top of page

Co to jest przedsiębiorczość i jak wygląda w praktyce?


Co to jest przedsiębiorczość i jak wygląda w praktyce?

Masz moc, by zmieniać świat. Przedsiębiorczość daje Ci możliwość współtworzenia rzeczywistości – możesz zacząć zera i powołać do życia coś konkretnego, co poprawi życie innych ludzi, wpłynie na otoczenie, a nawet może istotnie zmienić zastany porządek rzeczy.


Co jest przedsiębiorczość? Jak definicja przedsiębiorczości przekłada się na rzeczywistość? Jak Ty możesz stać się przedsiębiorcą? Na początek oczywiście konieczne są badania rynku i stworzenie strony internetowej, aby wypromować swoją koncepcję biznesową. Następnie trzeba wdrożyć pomysł w życie, korzystając z pewnych narzędzi, umiejętności oraz niezbędnej dawki zapału i determinacji. Nasz kompleksowy przewodnik powie Ci, jak zacząć i wyjaśni Ci, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces.Przedsiębiorczość – definicja i praktyka


Co to jest przedsiębiorczość? Najprościej mówiąc, jest to rozpoczęcie działalności gospodarczej z nadzieją na osiągnięcie zysku. Postrzeganie przedsiębiorczości może być znacznie szersze – we współczesnym świecie to pojęcie obejmuje także umiejętność rozwiązywania problemów na dużą skalę oraz wywieranie wpływu na zmiany społeczne.


Przedsiębiorczość odgrywa kluczową ważną rolę w rozwoju gospodarczym. Prowadzi do poprawy standardów życia, generuje kapitał, podnosi poziom dobrobytu, a także wpływa na zwiększenie zatrudnienia i dochodu narodowego.


Aktywność biznesowa rozwija się wraz z postępem technologicznym i rosnącym zapotrzebowaniem rynku na innowacje. Coraz więcej zmotywowanych, ambitnych ludzi dąży do osiągnięcia niezależności w życiu zawodowym, pragnie odcisnąć piętno na rzeczywistości i mieć wpływ na tworzenie własnej przyszłości.Przedsiębiorcy w pracy


Na czym polega przedsiębiorczość


Oprócz zrozumienia osobistych korzyści płynących z przedsiębiorczości, warto wiedzieć, jak działa na szerszą skalę i jaki jest jej wpływ na gospodarkę.


Ekonomiści zazwyczaj kategoryzują przedsiębiorczość jako jeden z czynników produkcji, nadając jej znaczącą wartość społeczno-ekonomiczną na równi z zasobami naturalnymi, pracą i kapitałem. Kluczowym elementem każdego biznesplanu jest określenie koniecznych nakładów pracy, zasobów i kapitału potrzebnych do wyprodukowania towaru lub usługi.


Aby rynki mogły się rozwijać, niezbędne są nie tylko określone zasoby fizyczne, ale także wykwalifikowana siła robocza. Przedsiębiorcy są więc niezastąpionym źródłem wzrostu ekonomicznego.Rodzaje przedsiębiorczości


Dowiedzieliśmy się, co to jest przedsiębiorczość. Umiejętność dostrzegania okazji biznesowych i wdrażania w życie nowych rozwiązań to wielka szansa dla ludzi szukających zysku i pragnących działać w znaczący dla świata sposób. Podobnie jak nie ma jednego typu osoby przedsiębiorcy, nie ma też jednego, zdefiniowanego na stałe rodzaju przedsiębiorczości.


Poniżej zaprezentujemy kilka głównych modeli, w jakich funkcjonują jednostki gospodarcze: małe firmy (small business), rozwijające się startupy, duże firmy i przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie. Jeśli pociąga Cię przedsiębiorczość, poznaj ogólne zasady działania tych podmiotów i występujące między nimi różnice.Co to jest przedsiębiorczość – wybrane modele działania:


  1. Małe przedsiębiorstwa

  2. Skalowalne startupy

  3. Duże przedsiębiorstwa

  4. Przedsiębiorstwa społeczne1. Małe przedsiębiorstwa


Przedsiębiorczość typu small business to prowadzenie działalności bez planowania ekspansji – rozwoju w kierunku franczyzy lub przekształcenia się w dużą korporację. Najlepszym przykładem przedsiębiorczości na małą skalę są lokalne firmy, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Może to być np. mała, rodzinna piekarnia od pokoleń oferujące znakomite pieczywo, założony przez grupę przyjaciółek salon kosmetyczny lub klimatyczna, pobliska restauracja.


Wystarczy jedno spojrzenie na wielopłaszczyznową infrastrukturę tego typu przedsięwzięć, aby zrozumieć, że te małe firmy często stanowią realizację pasji i marzeń swoich założycieli. Restaurator, tapicer czy właściciel lokalnego klubu fitness – to ludzie, którzy wykorzystują swoje umiejętności, by świadczyć usługi klientom w najpełniejszym zakresie, ale tylko na skalę działalności swojej firmy.


Właściciele małych firm mogą zaciągać pożyczki lub ubiegać się o dofinansowania, na ogół wspierają finansowo swoje przedsięwzięcie aż do momentu, gdy zaczyna ono na siebie zarabiać. Ta niezależność odróżnia przedsiębiorczość typu small business od innych typów firm.Przykład strony internetowej dla małego przedsiębiorcy


2. Skalowalne startupy


Skalowalne startupy wprowadzają zmiany w świecie biznesu przede wszystkim dzięki innowacjom. Ten rodzaj przedsiębiorczości można określić jako model biznesowy, którego paliwem napędowym jest oryginalny, odkrywczy pomysł na biznes – doskonałym przykładem mogą być tu firmy z amerykańskiej Doliny Krzemowej.


Zwykle zaczynają od małego, innowacyjnego przedsięwzięcia i – jeśli pomysł na biznes jest trafiony – dynamicznie się rozwijają. Firmy takie jak, Wix czy Airbnb, to startupy, które błyskawicznie się rozwinęły i dziś generują wielkie zyski. Aby zachować dużą dynamikę rozwoju i zaistnieć na globalnych rynkach, startupy często potrzebują zewnętrznych inwestorów i sporego dofinansowania.Szablon strony internetowej


3. Duże przedsiębiorstwa


Działania dużych firm i korporacji związane jest z ich zaawansowanym etapem rozwoju. Mogą dalej się rozwijać, tworząc nowe produkty lub oferując nowe usługi, dzięki czemu rozszerzają główne rynki docelowe. Na przykład producent dżinsów może rozpocząć sprzedaż plecaków, czapek, a nawet trampek, ponieważ ma już wdrożony odpowiedni proces produkcyjny.


Ten rodzaj przedsiębiorczości opiera się na tworzeniu nowych możliwości, rozszerzaniu zasięgu wpływów firmy i utrzymywaniu jej konkurencyjności. W porównaniu z pozostałymi modelami biznesowymi, ten nie polega na uruchamianiu zupełnie nowych przedsięwzięć. Nawet głębokie zmiany wynikają nie tyle z potrzeby wprowadzenia innowacyjnej oferty, ile są efektem wpływu czynników zewnętrznych (np. ewolucja cyfrowa wymusza wprowadzenie zmian, aby wycofać z oferty produkty przestarzałe technologicznicznie i zastąpić je nowymi rozwiązaniami).duże przedsiębiorstwa - szablon


4. Przedsiębiorstwa społeczne

Co to jest przedsiębiorczość społeczna? Przedsiębiorstwa społeczne skupiają się na tworzeniu produktów lub usług, które przynoszą korzyści społeczeństwu. Nawet prowadząc dochodową działalność gospodarczą, koncentrują się na tym, by budować lepszą rzeczywistość. Wartości prospołeczne są ich pierwszoplanowym celem.


Opinia publiczna coraz bardziej interesuje się przedsiębiorczością społeczną. Organizowane są coroczne konkursy, powstała ogólnopolska Baza Przedsiębiorstw Społecznych. Stale rośnie zainteresowanie osobami, które potrafią myśleć w kategoriach biznesowych, ale nie koncentrują się tylko na zyskach – są gotowe podjąć ryzyko i włożyć dużo wysiłku w poprawę życia innych ludzi i świata wokół siebie.


Przedsiębiorczość społeczna będzie dalej się rozwijać i stawać integralną częścią naszego życia. Dziennikarz David Bornstein opisał to zjawisko w bardzo obrazowy sposób: „To, czym przedsiębiorcy biznesowi są dla gospodarki, tym przedsiębiorcy społeczni są dla zmian społecznych. Ta dziedzina to domena kreatywnych jednostek, które kwestionują status quo, dostrzegają nowe możliwości, nie poddają się i zmieniają świat na lepsze”. Przedsiębiorstwa społeczne


Dlaczego warto zostać przedsiębiorcą?


Przedsiębiorczość jest ryzykowna, ale przynosi wiele satysfakcji. Być przedsiębiorcą to znaczy stale się uczyć, rozwijać i ewoluować. Nawet w obliczu wielkich wyzwań trzeba wytrwale dążyć do celu i pozostać wiernym swoim wartościom.


Nie każdy ma predyspozycje do tego, by uruchomić i prowadzić firmę. Jeśli jednak jesteś osobą zmotywowaną, kreatywną, zaradną i umiesz się nie poddawać, to ta ścieżka kariery może być właśnie dla Ciebie – pozwoli Ci czerpać liczne korzyści z aktywności biznesowej. Oto główne zalety bycia przedsiębiorcą:Jesteś sam(a) sobie szefem


Będąc własnym szefem, zyskujesz pełną autonomię. Samodzielnie podejmujesz decyzje i określasz, w jaki sposób i w jakim celu pracujesz. Możesz skupić się na tych aspektach prowadzenia firmy, które dają Ci największą satysfakcję. Zlecając pewne zadania innym, zyskasz czas, by zająć się tymi obszarami działalności, które są dla Ciebie najważniejsze.Masz elastyczny czas pracy


Idea przedsiębiorczości przyciąga wielu ludzi spragnionych uwolnienia się od ograniczeń narzuconych przez ośmiogodzinny dzień pracy, wielu marzy też o czymś więcej niż tylko dwutygodniowe wakacji raz w roku. W rzeczywistości prowadzenie firmy wielokrotnie oznacza jeszcze dłuższe godziny pracy i stawianie czoła trudnym wyzwaniom. Będąc własnym szefem, możesz jednak samodzielnie zarządzać swoją pracą, decydować o wyborze czasu wolnego i miejscu pracy – z domu lub z biura.Twoje życie zawodowe jest zgodne z Twoimi wartościami


Jakiego typu działania dają Ci poczucie satysfakcji i przekonanie, że się realizujesz? Odpowiedź na to pytanie mówi, jak wygląda idealna praca dla Ciebie. Jako przedsiębiorca będziesz decydować o kluczowych wartościach firmy, jej kulturze organizacyjnej, misji, zatrudnieniu. Będziesz nadawać priorytety i mieć decydujący głos we wszystkim, co dotyczy Twojej firmy.Rozwiązujesz problemy


Istota przedsiębiorczości polega na podejmowaniu ryzyka i angażowaniu się w rozwiązywanie problemów. Jako przedsiębiorca musisz krytycznie myśleć, skupiać się na tworzeniu unikalnych rozwiązań, być liderem zmian. Rozwijając kreatywne myślenie, będziesz ulepszać usługi lub produkty i dążyć do tego, by coraz skuteczniej zaspokajać potrzeby ludzi.Jak zostać przedsiębiorcą


Wiesz już, jak wygląda definicja przedsiębiorczości i dlaczego aktywność gospodarcza jest atrakcyjnym rozwiązaniem. Teraz pokażemy pięć podstawowych kroków, które pozwolą Ci wejść do świata biznesu:


  1. Zapewnij firmie bezpieczeństwo finansowe

  2. Zbadaj rynek

  3. Dbaj o rozwój pasji

  4. Twórz nowe rozwiązania

  5. Nawiązuj kontakty z profesjonalistami1. Zapewnij firmie bezpieczeństwo finansowe


Przed uruchomieniem działalności gospodarczej, warto zgromadzić wystarczająco dużo środków finansowych na pokrycie wydatków firmy przez co najmniej pierwszy rok działania lub do czasu wygenerowania pierwszych istotnych zysków. Dzięki temu można skupić się tworzeniu zrównoważonego modelu biznesowego, a nie na tym, by jak najszybciej zarobić pieniądze.


Dobra orientacja w stanie finansów pomoże Ci skoncentrować się na utrzymaniu celów biznesowych. Zainwestowanie sporej kwoty w szybką realizację własnych wielkich idei może wydawać się kuszące, ale w pierwszej fazie działalności ostrożnie dysponuj środkami. Kupuj tylko to, co jest absolutnie niezbędne do rozpoczęcia działalności, i skrupulatnie planuj budżet. Dzięki temu zachowasz zapasy finansowe na dłużej, a Twoje życie jako przedsiębiorcy będzie spokojniejsze.2. Zbadaj rynek


Każde dziecko w wieku szkolnym słyszało, że „wiedza to potęga”. Jako przedsiębiorca z wielkimi ambicjami wiesz o tym, że im więcej zgromadzisz informacji o swojej branży, tym skuteczniej będzie działać Twoja firma.


Poświęć czas na badania i dogłębnie poznaj swój rynek docelowy. Czytaj książki, przeglądaj blogi i strony internetowe innych przedsiębiorców. Będziesz mieć dostęp do treści, które dadzą Ci świeże spojrzenie na biznes i pozwolą Ci trzymać rękę na pulsie.Schemat prezentujący poznawanie rynku docelowego


3. Dbaj o rozwój pasji


Przedsiębiorczość karmi się innowacjami i świeżymi pomysłami. Gdy masz niczym nieograniczoną inwencję twórczą, powstaje wiele idei biznesowych. Nadawaj im priorytety w oparciu o to, co najbardziej Cię pasjonuje. Staniesz się lepszym przedsiębiorcą, ponieważ będziesz pracować nad czymś, co naprawdę kochasz.4. Twórz nowe rozwiązania


Wiedząc, co jest dla Ciebie kluczowe i czemu chcesz się poświęcić, będziesz w stanie wymyślić unikalne rozwiązanie, mające wartość dla Twojej grupy docelowej. Taka postawa może również pomóc w budowaniu przywództwa w branży.


Jeśli np. inspiruje Cię rozwiązywanie problemów związanych ze zmianami klimatycznymi, możesz otworzyć własną firmę sprzedającą tworzone w laboratoriach roślinne substytuty mięsa. Ten krok pomoże zmienić nawyki wielu osób, które myślą proekologicznie, i zachęci ich do przejścia na alternatywną dietę, która wiąże się z niższym współczynnikiem emisji CO2.5. Nawiązuj kontakty z profesjonalistami


Nawet jeśli wydaje Ci się, że proces budowania pozycji przedsiębiorcy zależy tylko od Ciebie, możesz wiele zyskać na kontaktach z innymi specjalistami. Gdy zdefiniujesz swój pomysł na biznes, spróbuj dotrzeć do innych profesjonalistów w swojej branży, aby poznać ich opinie. Bierz udział w konferencjach i wydarzeniach branżowych, na których pojawiają się inni przedsiębiorcy. Zastanów się nad tym, kto mógłby zostać Twoim mentorem, który poprowadzi Cię przez meandry biznesu i zainspiruje do nowych przedsięwzięć.Zespół Wix

Comments


Zrób stronę internetową

Ten blog został stworzony z Wix Blog

bottom of page