Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
TripAdvisor Reviews
Stworzone przez MarketPushApps
7-dniowy bezpłatny okres próbny

TripAdvisor Reviews

Stworzone przez MarketPushApps
Easily display TripAdvisor Reviews on your site
7-dniowy bezpłatny okres próbny

Przegląd - TripAdvisor Reviews

    Seamless TripAdvisor Integration: Effortlessly showcase TripAdvisor reviews on your website. Build trust and attract more visitors with authentic social proof.
    Customizable Review Widgets: Personalize the design of your review widgets to match your website's style. Choose from various templates for captivating displays of traveler experiences.
    Boost Credibility and Bookings: Highlight TripAdvisor reviews to enhance credibility, stand out from the competition, and increase bookings. Harness the power of social proof for business growth.
Easily display TripAdvisor reviews onto your website. Showcase authentic traveler feedback to build trust and captivate more visitors. With our app, importing and displaying TripAdvisor reviews is seamless. Sync customer reviews directly onto your website, eliminating manual updates. Potential visitors can rely on genuine testimonials for confident decision-making. Customize the review widgets to match your website's aesthetics effortlessly. Choose from a variety of templates and layouts, creating visually stunning showcases of traveler experiences. Engage visitors and establish credibility. By prominently featuring TripAdvisor reviews on your website, you gain a competitive edge. Increase conversions and inspire trust in your business with compelling social proof that resonates with potential customers. Use the power of authentic TripAdvisor reviews to drive more traffic, boost bookings, and solidify your position as a trusted destination.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Ta aplikacja oferuje 7-dniowy bezpłatny okres próbny
Plan Hobby

$4.49

/miesiąc
20 Reviews
Unlimited Page Views
Manual Reviews Sync Only
No Review Filtering / Sorting
Plan Pro

$9.99

/miesiąc
80 Reviews
Unlimited Page Views
Automatic Reviews Sync
Advanced Review Filtering / Sorting
Plan Expert

$16.99

/miesiąc
200 Reviews
Unlimited Page Views
Automatic Reviews Sync
Advanced Review Filtering / Sorting
Plan Mogul

$24.99

/miesiąc
500 Reviews
Unlimited Page Views
Automatic Reviews Sync
Advanced Review Filtering / Sorting
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix