Wix App Market Logo

wix logo


Trending Topics
Sklep online
Rezerwacje
Wydarzenia
Wyskakujące okienko
Under Construction Page
Stworzone przez MarketPushApps
7-dniowy bezpłatny okres próbny

Under Construction Page

Stworzone przez MarketPushApps
Easily add a Coming Soon Page on your Site
4.0 (1)
7-dniowy bezpłatny okres próbny

Przegląd - Under Construction Page

    Diverse Template Selection: Choose from 11 unique template variations to create a visually striking "Coming Soon" or "Under Construction" page that perfectly aligns with your site's style and message.
    Site Launch Countdown Timer: Build anticipation with a countdown timer that dynamically displays the time remaining until your site's grand reveal. Keep your audience engaged and excited about the upcoming launch.
    Email Capture with Customizable Forms: Effortlessly grow your audience by capturing emails through customizable subscription forms. Tailor every aspect, from form fields to visuals, ensuring a seamless integration with your brand.
    Social Media Integration: Expand your online presence effortlessly by adding your social network links to the "Coming Soon" page. Connect with your audience even before the site launch, fostering engagement and building a community.
"Under Construction Page" is your go-to solution for building anticipation and engaging your audience even before your site goes live. With 11 template variations, create a visually stunning "Coming Soon" or "Under Construction" page that resonates with your brand. Countdown to your site's grand reveal with a dynamic timer, keeping your audience excited and informed. Capture emails with ease using customizable subscription forms, ensuring your community stays connected from day one. Subscribed users get added to your Contacts CRM. Tailor every detail, from images to form fields, to align with your brand aesthetics. Easily integrate your social networks, expanding your online presence and building a buzz around your upcoming launch. "Under Construction Page" empowers you to make a lasting first impression. Grow your audience, build anticipation, and connect with your community before your site even goes live. Elevate your pre-launch strategy with simplicity and style.
Dostępność:Ta aplikacja jest dostępna na całym świecie.
Języki aplikacji:
Angielski
Możesz przetłumaczyć całą treść aplikacji wyświetlaną na Twojej stronie na dowolny język.

Średnia ocena

(Na podstawie recenzji)
20
20
20
20
20
Sortuj recenzje () wg

Ceny i plany

Ta aplikacja oferuje 7-dniowy bezpłatny okres próbny
Plan Premium

$1.99

/miesiąc
Coming Soon / Under Construction Page
Select from 11 Template Variations
Countdown Timer for the Site Launch
Capture Emails using Subscribe Form
* Cena w USD

Zbuduj aplikację i zaoferuj ją ponad 230 milionom użytkowników Wix