przegląd - SoundsOn: Background Music

    Instant Soundscape: Add our widget to any website, and instantly transform it with calming music or energizing beats. No coding needed, just drag, drop, and enjoy
    Curated Melody: Immerse yourself in our diverse library of 50+ hand-picked tracks, designed to match any mood or theme. From peaceful piano to upbeat pop, we have the perfect sound
    Express Yourself: Upload your own music and create unique, personalized soundscapes that reflect your brand or vibe. Make your website truly your own
Tired of generic website silence? SoundsOn lets you add a music widget to any webpage, instantly transforming it with the perfect ambiance. Choose from our diverse library of 50+ curated tracks, from calming piano to energizing beats, or upload your own music for a truly personalized touch. Drag, drop, and enjoy effortless audio magic that reflects your brand and engages your visitors. Let SoundsOn turn any website into a captivating soundscape.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Plan Unlocked

$4

/miesiąc
Play background music automatically
Choose from 1000+ royalty-free music
Upload your own music
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix