top of page

Najczęściej zadawane pytania

Zgodność z przepisami o ochronie prywatności

1.

Czy Wix działa zgodnie z międzynarodowymi przepisami?

Firma Wix.com w pełni zobowiązuje się do dbania o bezpieczeństwo danych. Współpracujemy z zespołem ekspertów, którzy mogą zapewnić, że nasze produkty, usługi i dokumentacja spełniają standardy i wymagania najważniejszych obowiązujących obecnie przepisów dotyczących ochrony prywatności, takich jak Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) w Europie, California Consumer Privacy Act (CCPA) w Stanach Zjednoczonych i Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) w Brazylii.

Firma Wix stawia sobie za cel zapewnienie swoim klientom większej kontroli nad ich danymi osobowymi – szanując i honorując prawa osób fizycznych określone w światowych przepisach dotyczących prywatności.

2.

Czym jest GDPR?

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych („RODO") weszło w życie w maju 2018 r. Jest to unijne rozporządzenie, które ma na celu ochronę danych osobowych i prawa do prywatności obywateli Unii Europejskiej.

RODO ma zastosowanie do każdej osoby lub przedsiębiorstwa (w tym stron internetowych), które przetwarzają dane osobowe obywateli UE. Nawet jeśli jesteś osobą lub firmą bez fizycznej siedziby w UE, ale oferujesz swoje towary lub usługi w UE, przyjmujesz odwiedzających z UE na swojej stronie internetowej lub kierujesz swoje kampanie marketingowe do obywateli UE, obejmują Cię przepisy RODO. Dowiedz się więcej

3.

Czym jest CCPA?

Ustawa California Consumer Privacy Act (CCPA) została uchwalona, aby chronić prawa konsumentów z Kalifornii. Ustawa zachęca do zapewnienia większej prywatności konsumentom i dąży do zwiększenia transparentności firm, które są obecne online w Kalifornii. Dowiedz się więcej

4.

Czym jest LGPD?

Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) to rozporządzenie mające na celu wzmocnienie i ujednolicenie ochrony danych wszystkich obywateli Brazylii. Celem tego rozporządzenia jest ochrona podstawowego prawa do prywatności i ochrona danych osobowych. Dowiedz się więcej

5.

Czy moja strona Wix spełnia wymogi RODO?

Wix dostarcza wszystkie narzędzia niezbędne do stworzenia strony zgodnej z wymogami RODO, ale nie może zagwarantować, że strona stworzona przez Ciebie będzie w pełni zgodna z tym rozporządzeniem. Za dane zbierane od osób odwiedzających stronę odpowiedzialność ponosi właściciel tej strony. Zalecamy więc, aby każdy właściciel strony zapoznał się ze stosownymi informacjami na temat jego obowiązków w zakresie prywatności oraz innymi przepisami prawnymi dotyczącymi postępowania z danymi osób odwiedzających jego stronę.

6.

Czy jestem w stanie zbudować stronę zgodną z RODO za pomocą Wix?

Tak. Wix dostarcza wszystkie narzędzia niezbędne do stworzenia witryny zgodnej z wymogami RODO. 
Dowiedz się więcej
Velo by Wix

7.

Czy muszę uzyskać zgodę od swoich użytkowników?

Warto pamiętać, że nie zawsze potrzebna jest zgoda odwiedzającego na wykorzystanie jego danych osobowych. W wielu sytuacjach możesz wykorzystywać dane bez zgody użytkowników, jeśli masz ku temu ważny powód. Przypadki te są opisane w RODO jako „podstawa prawna”. Istnieje sześć podstaw prawnych, które możesz wykorzystać. Aby mieć pewność, że wypełniasz swoje zobowiązania prawne, zalecamy zapoznanie się z RODO i lokalnymi przepisami, a także zasięgnięcie porady prawnej.

Oto kilka narzędzi oferowanych przez Wix, za pomocą których możesz uzyskać zgodę odwiedzających Twoją stronę.

- Wix Stores - wyświetlanie regulaminu sklepu

- Uzyskanie wyraźnie wyrażonej zgody za pośrednictwem formularzy Wix Forms 

Dodanie pola pozwalającego na wyrażenie zgody przez subskrybentów

 - Dostosowanie pól formularzy rezerwacji w Wix Bookings

8.

Czy muszę uzyskać zgodę użytkowników stron na realizację kampanii marketingowych?

Każdy kraj ma własne rozwiązania prawne dotyczące działań marketingowych. Niektóre mogą wymagać uzyskania zgody na prezentowanie kampanii marketingowych osobom odwiedzającym stronę. Jeśli używasz rozwiązania Wix Email Marketing lub jakichkolwiek innych narzędzi do e-mail marketingu, Twoim obowiązkiem jest sprawdzenie, jakie masz zobowiązania wynikające z lokalnego prawa.

Oto kilka narzędzi oferowanych przez Wix, za pomocą których możesz uzyskać zgodę osób odwiedzających Twoją stronę.

- Uzyskanie wyraźnie wyrażonej zgody za pośrednictwem formularzy Wix Forms

- Dodanie pola pozwalającego na wyrażenie zgody przez subskrybentów

9.

Czy mogę włączyć opcję podwójnej zgody dla moich kampanii marketingowych?

Tak, możesz. Podwójna zgoda oznacza, że odwiedzający Twoją stronę muszą zweryfikować swój adres e-mail, zanim staną się subskrybentami. Dopóki tego nie zrobią, na ich karcie kontaktowej będzie widoczna etykieta „Subskrypcja w toku”. Dowiedz się więcej 

10.

Czy możecie pomóc mi w przygotowaniu dokumentów prawnych dla mojej strony, takich jak Warunki użytkowania i Polityka prywatności?

Nie możemy pomóc Ci w napisaniu dokumentów, ale tutaj opublikowaliśmy ogólny przewodnik z informacjami na temat tworzenia regulaminów. Pamiętaj, że każdy dokument musi być dostosowany do Twojej strony. Nasz przewodnik możesz potraktować jako pomoc, ale samodzielnie musisz dokonać zmian, stosownie do potrzeb. Jak zawsze zalecamy, aby zasięgnąć porady prawnej w przypadku jakichkolwiek niejasności.

Przepisy dotyczące prywatności wymagają, aby na Twojej stronie znajdowała się polityka prywatności wyjaśniająca użytkownikom, jakie dane zbierasz i jak je wykorzystujesz. Opublikowaliśmy wytyczne, jak napisać politykę prywatności, i wyjaśniliśmy, jak dodać ją do swojej strony internetowej.

W niektórych krajach prawo może wymagać „oświadczenia o własności i autorstwie treści”. Opublikowaliśmy wytyczne, jak sporządzić takie dokumenty prawne, tj. impressum/imprint/mention legale, i wyjaśniliśmy, jak dodać je do strony internetowej.

Zgodność z przepisami o ochronie prywatności

Przechowywanie i transfer danych

1.

Gdzie Wix przechowuje moje dane?

Wix.com Ltd. ma siedzibę w Izraelu, który jest uznawany przez Komisję Europejską za kraj zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych osobowych osób z UE.

Do naszej grupy należy wiele spółek i współpracujemy z podmiotami zewnętrznymi przetwarzającymi dane na całym świecie, dlatego w razie potrzeby możemy przetwarzać dane osobowe w innych krajach. Przechowujemy dane osobowe w naszych centrach danych, które znajdują się w Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Japonii i Izraelu.

2.

W jaki sposób Wix przekazuje dane osobowe poza EOG (Europejski Obszar Gospodarczy)?

Każde przekazanie danych do państwa trzeciego, tj. poza Unię Europejską, które nie zapewnia odpowiedniego poziomu ochrony według Komisji Europejskiej, odbędzie się zgodnie ze Standardowymi Klauzulami Umownymi wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami – technicznymi, umownymi i organizacyjnymi. 

Spółki grupy Wix i zewnętrzni dostawcy usług, którzy przechowują lub przetwarzają dane osobowe w imieniu Wix, są zobowiązani umową do zapewnienia im ochrony i zabezpieczenia ich zgodnie ze standardami branżowymi, niezależnie od wszelkich pomniejszych wymagań prawnych, które mogą mieć zastosowanie w danej jurysdykcji.

3.

Czy Wix udostępnia Umowę o Przetwarzaniu Danych?

Tak. Dowiedz się więcej o Umowie o Przetwarzaniu Danych tutaj.

4.

Czy mogę uzyskać dostęp do swoich danych lub je usunąć?

Tak, każdy użytkownik Wix i/lub gość może przesłać żądanie dostępu do danych lub trwale usunąć swoje dane.

5.

Jak unieważnienie Tarczy Prywatności (ang. Privacy Shield) wpływa na moją zgodność z RODO?

Wix.com będzie nadal przekazywać dane osobowe z zastosowaniem odpowiednich zabezpieczeń i mechanizmów prawnych. Niemniej jednak Wix utrzymuje również swoje zobowiązania w ramach Tarczy Prywatności USA-UE (mimo, że nie polegamy już na niej jako na mechanizmie transferu danych).

W przypadku braku decyzji o adekwatności (Art. 45 RODO) w kontekście międzynarodowego transferu informacji osobowych Wix opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych („SCC”) wraz z dodatkowymi zabezpieczeniami technicznymi, umownymi i organizacyjnymi.

Spółki grupy Wix i zewnętrzni dostawcy usług, którzy przechowują lub przetwarzają dane osobowe w imieniu Wix, są zobowiązani umową do zapewnienia im ochrony i zabezpieczenia ich zgodnie ze standardami branżowymi, niezależnie od wszelkich pomniejszych wymagań prawnych, które mogą mieć zastosowanie w ich jurysdykcji.

W ocenie naszego zespołu prawnego transfery transgraniczne realizowane przez Wix są zgodne z aktualnymi postanowieniami RODO i innymi stosownymi wymogami ochrony danych.

Przechowywanie i transfer danych

Bezpieczeństwo

1.

Czy moje dane osobowe są chronione, kiedy loguję się do Wix?

Tak. Proces rejestracji i logowania w serwisie Wix odbywa się za pośrednictwem bezpiecznego serwera. Ponadto Wix nie przechowuje haseł użytkowników w swojej bazie danych, lecz wykorzystuje metodę jednokierunkowego szyfrowania. Oznacza to, że nawet jeśli dojdzie do naruszenia bazy danych, haseł nie da się w żaden sposób odzyskać. Dowiedz się więcej

2.

W jaki sposób Wix chroni dane mojego użytkownika?

Wix stosuje środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę informacji osobowych, którymi się z nami dzielisz, w tym środki fizyczne, elektroniczne i proceduralne. Ponadto wdrożyliśmy szyfrowanie danych osobowych naszych Użytkowników oraz Użytkowników końcowych. Oprócz tego Wix oferuje bezpieczny dostęp HTTPS do większości obszarów na naszej platformie, a poufne informacje o płatnościach (takie jak numer karty kredytowej) przekazywane za pośrednictwem naszych dedykowanych formularzy zakupowych są chronione przez szyfrowanie połączeń w standardzie przemysłowym SSL/TLS. Posiadamy również certyfikat PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standards).

Wix regularnie monitoruje swoje systemy pod kątem możliwych luk oraz ataków, a także poszukuje nowych usług zewnętrznych, aby zabezpieczać swoją platformę i zwiększać prywatność naszych użytkowników i ich gości.

3.

Czy strony Wix mają certyfikat SSL?

Tak. Przeczytaj więcej o SSL i HTTPS tutaj.

4.

Czy posiadacie certyfikat bezpieczeństwa, który potwierdza, że moje dane są chronione?

Tak. Wix spełnia wymagania Payment Card Industry Data Security Standards (PCI DSS) i jest akredytowanym dostawcą usług i sprzedawcą na poziomie 1. PCI DSS jest standardem bezpieczeństwa informacji dla organizacji lub firm, które przyjmują płatności kartami kredytowymi. Standard ten pomaga stworzyć bezpieczne środowisko dzięki zwiększeniu ilości danych posiadacza karty, a tym samym zmniejszyć liczbę oszustw z użyciem kart kredytowych. Dowiedz się więcej

5.

Jak mogę zgłosić problem dotyczący bezpieczeństwa w Wix?

Kwestie bezpieczeństwa traktujemy bardzo poważnie i zobowiązujemy się do ochrony Twoich danych i informacji prywatnych. Jeśli uważasz, że w naszym systemie istnieje problem z bezpieczeństwem lub luka w zabezpieczeniach, skontaktuj się z zespołem ds. bezpieczeństwa Wix, pisząc na adres: security-report@wix.comDowiedz się więcej 

6.

Jak mogę zgłosić nadużycie lub naruszenie praw?

Wix.com zobowiązuje się do zapobiegania nadużyciom i naruszeniom praw na swojej platformie. Tutaj dowiesz się, jak zgłosić wszelkie naruszenia.

Bezpieczeństwo
bottom of page